Opcja Auto-aktualizacja w programie Creative Cloud Desktop jest wyłączona lub niedostępna

Odpowiedzi na częste pytania i problemy z funkcją Automatycznej aktualizacji.

Dlaczego automatyczna aktualizacja nie jest włączona w oknie Preferencje?

Opcja preferencji służąca do włączania automatycznej aktualizacji jest nieaktywna w następujących sytuacjach:

  • W systemie nie ma zainstalowanej aplikacji obsługującej automatyczną aktualizację.
  • Odinstalowano wszystkie aplikacje obsługujące automatyczną aktualizację.
  • Element logowania Adobe Creative Cloud w ustawieniach systemu macOS 13 Ventura został wyłączony.

Po zainstalowaniu aplikacji obsługującej automatyczną aktualizację lub włączeniu elementu logowania Adobe Creative Cloud w systemie macOS 13 Ventura opcja służąca do włączania automatycznej aktualizacji będzie aktywna.

Automatyczna aktualizacja nie jest dostępna w przypadku aplikacji

Opcja automatycznej aktualizacji pojedynczej aplikacji nie jest dostępna, jeśli nie wybrano opcji Automatyczna aktualizacja lub Włącz automatyczną aktualizację w oknie Preferencje. Po wybraniu opcji włączenia automatycznej aktualizacji w Preferencjach opcja zarządzania automatyczną aktualizacją poszczególnych aplikacji będzie dostępna.

Automatyczna aktualizacja jest wyłączana po zainstalowaniu lub odinstalowaniu aplikacji

Automatyczna aktualizacja pozostanie wyłączona w poniższych sytuacjach, aby zapobiec usunięciu starszych wersji aplikacji.

  • Jeśli w systemie zainstalowano dwie wersje aplikacji i odinstalowano nowszą wersję

  • Przy instalacji aktualizacji dla starszej wersji aplikacji

  • Przy instalacji starszej wersji aplikacji

Automatyczna aktualizacja niedostępna w systemie macOS Ventura

 Jeśli wyłączono elementy logowania Adobe Creative Cloud w ustawieniach systemu macOS 13 Ventura, to nie będzie można włączyć automatycznej aktualizacji aplikacji. Wyłączenie tej opcji zamyka również procesy Adobe wymagane do aktualizacji aplikacji. Zob. Zob. instrukcje: Jak włączyć element logowania Adobe Creative Cloud. Po ponownym włączeniu tego elementu opcja automatycznej aktualizacji będzie dostępna.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto