Powiadomienia użytkownika w roli ucznia w aplikacji Captivate Prime

Funkcja powiadomień dotyczy wszystkich użytkowników aplikacji Adobe Captivate Prime. Każdy użytkownik na podstawie swojej roli otrzymuje różne rodzaje powiadomień w różnych scenariuszach. Wszystkie alerty i powiadomienia dla użytkowników są wyświetlane w wyskakującym oknie powiadomień.

Wyświetlanie powiadomień

Użytkownicy mogą zobaczyć powiadomienia, klikając ikonę powiadomień w prawym górnym rogu.

Przykładowe okno powiadomień dla ucznia pokazano na poniższym zrzucie ekranu:

Przykładowe powiadomienie dla ucznia w aplikacji Captivate Prime
Przykładowe powiadomienie dla ucznia w aplikacji Captivate Prime

W tym wyskakującym oknie są wyświetlane wszystkie powiadomienia (wraz z informacją o godzinie) oraz pasek przewijania.

Wyróżniona liczba na górze ikony powiadomień informuje, ile jest najnowszych powiadomień. Na przykład jeśli od czasu ostatniego logowania pojawiło się pięć powiadomień, u góry ikony powiadomień widać cyfrę 5. Znika ona po przeczytaniu wszystkich najnowszych powiadomień.

Kurs przypisany przez przełożonego można odrzucić, klikając opcję Odrzuć w wyskakującym oknie powiadomień.

Łącze Pokaż wszystkie powiadomienia

Po kliknięciu łącza Pokaż wszystkie powiadomienia na dole wyskakującego okna powiadomień są wyświetlane wszystkie powiadomienia na osobnej stronie.

Powiadomienia
Powiadomienia

Rodzaje powiadomień dla uczniów

Uczniowie mogą otrzymywać powiadomienia w następujących sytuacjach:

 1. Uczeń ukończył kurs.
 2. Uczeń ukończył kurs, ale ma jeszcze przekazać informacje zwrotne L1.
 3. Uczeń zdobył odznakę.
 4. Administrator zapisał ucznia na kurs, do programu edukacyjnego lub do programu certyfikacji.
 5. Przełożony nominował ucznia do udziału w kursie i czeka na zaakceptowanie lub odrzucenie nominacji.
 6. Uczniowi przypisano nową kompetencję.
 7. Uczeń uzyskał kompetencję.
 8. Uczeń ukończył program edukacyjny.
 9. Uczeń zaakceptował nominację.
 10. Uczeń odrzucił nominację.
 11. Przełożony zatwierdził/odrzucił prośbę o zapisanie użytkownika na kurs.
 12. Opróżniono listę oczekujących.
 13. Uczeń został automatycznie zarejestrowany do udziału w kursie, programie edukacyjnym lub programie certyfikacji.
 14. Uczeń ukończył program certyfikacji.
 15. Przełożony zatwierdził/odrzucił przesłany przez ucznia dokument stanowiący dowód ukończenia programu certyfikacji.
 16. Zbliża się ostateczny termin wyznaczony dla konkretnego elementu kursu. (Administrator może określić, od kiedy uczeń ma otrzymywać przypomnienia).

Przekazywanie informacji zwrotnych

Uczniowie przekazują informacje zwrotne L1 po ukończeniu kursu, w przypadku którego włączono taką opcję. Aby przekazać informacje zwrotne, należy kliknąć odpowiednie łącze (patrz poniżej) po ukończeniu kursu.

Łącze do przekazania informacji zwrotnych
Łącze do przekazania informacji zwrotnych

Uwaga
Uczniowie widzą opcję dotyczącą informacji zwrotnych tylko wtedy, gdy administrator włączył ją w przypadku danego kursu.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online