Poznaj nowe funkcje aplikacji Adobe Captivate Prime i wprowadzone w niej ulepszenia.

10 listopada i 23 grudnia 2016 roku ukazały się nowe wersje produktu Adobe Captivate Prime. Wprowadziliśmy w nich nowe funkcje i ulepszyliśmy kilka już istniejących. Szczegółowe informacje znajdują się poniżej.

Najważniejsze informacje o funkcjach dostępnych we wcześniejszych wersjach aplikacji Captivate Prime można znaleźć w dokumencie Podsumowanie cech | Wcześniejsze wersje.

Nowe funkcje i ulepszenia

W wersjach aplikacji Captivate Prime wydanych w listopadzie i grudniu wprowadzono przedstawione poniżej nowe funkcje.

Migracja danych ze starszych platform edukacyjnych

Migration

Firma Adobe umożliwia przedsiębiorstwom przeprowadzenie migracji danych dotyczących szkoleń i treści szkoleniowych z istniejącej platformy edukacyjnej do platformy Captivate Prime. 

Platforma Captivate Prime zapewnia wszystkie narzędzia i szablony potrzebne, aby administrator integracji przygotował i wykonał zadania związane z migracją. 

Aby dowiedzieć się więcej na temat migracji, należy zapoznać się z sekcją Pomocy dotyczącą migracji.


Propagacja treści współdzielonych katalogów

Shared-Catalogues

Funkcja współdzielenia katalogów pozwala administratorom odpowiedzialnym za różne konta udostępniać katalogi z elementami edukacyjnymi lub uzyskiwać dostęp do takich katalogów. Teraz dodano możliwość propagowania aktualizacji do elementów edukacyjnych takich jak odznaki, umiejętności, moduły, kursy, programy edukacyjne, certyfikacje i materiały pomagające w pracy.

Aby uzyskać więcej informacji, należy zapoznać się z sekcją Pomocy dotyczącą współdzielonych katalogów.


Ulepszenia w zakresie informacji zwrotnych L1 i L3

Feedback

W wersji aplikacji Captivate Prime wydanej w listopadzie znalazła się opcja dodawania pytań opisowych na potrzeby informacji zwrotnych L1 i L3. Administratorzy mogą teraz dodawać takie pytania, aby ułatwić przekazanie informacji. Te pytania stanowią uzupełnienie domyślnego zestawu pytań w aplikacji Captivate Prime. 

Aby dowiedzieć się więcej o ulepszeniach w zakresie informacji zwrotnych L1 i L3, należy zapoznać się z sekcją Pomocy dotyczącą dodawania informacji zwrotnych L1 i L3.


Ulepszenia

Rejestracja użytkowników

Administrator może teraz dodać określone nazwy domen podczas dodawania użytkowników zewnętrznych. W takiej sytuacji przy zakładaniu konta uczniowie będą mogli wprowadzać wyłącznie adresy e-mail ze zgodną nazwą domeny.

Istnieje także możliwość wysyłania łącza służącego do weryfikacji adresu e-mail, który został podany przy zakładaniu konta. Aby uzyskać więcej informacji na temat tego ulepszenia, należy zapoznać się z sekcją Dodawanie użytkowników / grup użytkowników.

Odtwarzacz Fluidic

Teraz w odtwarzaczu Fluidic jest możliwa zmiana prędkości odtwarzania. Do wyboru jest pięć różnych prędkości. Można także regulować głośność dźwięku podczas korzystania z odtwarzacza Fluidic.

Ponadto przed i za przyciskiem odtwarzania dodano ikony pozwalające przejść o 10 sekund do przodu lub do tyłu. Szczegółowe informacje na temat tych ulepszeń można znaleźć w sekcji Odtwarzacz Fluidic.

Uwaga:

Zmiany wprowadzone w odtwarzaczu Fluidic dotyczą tylko treści wideo.

Nowe funkcje w wersji z 31 lipca

W tej wersji produktu Captivate Prime wprowadzono przedstawione poniżej nowe funkcje.

Warstwa interfejsu API

API

Użytkownicy aplikacji Captivate Prime mają do dyspozycji zestaw interfejsów API pozwalający na integrację platformy edukacyjnej Captivate Prime z aplikacjami korporacyjnymi. Ścisła integracja platformy Captivate Prime z innymi aplikacjami używanymi w organizacji maksymalizuje produktywność i efektywność. Szczegółowe informacje można znaleźć w dokumentacji interfejsów API


Od eksperta: warstwa interfejsu API

Od eksperta: warstwa interfejsu API
Dowiedz się, jakie możliwości zapewnia warstwa interfejsu API dodana w wersji aplikacji Captivate Prime z lipca.
Dr. Pooja Jaisingh

Integracja łączników Salesforce i FTP

SF-&-FTP-connection

W aplikacji Captivate Prime są dostępne łączniki Salesforce i FTP. Korzystając z łącznika Salesforce, administrator zajmujący się integracją w organizacji może zintegrować aplikację Salesforce z platformą Captivate Prime. Integrator może również użyć łącznika FTP, żeby automatycznie zaimportować zestaw użytkowników do aplikacji korporacyjnej. Aby uzyskać więcej informacji, należy zapoznać się z sekcją Łączniki Captivate Prime

Aplikacja Adobe Captivate Prime dla systemu Salesforce pozwala użytkownikom korzystać ze wszystkich przypisanych im treści edukacyjnych bez opuszczania systemu Salesforce. Patrz sekcja Pomocy dotycząca aplikacji Salesforce.


Od eksperta: integracja z platformą Salesforce

Od eksperta: integracja z platformą Salesforce
Dowiedz się, jakie możliwości zapewnia integracja łączników Salesforce i FTP dodana w wersji aplikacji Captivate Prime z lipca.
Dr. Pooja Jaisingh

Integracja z oprogramowaniem Adobe Connect

Connect-&-CP-integration

Administratorzy w organizacji mogą skonfigurować konto Captivate Prime w taki sposób, aby włączyć integrację z programem Adobe Connect. Uczeń może wyświetlać kursy typu wirtualna klasa z użyciem oprogramowania Adobe Connect, jeśli jego konto Captivate Prime zostanie zintegrowane przez firmę z tym programem. Szczegółowe informacje można znaleźć w opisie integracji z oprogramowaniem Connect


Od eksperta: integracja z oprogramowaniem Adobe Connect

Od eksperta: integracja z oprogramowaniem Adobe Connect
Dowiedz się, jakie możliwości zapewnia integracja z oprogramowaniem Adobe Connect dodana w wersji aplikacji Captivate Prime z lipca.
Dr. Pooja Jaisingh

Transkrypt ucznia

Reports

W aplikacji Captivate Prime jest dostępna funkcja generowania transkryptów dla członków zespołów przystępujących do kursu. Szczegółowe informacje można znaleźć w opisie funkcji Transkrypt ucznia


Od eksperta: transkrypt ucznia

Od eksperta: transkrypt ucznia
Dowiedz się, jakie możliwości zapewnia funkcja Transkrypt ucznia dodana w wersji aplikacji Captivate Prime z lipca.
Dr. Pooja Jaisingh

Motywy i branding

Color-Theme

Istnieje możliwość dostosowania do potrzeb firmy motywów graficznych używanych w aplikacji Captivate Prime. W ramach testowania motywów można przeglądać ekrany aplikacji w trybie podglądu na żywo. Można też zmienić kolory najważniejszych elementów interfejsu na charakterystyczne dla firmy lub marki. Szczegółowe informacje można znaleźć w sekcji Pomocy dotyczącej motywów kolorystycznych


Od eksperta: motywy i branding

Od eksperta: motywy i branding
Dowiedz się, jakie możliwości zapewnia funkcja Motywy i branding dodana w wersji aplikacji Captivate Prime z lipca.
Dr. Pooja Jaisingh

Współdzielenie wielu kont

Shared-Catalogues

Aplikacja Captivate Prime pozwala właścicielowi konta udostępniać swoje katalogi innym partnerom lub właścicielom innych kont Captivate Prime. Wraz z katalogami można udostępniać programy edukacyjne, kursy, materiały pomagające w pracy i certyfikacje. Z kolei administratorzy kont mogą przypisywać udostępnione katalogi uczniom korzystającym z kont, które nadzorują. Aby uzyskać więcej informacji na temat współdzielonych katalogów, należy zapoznać się z sekcją Katalogi.


Od eksperta: współdzielenie wielu kont

Od eksperta: współdzielenie wielu kont
Dowiedz się, jakie możliwości zapewnia funkcja współdzielenia wielu kont dodana w wersji aplikacji Captivate Prime z lipca.
Dr. Pooja Jaisingh

Elastyczne zarządzanie użytkownikami

Flexible-user-management

W tej wersji aplikacji wprowadzono znaczące ulepszenia interfejsu służącego do zarządzania użytkownikami platformy Captivate Prime. Masowy import został uproszczony, a w interfejsie użytkownika znalazły się nowe opcje. Teraz grupy użytkowników mają do dyspozycji opcje wstrzymywania i wznawiania. Szczegółowe informacje można znaleźć w opisie funkcji dodawania użytkowników


Od eksperta: elastyczne zarządzanie użytkownikami

Od eksperta: elastyczne zarządzanie użytkownikami
Dowiedz się, jakie możliwości zapewnia funkcja Transkrypt ucznia dodana w wersji aplikacji Captivate Prime z lipca.
Dr. Pooja Jaisingh

Raporty dotyczące grup użytkowników

Group-Reports

W aplikacji Captivate Prime można generować raporty dotyczące grup użytkowników. Szczegółowe informacje można znaleźć w opisie funkcji Raporty


Od eksperta: raporty dotyczące grup użytkowników

Od eksperta: raporty dotyczące grup użytkowników
Dowiedz się, jakie możliwości zapewnia funkcja generowania raportów dotyczących grup użytkowników dodana w wersji aplikacji Captivate Prime z lipca.
Dr. Pooja Jaisingh

Elastyczność edycji opublikowanych elementów edukacyjnych

W aplikacji Captivate Prime można edytować opublikowane elementy edukacyjne. Szczegółowe informacje można znaleźć w sekcji Pomocy dotyczącej kursów

Post-publish-editing

W aplikacji Captivate Prime można edytować opublikowane elementy edukacyjne. Szczegółowe informacje można znaleźć w sekcji Pomocy dotyczącej kursów


Od eksperta: elastyczność edycji opublikowanych elementów edukacyjnych

Od eksperta: elastyczność edycji opublikowanych elementów edukacyjnych
Przekonaj się, jak elastyczne są funkcje edycji już opublikowanych elementów edukacyjnych dodane w wersji aplikacji Captivate Prime z lipca.
Dr. Pooja Jaisingh

Eksportowanie odznak w postaci pliku PDF

Z aplikacji Captivate Prime można wyeksportować odznaki w postaci pliku PDF. Szczegółowe informacje można znaleźć w opisie funkcji odznak

Tworzenie aplikacji

Korzystając z interfejsu API Prime, programiści mogą tworzyć samodzielne aplikacje, które zwiększają funkcjonalność środowiska Prime, a nawet integrują to środowisko z innymi aplikacjami korporacyjnymi w konkretnych procesach. Szczegółowe informacje można znaleźć w Podręczniku programisty.

Ulepszenia

W wydanej w lipcu wersji aplikacji Adobe Captivate Prime wprowadzono przedstawione poniżej ulepszenia. 

Obsługa języków hiszpańskiego i chińskiego uproszczonego

W aplikacji Captivate Prime można teraz wybrać nie tylko język francuski lub niemiecki, ale także hiszpański i chiński (uproszczony). Można zmienić ustawienia językowe dotyczące informacji zwrotnych, elementów kursu i komunikacji.

Wybór wielu profili w filtrach raportów

Kiedy administrator lub przełożony tworzy raporty, może obecnie wybrać wiele profili. 

Wybór ostatniego zespołu w filtrach raportów

Teraz podczas generowania raportów w aplikacji Captivate Prime można wybrać ostatni zespół uczniów. Jeśli któryś z uczniów przerabiał kursy, ale przestał korzystać z aplikacji Captivate Prime lub opuścił organizację przed bieżącą datą, dane dotyczące wykorzystania przez niego treści edukacyjnych nie znajdą się w raporcie przygotowanym dla ostatniego zespołu uczniów. 

Ulepszenia dotyczące programów edukacyjnych

W programach edukacyjnych są teraz widoczne zagregowane materiały pomagające w pracy i załączniki do kursu. 

Dostęp offline do programów edukacyjnych na urządzeniach mobilnych

Użytkownicy mogą pobierać programy edukacyjne i programy certyfikacji na urządzenia mobilne firmy Apple i te z systemem Android, a następnie korzystać z nich w trybie offline. Po nawiązaniu połączenia z Internetem wymagane jest zsynchronizowanie postępu. 

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online