Dostępne dla przełożonych ustawienia konta w aplikacji Captivate Prime

Użytkownik może wyświetlić informacje o swoim profilu, dodać/zmienić zdjęcie profilowe, a także zmodyfikować sekcję O mnie.

Ustawienia konta

  1. Kliknij strzałkę menu rozwijanego w prawym górnym rogu, obok swojego zdjęcia/profilu, i wybierz opcję Ustawienia profilu.
  2. W wyskakującym oknie dodaj/zmień zdjęcie, ustawiając kursor myszy w obszarze zdjęcia profilowego i klikając opcję Edytuj.
  3. Kliknij obszar tekstowy i dodaj/zmień treść sekcji O mnie.
  4. Kliknij opcję Zapisz.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online