Błąd: Błąd składni opcji wiersza polecenia

Problem

Podczas próby instalacji aplikacji Creative Cloud na komputer pojawia się następujący błąd:

Błąd składni opcji wiersza polecenia. Wpisz polecenie /? w celu uzyskania pomocy.

Rozwiązanie

Problem występuje, jeśli aplikacja Creative Cloud na komputer jest instalowana w systemie Windows pod nazwą użytkownika zawierającą znaki dwubajtowe. Aby rozwiązać problem, przejdź do sekcji Samodzielne rozwiązywanie problemu tego artykułu firmy Microsoft.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto