Przesyłanie postaci trójwymiarowych i montaż punktów animacji w Mixamo

Do montażu animacji w Mixamo można przesłać postaci z Adobe Fuse CC lub niestandardowe postaci trójwymiarowe. Można także szybko rozpocząć pracę, korzystając z gotowych postaci dostępnych w bibliotece Mixamo.

Przesyłanie postaci Fuse CC

 1. W programie Adobe Fuse CC kliknij przycisk Send to Mixamo (Wyślij do Mixamo), który znajduje się w prawym górnym rogu
  interfejsu.

  Przesyłanie postaci z Adobe Fuse CC do usługi Mixamo

 2. Utwórz nazwę postaci.

 3. Kliknij przycisk Save (Zapisz).

 4. Zostanie wyświetlony pasek postępu prezentujący przygotowywanie pliku do przesłania. Po zakończeniu przesyłania zostanie otwarte nowe okno przeglądarki.

Montaż punktów animacji na postaci z Fuse CC

 1. Po przesłaniu postaci z Fuse CC są na nich montowane punkty animacji. Jest to proces w pełni zautomatyzowany.

  Postaci używają domyślnie standardowego szkieletu i mają włączone kształty mieszania mimiki, co umożliwia animowanie wyrazu twarzy w innych programach.

  Potwierdzanie ustawień montażu Mixamo przy przesyłaniu postaci z Fuse CC

 2. Po zakończeniu automatycznego montażu można zmienić ustawienia domyślne i ponownie wygenerować montaż.

  Można również zatwierdzić automatyczne ustawienia montażu i przejść dalej.

 3. Po zakończeniu procesu montażu nastąpi powrót do interfejsu Mixamo.

  Zmontowaną postać można pobrać, klikając przycisk Download (Pobierz) na panelu edytora. Można również zastosować do niej animację, klikając przycisk Find Animations (Znajdź animacje). 

Przesyłanie własnej postaci

Jeśli masz własną postać trójwymiarową, możesz ją przesłać do automatycznego montażu. 

 1. Otwórz stronę Mixamo.com i zaloguj się, podając swój Adobe ID (zazwyczaj jest to adres e-mail) oraz hasło.

 2. Na panelu edytora kliknij przycisk Upload Character (Prześlij postać), aby odszukać, wybrać i przesłać postać.

  Uwaga:

  Mixamo obsługuje trzy formaty plików, w których można przesyłać postaci: FBX, OBJ oraz ZIP. 

  • W przypadku plików FBX należy pamiętać o włączeniu opcji „embed media” (osadź multimedia), aby przesłać również tekstury.
  • Pliki OBJ nie zawierają tekstur, dlatego postaci w nich są szare. Aby na postaci z pliku .obj wyświetlać tekstury, należy umieścić pliki .obj, .mtl oraz pliki tekstur w archiwum ZIP i przesłać cały plik .zip.

Montaż punktów animacji na niestandardowej postaci

Po zakończeniu przesyłania na postaci zostaną wyświetlone znaczniki. 

 1. Należy je umieścić w kluczowych punktach (na nadgarstkach, łokciach, kolanach i w kroczu), wykonując instrukcje wyświetlane na ekranie.

  Umieszczanie znaczników na postaci

 2. Potwierdź rozmieszczenie znaczników, aby kontynuować. 

  Po potwierdzeniu rozpocznie się proces montażu. Jego wykonanie zajmuje zazwyczaj kilka minut.

 3. Po zakończeniu procesu montażu nastąpi powrót do interfejsu Mixamo.

  Zmontowaną postać można pobrać, klikając przycisk Download (Pobierz) na panelu edytora. Można również zastosować do niej animację, klikając przycisk Find Animations (Znajdź animacje). 

Przesyłanie zmontowanej postaci

 1. Otwórz stronę Mixamo.com i zaloguj się, podając swój Adobe ID (zazwyczaj jest to adres e-mail) oraz hasło.

 2. Na panelu edytora kliknij przycisk Upload Character (Prześlij postać), aby odszukać, wybrać i przesłać postać.

  Uwaga:

  Plik musi mieć format .fbx. Tworząc plik .fbx, pamiętaj o zaznaczeniu opcji Embed media (Osadź multimedia), aby dołączyć do niego tekstury.

Mapowanie zmontowanej postaci

Szkielet zmontowanej postaci jest automatycznie mapowany (odwzorowany) w systemie Mixamo, co pozwala na stosowanie do niego animacji.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?