Przeczytaj ten artykuł, aby dowiedzieć się, jak zdobywać umiejętności w aplikacji Captivate Prime.

Mapa umiejętności to zestawienie umiejętności, wiedzy i cech charakteru pracownika organizacji. Pomaga firmom/organizacjom określić lub zwiększyć oczekiwania co do wyników członków personelu. Dzięki umiejętnościom pracownicy mogą dostosowywać się do oczekiwań organizacji.

W aplikacji Adobe Captivate Prime, w widżecie Moje umiejętności, można tworzyć mapy wyników uczniów w oparciu o ich umiejętności. Kiedy uczniowie kończą kurs, mogą sprawdzić, jakie umiejętności zdobyli, klikając na stronie głównej opcję Umiejętności.

Wyświetlanie umiejętności

Aby wyświetlić umiejętności, należy kliknąć dowolną z ich nazw w widżecie Moje umiejętności na stronie ucznia. Obok umiejętności jest pokazywana informacja o ich poziomie.

Widżet Moje umiejętności na stronie głównej ucznia
Widżet Moje umiejętności na stronie głównej ucznia

Przy umiejętności jest pokazywana wartość procentowa postępu w jej zdobywaniu. Kliknięcie umiejętności powoduje przejście do strony Umiejętności, na której znajdują się szczegółowe informacje.

Na stronie Umiejętności można się zapoznać z informacjami o stanie danej umiejętności. Przyjrzyjmy się na przykład umiejętności „Java”. Wyświetlane są informacje o stanie (np. „W toku”) i punktach kredytowych (np. „Zdobyto 2 z 10”).

Na stronie można kliknąć każdą z umiejętności, aby zobaczyć odpowiednie dane.

Wyświetlanie umiejętności w aplikacji Captivate Prime
Wyświetlanie umiejętności w aplikacji ucznia

Uwaga:

Tylko administratorzy mogą tworzyć umiejętności i przypisywać je uczniom. Uczniowie zostają automatycznie powiązani z umiejętnością, którą pozwalają zdobyć dane kursy/programy edukacyjne.

Zdobywanie umiejętności

Uczeń zdobywa umiejętność, kiedy kończy pomyślnie przypisany mu kurs/program edukacyjny, dla którego określono punkty kredytowe. Może też zdobywać umiejętności, kończąc kursy, na które zapisał się sam.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online