Aktywacja, rozszerzenie lub anulowanie konta Creative Cloud, zmiana karty kredytowej, zarządzanie aplikacjami i usługami itd.

Witamy użytkowników Creative Cloud! Aby zarząć zarządzać swoim kontem, płatnościami i aplikacjami, skorzystaj z następującej procedury.

Aktywowanie konta Adobe ID i zarządzanie nim

Istnieją dwie metody aktywowania konta Creative Cloud:

Zarządzanie kontem Adobe

Aby zarządzać informacjami o koncie Adobe ID (np. zmienić hasło i dane rozliczeniowe), skorzystaj z następującej procedury:

 1. Wejdź na swoje konto Adobe ID i zaloguj się, podając identyfikator Adobe ID oraz hasło, albo skorzystaj w tym celu z konta w serwisie społecznościowym (Facebook lub Google).

 2. Skorzystaj z zakładek na górze strony Adobe ID, aby uaktualnić plany i produkty, zmodyfikować informacje kontaktowe i adres e-mail, zmienić hasło lub dostosować profil i preferencje komunikacji.

Uwaga:

Jeśli masz kilka identyfikatorów Adobe ID, musisz skontaktować się z nami, aby skonsolidować te konta.

Aby uzyskać szczegółowe informacje i instrukcje krok po kroku, zobacz Zarządzanie kontem Adobe ID.

Zmiana danych karty kredytowej

Uwaga:

Te instrukcje dotyczą tylko planów indywidualnych Creative Cloud. Jeśli jesteś administratorem planu Creative Cloud dla zespołów, skontaktuj się z Adobe, aby zmienić dane rozliczeniowe. Najszybszą obsługę można uzyskać po zalogowaniu się w celu skorzystania z opcji pomocy na poziomie premium.

Aby zmienić dane karty kredytowej, wykonaj następujące kroki:

 1. Wejdź na swoje konto Adobe ID i zaloguj się, podając identyfikator Adobe ID oraz hasło, albo skorzystaj w tym celu z konta w serwisie społecznościowym (Facebook lub Google).

 2. W zależności od lokalizacji można skorzystać z jednej następujących metod zmiany danych karty kredytowej:

  • Plany i produkty > Edytuj szczegóły płatności
  • Plany i produkty > Zarządzaj planem > Edytuj informacje rozliczeniowe

  Uwaga:

  Aby zmienić kraj powiązany z kontem Adobe ID, zobacz Zmiana kraju powiązanego z identyfikatorem Adobe ID

  Edit Payment details 3

  Uwaga:

  Jeśli do planu nabytego na podstawie kodu realizacji nie dodano informacji rozliczeniowych, to zamiast odsyłacza Edytuj szczegóły płatności może być widoczny odsyłacz Dodaj informacje rozliczeniowe.

 3. Uaktualnij dane karty kredytowej w wyskakującym oknie, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

Rozwiązywanie problemów z kartą kredytową lub płatnością

Problem Rozwiązanie
Nie można zmienić danych karty kredytowej

Przy próbie zmiany danych rozliczeniowych mogą występować następujące problemy:

 • Odsyłacz Edytuj płatność nie jest widoczny.
 • Po kliknięciu odsyłacza Edytuj płatność jest wyświetlany pusty formularz.
 • Nie można zapisać uaktualnionych danych karty kredytowej.

Wypróbuj poniższe rozwiązania:

 • Sprawdź, czy logujesz się za pomocą identyfikatora Adobe ID (adresu e-mail) powiązanego z subskrypcją Creative Cloud.
 • Sprawdź, czy w przeglądarce jest włączona obsługa plików cookie.
 • Jeśli nadal nie można zmienić danych karty, spróbuj zalogować się przy użyciu innej przeglądarki.

Jeśli nie udało się w ten sposób rozwiązać problemu, skontaktuj się z nami.

Niepowodzenie lub odrzucenie płatności Zobacz Rozwiązywanie problemów z niepowodzeniem lub odrzuceniem płatności.
Nieuiszczenie opłaty Zobacz Nieuiszczona płatność za subskrypcję. Jak można ponownie inicjować płatność?

Zmiana metody płatności: karta kredytowa lub PayPal

Aby zmienić formę płatności z karty kredytowej na konto PayPal lub na odwrót, skontaktuj się z nami.

Zarządzanie aplikacjami i usługami

Aplikacja Creative Cloud Desktop umożliwia instalowanie i uaktualnianie aplikacji, synchronizację plików i czcionek, wyszukiwanie obrazów i innych zasobów graficznych w usłudze Stock, udostępnianie swoich prac innym oraz edytowanie takich preferencji, jak ustawienia językowe. Zobacz Zarządzanie aplikacjami i usługami za pomocą programu Creative Cloud Desktop.

Aktywacja subskrypcji na innym komputerze lub urządzeniu

Informacje o konfigurowaniu Creative Cloud na nowym komputerze: W jaki sposób można zainstalować aplikacje Creative Cloud do wykorzystania na nowym komputerze? Licencje Creative Cloud można aktywować na maksymalnie dwóch komputerach. Jednak jednocześnie można używać oprogramowania tylko na jednym z tych komputerów.

Więcej informacji na temat korzystania z subskrypcji na wielu urządzeniach: Na ilu komputerach mogę korzystać z subskrypcji Creative Cloud?

Co zrobić, jeśli komputer, na którym była używana subskrypcja, przestanie być dostępny?

Jeśli nie można się wylogować z Creative Cloud, bo nie masz już dostępu do danego komputera lub urządzenia, trzeba dezaktywować taki komputer lub urządzenie za pomocą strony Konto. Po dezaktywacji nastąpi wylogowanie z Creative Cloud. Będzie się wtedy można zalogować do usługi Creative Cloud na innym komputerze lub urządzeniu.

Aby dezaktywować komputer lub urządzenie, które nie są już dostępne, wykonaj następujące czynności:

 1. Wejdź na swoje konto Adobe ID i zaloguj się, podając identyfikator Adobe ID oraz hasło, albo skorzystaj w tym celu z konta w serwisie społecznościowym (Facebook lub Google).

  Uwaga:

  Identyfikator Adobe ID to adres e-mail użyty przy pierwszym zakupie subskrypcji, aplikacji lub usługi Adobe.

 2. W sekcji Plany i produkty kliknij opcję Zarządzaj planem.

  Zarządzaj planem
 3. W sekcji Urządzenia aktywowane kliknij ikonę x obok urządzenia, które chcesz dezaktywować.

  Lista Urządzenia aktywowane: kliknij ikonę x obok urządzenia, które chcesz dezaktywować.

  Ekran wygląda inaczej? W krajach obsługiwanych przez firmę Digital River, partnera Adobe w segmencie handlu elektronicznego, strona Zarządzaj planem ma inny wygląd i zawiera inne opcje. Jeśli po kliknięciu przycisku Zarządzaj planem nie widać sekcji Urządzenia aktywowane, skorzystaj z następującej metody, aby wylogować się z aplikacji Creative Cloud:

  1. Spróbuj zalogować się na nowym komputerze lub urządzeniu. Zostanie wyświetlony komunikat o błędzie, informujący, że osiągnięto limit aktywacji.
  2. Wybierz opcję Wyloguj mnie na pozostałych komputerach lub urządzeniach.
 4. Kliknij opcję Dezaktywuj.

Teraz będzie można używać Creative Cloud na nowym komputerze lub urządzeniu.

Więcej informacji: Rozwiązywanie problemów z aktywacją i logowaniem w usłudze Creative Cloud.

Wyświetlanie, rozszerzanie lub zmiana planu subskrypcyjnego

Wyświetlanie szczegółowych informacji o planie

 1. Wejdź na swoje konto Adobe ID i zaloguj się, podając identyfikator Adobe ID oraz hasło, albo skorzystaj w tym celu z konta w serwisie społecznościowym (Facebook lub Google).

 2. Kliknij opcję Plany i produkty, jeśli strona ta nie jest jeszcze wybrana. Zostaną wyświetlone szczegółowe dane planu.

  Wyświetlanie szczegółowych informacji o planie

Zmiana planu

Plan subskrypcyjny można rozszerzyć, na przykład przechodząc z planu Pojedyncza aplikacja na plan Wszystkie aplikacje Creative Cloud. Można również zmienić rodzaj subskrypcji, np. z miesięcznej na roczną. Zobacz Zmiana lub rozszerzenie planu subskrypcyjnego Creative Cloud

Sprawdzanie uprawnień do zakupu wersji dla uczniów i nauczycieli

Aby sprawdzić, czy masz uprawnienia do nabycia wersji dla uczniów i nauczycieli, skorzystaj z tego odsyłacza

Przekształcanie wersji próbnej w płatne konto

Bezpłatną wersję próbną można w dowolnej chwili przekształcić w płatne konto. Zobacz Przekształcanie wersji próbnej w płatne konto Creative Cloud.

Aby przekształcić wersje próbne aplikacji Creative Suite w subskrypcję Creative Cloud, zobacz Przekształcanie aplikacji Creative Suite 6 w subskrypcję Creative Cloud.

Przejście na plan Creative Cloud z usługą Adobe Stock

Aby przejść na plan subskrypcyjny Creative Cloud z usługą Adobe Stock, zobacz Zarządzanie subskrypcją usługi Stock

Przedłużenie lub wznowienie planu subskrypcyjnego

Gdy zbliża się koniec okresu subskrypcji usługi Creative Cloud, można ją z łatwością odnowić lub przedłużyć. Można również reaktywować subskrypcję, która wygasła. Zobacz Przedłużenie lub wznowienie planu subskrypcyjnego Creative Cloud

Anulowanie subskrypcji

Kontakt w sprawie konta, płatności lub zamówień

Jeśli potrzebna jest pomoc dotycząca konta, płatności lub zamówień, możesz się z nami skontaktować:

 1. Sprawdź, czy masz aktywną sesję logowania na konto Adobe ID i czy w przeglądarce jest włączona obsługa plików cookie. 

 2. Przejdź do strony Kontakt z nami.

 3. Wybierz odpowiednią opcję kontaktu.

Często zadawane pytania

Kiedy zaczyna się okres ważności konta?

W przypadku subskrypcji wykupionej bezpośrednio w serwisie firmy Adobe okres ważności zaczyna się z chwilą zrealizowania zamówienia przez sklep Adobe Store. Rozpocznij pracę, logując się na swoje konto.

W przypadku planu indywidualnego kupionego u partnera Adobe — może to być sklep detaliczny albo internetowy — okres obowiązywania zaczyna się po wpisaniu kodu realizacji i kliknięciu przycisku Rozpocznij.

W przypadku konta zespołowego kupionego u dystrybutora okres obowiązywania rozpoczyna się, gdy użytkownik doda stanowiska do konta.

Czy posiadacze konta Creative Cloud muszą instalować aktualizacje aplikacji, gdy staną się dostępne?

Nie. Można nadal używać obecnej wersji produktu, dopóki posiada się aktywne konto. Użytkownik może swobodnie decydować o tym, kiedy (i czy) zainstalować nową wersję. W ramach subskrypcji można także zainstalować wcześniejsze wersje aplikacji.

Czy mogę przesyłać pliki do osób, które nie mają konta Creative Cloud? Czy takie osoby będą w stanie wyświetlić lub współużytkować te pliki?

Tak. Pliki utworzone w aplikacjach Creative Cloud można udostępniać w taki sam sposób, jak wszystkie inne pliki, posługując się pocztą elektroniczną, serwerem FTP i tym podobnymi metodami.

Ponadto usługa Creative Cloud zawiera funkcje udostępniania, umożliwiające przekazywanie plików osobom, które nie mają konta w tej usłudze. Dzięki niej takie osoby będą mogły obejrzeć udostępnione im pliki w przeglądarce. Przy takim przeglądaniu dostępne są funkcje włączania i wyłączania warstw, wyświetlania metadanych, komentowania, a nawet zapisywania plików do edycji.

Do zarządzania ustawieniami udostępniania plików służy strona Creative Cloud Files.

Co się stanie, jeśli postanowię zrezygnować z konta?

Nadal zachowasz dostęp do możliwości usługi Creative Cloud dostępnych za darmo, a wszystkie prace zapisane na Twoim własnym komputerze pozostaną dostępne. Utracisz natomiast dostęp do aplikacji Creative Cloud i większości usług, które wchodzą w skład subskrypcji. Ilość dostępnej przestrzeni dyskowej w chmurze zmniejszy się do 2 GB.

Więcej pytań i odpowiedzi dotyczących usługi Creative Cloud zawiera artykuł Popularne pytania.

W jaki sposób można wydrukować paragon lub fakturę?

Więcej informacji: Drukowanie paragonu lub faktury.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online