Informacje ogólne

Salesforce™ to najpopularniejsze rozwiązanie CRM, używane przez wiele zespołów zajmujących się sprzedażą i marketingiem. Za pomocą aplikacji Adobe Captivate Prime dla systemu Salesforce użytkownicy mogą korzystać ze wszystkich przypisanych im treści edukacyjnych bez opuszczania systemu Salesforce. Mają dostęp do treści takich jak kursy, programy edukacyjne i materiały pomagające w pracy. Mogą też otrzymywać powiadomienia dotyczące rejestracji i komunikaty od administratora.

Uwaga:

Aplikacja będzie dostępna w systemie Salesforce tylko wtedy, gdy administrator odpowiedzialny za konto Prime wybierze odpowiednie ustawienia. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w sekcji Aplikacja Captivate Prime dla systemu Salesforce. Prośby o zainstalowanie tej aplikacji należy kierować do administratora.

Przechodzenie do aplikacji z poziomu systemu Salesforce

Użytkownik w roli ucznia może kliknąć menu rozwijane Aplikacje w prawym rogu strony i wybrać pozycję Adobe Captivate Prime. 

Jeśli tej pozycji nie ma w menu, należy skontaktować się z administratorem systemu Salesforce. 

Po wybraniu aplikacji Adobe Captivate Prime można się na nią przełączyć, jak pokazano poniżej. 

connect-to-prime

Logowanie i korzystanie z aplikacji

Najpierw należy kliknąć opcję Połącz z Prime na ekranie Adobe Captivate Prime (patrz zrzut ekranu powyżej), a następnie należy zalogować się do konta Captivate Prime. 

Z aplikacją Captivate Prime można połączyć się z poziomu systemu Salesforce. To samo dotyczy pracy z tą aplikacją. 

Można też zalogować się do konta Captivate Prime z poziomu systemu Salesforce za pomocą modułu powiadomień Adobe Captivate Prime, który znajduje się w lewym panelu na stronie głównej. Użytkownicy o uprawnieniach ucznia widzą moduł powiadomień Adobe Captivate Prime tylko wtedy, gdy administrator włączył go w systemie Salesforce. 

Poniżej pokazano, jak wygląda ekran aplikacji Adobe Captivate Prime w trybie ucznia. 

learners-view

Zamykanie aplikacji

Klikając łącze Odłącz na dole strony w widoku ucznia (wyróżnione na zrzucie ekranu powyżej), można zakończyć pracę. Zostanie wyświetlona strona powitalna aplikacji Adobe Captivate Prime. 

Nie ma żadnych ograniczeń co do liczby operacji otwierania i zamykania aplikacji. 

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online