Powiadomienia Creative Cloud dotyczą zazwyczaj nowych informacji na temat aplikacji lub statusu konta użytkownika, zdarzeń związanych z jego aplikacjami i usługami, wiadomości od innych użytkowników oraz ważnych ogłoszeń publikowanych przez Adobe. Gdy pojawi się nowe powiadomienie, obok ikony aplikacji Creative Cloud Desktop zostanie wyświetlona wyraźnie widoczna czerwona etykietka. Klikając tę ikonę, można uruchomić aplikację Creative Cloud Desktop i wyświetlić wszystkie powiadomienia.

Czerwona etykietka powiadomienia
Czerwona etykietka w minimenu (Mac) i zasobniku systemowym (Windows)

Ikona powiadomień

Ikona powiadomień znajduje się obok menu Profil. Gdy pojawią się nowe powiadomienia, na tej ikonie będzie widoczna czerwona etykietka.

Ikona powiadomień
Ikona powiadomień z czerwoną etykietką oznaczającą nowe powiadomienia

Panel Powiadomienia

Po kliknięciu ikony powiadomienia zostaną wyświetlone na panelu Powiadomienia. Powiadomienia są wyróżnione, co pozwala na szybkie odszukanie nowych informacji, które pojawiły się od czasu poprzedniej wizyty.

Każde powiadomienie jest wyświetlane w postaci karty i zawiera niezbędne informacje. Zgłoszenia i powiadomienia są na panelu Powiadomienia grupowane osobno. Jest to wygodne, ponieważ w przypadku zgłoszeń często konieczne jest podjęcie pewnego działania (przyjęcie, odrzucenie lub zamknięcie zgłoszenia).

Sekcja Zgłoszenia

Sekcja Zgłoszenia zawiera wiadomości dotyczące konta, na przykład status wersji próbnej lub subskrypcji, a także aktywność związaną ze współpracą i społecznością użytkowników — na przykład zaproszenia do współpracy.

  • Domyślnie wyświetlane są tylko trzy ostatnie zgłoszenia. Aby wyświetlić więcej, kliknij opcję Pokaż więcej zgłoszeń.
  • Aby przyjąć zaproszenie lub zaakceptować zgłoszenie, kliknij przycisk Przyjmij.
  • Aby odrzucić zaproszenie lub zgłoszenie, kliknij przycisk Odrzuć. Powiadomienie zostanie usunięte z panelu Powiadomienia oraz z aplikacji lub usługi, z której pochodzi.
  • Aby usunąć zgłoszenie z panelu Powiadomienia, kliknij przycisk Zamknij. Zatrzymaj wskaźnik myszy nad powiadomieniem, kliknij ikonę trzech kropek i wybierz opcję Zamknij. Takie zgłoszenie będzie nadal dostępne w aplikacji lub usłudze, z której pochodzi. Będzie je można zaakceptować lub odrzucić w interfejsie tej aplikacji albo usługi.

Sekcja Powiadomienia

W sekcji Powiadomienia znajdują się komunikaty dotyczące interakcji z różnymi aplikacjami i usługami. Można tu przeglądać zdarzenia, działania oraz inne informacje, takie jak powiadomienia o dostępności nowych aplikacji i aktualizacji, a także komentarze i polubienia współpracowników.

Panel Powiadomienia
Od góry do dołu: ikona powiadomień; sekcja Zgłoszenia; opcje zamykania, odrzucania lub akceptowania zgłoszenia; opcja wyświetlania kolejnych zgłoszeń; sekcja Powiadomienia

Zamykanie panelu Powiadomienia

Aby zamknąć panel Powiadomienia, wykonaj dowolną z następujących czynności:

  • Kliknij ikonę x w prawym górnym rogu panelu.
  • Kliknij czarny pasek na górze aplikacji Creative Cloud Desktop.
  • Naciśnij klawisz Esc na klawiaturze.
  • Kliknij ikonę powiadomień (dzwonek).

Panel Powiadomienia można w dowolnej chwili ponownie otworzyć, klikając ikonę powiadomień.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online