Co nowego w wersji produktu Adobe Captivate Prime wydanej w lutym 2016 roku

28 lutego 2016 roku pojawiła się nowa wersja produktu Adobe Captivate Prime. Wprowadziliśmy w niej nowe funkcje i znaczące ulepszenia już istniejących. Szczegółowe informacje znajdują się poniżej.

Nowe funkcje

W tej wersji produktu Captivate Prime wprowadzono przedstawione poniżej nowe funkcje.

Materiały pomagające w pracy

Materiały pomagające w pracy to repozytorium treści szkoleniowych dostępnych dla uczniów bez konieczności rejestracji czy ukończenia kursu. Uczniowie mogą z nich korzystać, aby uzyskać pomoc w wykonywaniu wszelkich działań lub zadań w organizacji.

Aby uzyskać więcej informacji na temat tej funkcji, należy się zapoznać z sekcją Pomocy dotyczącą materiałów pomocniczych

Komunikaty

Komunikat jest wiadomością multimedialną (tekstową, zdjęciową lub wideo), którą administrator tworzy i przesyła do określonej grupy użytkowników. Za pomocą komunikatów można motywować uczniów do udziału w szkoleniach i w ten sposób promować edukację.

Aby uzyskać więcej informacji na temat tej funkcji, należy się zapoznać z sekcją Pomocy dotyczącą komunikatów.

Obsługa specyfikacji Tin Can API

Aplikacja Adobe Captivate Prime obsługuje specyfikację Tin Can API (znaną też pod nazwą Experience API lub xAPI). Treści zgodne z tą specyfikacją można przesyłać i śledzić w taki sam sposób jak treści SCORM i AICC.

Więcej informacji na ten temat można uzyskać, kontaktując się z zespołem pomocy technicznej firmy Adobe.

Określanie kolejności kursów

Można utworzyć ścieżkę edukacyjną, przypisując automatycznie kurs, który należy ukończyć jako następny, albo aktywność edukacyjną do wykonania w następnej kolejności.

W nowej wersji zaktualizowano zdarzenia powiązane z planami edukacyjnymi. Dodano też kilka nowych zdarzeń. Szczegółowe informacje można znaleźć w opisie funkcji Plany edukacyjne.

Przypomnienie dotyczące notatek

Jeśli użytkownik sporządzi podczas kursu notatki, aplikacja Captivate Prime wyśle mu po 15 dniach przypomnienie z zaleceniem ich przejrzenia.

Gamifikacja na poziomie grupy

Administratorzy mogą zdefiniować zakres gamifikacji, zmieniając ustawienia zakresu. Można wybiórczo włączyć gamifikację dla użytkowników, grup lub lokalizacji o podobnym profilu. Szczegółowe informacje można znaleźć w opisie funkcji Gamifikacja.

Obsługa języków francuskiego i niemieckiego

Aplikacja Captivate Prime jest dostępna w wersji francusko- i niemieckojęzycznej. Można zmienić ustawienia językowe dotyczące informacji zwrotnych, elementów kursu i komunikacji.

Ulepszenia

Wprowadziliśmy znaczące ulepszenia w istniejących funkcjach aplikacji Captivate Prime. Oto najważniejsze z nich:

Dodawanie użytkowników za pomocą opcji przesyłania pliku CSV

Wprowadzono znaczące zmiany w obowiązkowych polach używanych przy przesyłaniu pliku CSV. Szczegółowe informacje można znaleźć w sekcji Najczęściej zadawane pytania na temat plików CSV.

Widok listy kursów

Kursy są domyślnie wyświetlane w postaci kart. W tej wersji aplikacji dodano widok listy. Kliknięcie ikony z trzema paskami, która znajduje się obok pola wyszukiwania, pozwala zmienić widok.

Wymuszanie ukończenia wymaganych kursów poprzedzających

Można wprowadzić wymóg, aby przed przystąpieniem do określonego kursu użytkownicy ukończyli odpowiednie kursy poprzedzające.

Usuwanie kursów, programów edukacyjnych i certyfikacji

Teraz można usuwać kursy, programy edukacyjne i certyfikacje na etapach Wersja wstępna i Wycofano. W przypadku usuwania kursu, który jest częścią innego elementu edukacyjnego, pojawia się odpowiedni komunikat. Szczegółowe informacje można znaleźć w sekcji Kursy.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto