Rozwiąż błędy konfiguracji | Adobe Creative Cloud

Dowiedz się, jak naprawić błędy konfiguracji (błąd 1, 15 lub 16), które mogą wystąpić podczas uruchamiania aplikacji Creative Cloud.

Rozwiązywanie błędów konfiguracji podczas uruchamiania aplikacji Creative Cloud

Po uruchomieniu aplikacji Creative Cloud wyświetlany jest błąd konfiguracji (błąd 1, 15 lub 16) z prośbą o odinstalowanie, a następnie ponowne zainstalowanie produktu. 

Błąd konfiguracji

Ten błąd występuje zwykle, gdy uprawnienia do folderów aplikacji (Adobe PCD i SLStore) są ustawione nieprawidłowo. Postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami, aby ustawić odpowiednie uprawnienia dla używanego systemu operacyjnego.

macOS

Ustaw uprawnienia do folderów SLStore i Adobe PCD.

 1. Korzystając z Findera, przejdź do folderu Library/Application Support/Adobe/SLStore.

 2. Naciskając klawisz Control, kliknij folder i wybierz opcję Pobierz informacje.

 3. Rozwiń pole Udostępnianie i uprawnienia.

 4. Kliknij ikonę blokady w prawym dolnym rogu. Po wyświetleniu monitu wpisz nazwę użytkownika będącego administratorem i hasło, a następnie kliknij przycisk OK.

 5. Ustaw uprawnienia:

  • System — odczyt/zapis
  • Administrator — odczyt/zapis
  • Wszyscy — odczyt/zapis
  Ustaw uprawnienia

 6. Kliknij ikonę koła zębatego i zaznacz opcję Zastosuj dla zawartych rzeczy.

 7. Zamknij okno dialogowe Pobierz informacje.

 1. Korzystając z Findera, przejdź do folderu Library/Application Support/Adobe/Adobe PCD.

 2. Naciskając klawisz Control, kliknij folder i wybierz opcję Pobierz informacje.

 3. Rozwiń pole Udostępnianie i uprawnienia.

  Sekcja Udostępnianie i zezwolenia

 4. Kliknij ikonę blokady w prawym dolnym rogu. Po wyświetleniu monitu wpisz nazwę użytkownika będącego administratorem i hasło, a następnie kliknij przycisk OK.

 5. Ustaw uprawnienia:

  • System — odczyt/zapis
  • Administrator: tylko do odczytu
  • Wszyscy: tylko do odczytu
 6. Kliknij ikonę koła zębatego i zaznacz opcję Zastosuj dla zawartych rzeczy.

 7. Zamknij okno dialogowe Pobierz informacje.

Windows 10

Aby usunąć ten błąd w systemie Windows lub 10, wykonaj wszystkie poniższe czynności.

 1. Otwórz okno Eksploratora plików.

 2. Kliknij kartę Widok, a następnie przycisk Ukryte elementy.

  Ukryte elementy

Wykonaj te czynności dwukrotnie, raz dla folderu Adobe PCD, a raz dla SLStore.

SLStore

ProgramData\Adobe\SLStore

Adobe PCD

Windows (wersja 32-bitowa): Program Files\Common Files\Adobe\Adobe PCD\

Windows (wersja 64-bitowa): Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ Adobe PCD\

 1. W Eksploratorze plików prawym przyciskiem myszy kliknij folder Adobe PCD lub SLStore i wybierz pozycję Właściwości.

 2. Kliknij kartę Zabezpieczenia i przycisk Edytuj, aby ustawić uprawnienia:

  Adobe PCD

  • Administratorzy: pełna kontrola

  SLStore

  • Administratorzy: pełna kontrola
  • System: pełna kontrola
  • Użytkownicy: uprawnienia do odczytu i uprawnienia specjalne
  Ustaw uprawnienia

 3. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe Uprawnienia.

 4. Kliknij opcję Zaawansowane dostępną w oknie dialogowym Właściwości.

 5. Zaznacz opcję Zastąp wszystkie wpisy uprawnień obiektów podrzędnych wpisami uprawnień dziedziczonymi z tego obiektu. Kliknij przycisk OK, a następnie Tak.

  Zastąp wszystkie wpisy uprawnień obiektów podrzędnych wpisami uprawnień dziedziczonymi z tego obiektu.

 6. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe Właściwości SLStore lub Adobe PCD.

Windows 8

Aby usunąć ten błąd w systemie Windows 8, wykonaj poniższe trzy czynności.

 1. Otwórz okno Eksploratora plików.

 2. Kliknij kartę Widok, a następnie przycisk Opcje.

 3. Usuń zaznaczenie opcji Użyj Kreatora udostępniania (zalecane) u dołu pola Ustawienia zaawansowane.

  Usuń zaznaczenie opcji Użyj Kreatora udostępniania (zalecane)

 4. Zaznacz opcję Pokaż ukryte pliki, foldery i dyski.

  Zaznacz opcję Pokaż ukryte pliki, foldery i dyski

 5. Kliknij przycisk OK.

 1. W Eksploratorze plików przejdź do folderu ProgramData\Adobe\SLStore.

 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy folder SLStore i wybierz opcję Właściwości.

 3. W polu Atrybuty usuń zaznaczenie opcji Tylko do odczytu.

 4. Kliknij przycisk Zastosuj, a następnie OK, aby zamknąć okno dialogowe Potwierdzanie zmiany atrybutów.

Wykonaj te czynności dwukrotnie, raz dla folderu Adobe PCD, a raz dla SLStore.

SLStore

ProgramData\Adobe\SLStore

Adobe PCD

Windows (wersja 32-bitowa): Program Files\Common Files\Adobe\Adobe PCD\

Windows (wersja 64-bitowa): Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ Adobe PCD\

 1. W Eksploratorze plików prawym przyciskiem myszy kliknij folder Adobe PCD lub SLStore i wybierz pozycję Właściwości.

 2. Kliknij kartę Zabezpieczenia i ustaw uprawnienia:

  Adobe PCD

  • Administratorzy: pełna kontrola
  • System: pełna kontrola

  SLStore

  • Administratorzy: pełna kontrola
  • Użytkownicy zaawansowani: wszystkie uprawnienia z wyjątkiem pełnej kontroli i uprawnień specjalnych
  • System: pełna kontrola
  • Użytkownicy: uprawnienia do odczytu i uprawnienia specjalne

 3. Kliknij opcję Zaawansowane i w przypadku pojawienia się monitu o podniesienie uprawnień w opcji Kontrola konta użytkownika zaakceptuj go.

 4. Kliknij kartę Właściciel, zaznacz opcję Administratorzy i kliknij polecenie Edytuj.

  Kliknij kartę Właściciel, zaznacz opcję Administratorzy i kliknij polecenie Edytuj

 5. Zaznacz opcję Zamień właściciela dla podkontenerów i obiektów. Kliknij przycisk Zastosuj, a następnie OK.

  Zaznacz opcję Zamień właściciela dla podkontenerów i obiektów kliknij przycisk Zastosuj.

 6. Kliknij kartę Uprawnienia, a następnie przycisk Zmień uprawnienia.

  Kliknij kartę Uprawnienia

 7. Zaznacz opcję Zastąp wszystkie uprawnienia obiektów podrzędnych uprawnieniami dziedziczonymi z tego obiektu. Kliknij przycisk OK, a następnie Tak.

  Zaznacz opcję Zastąp wszystkie uprawnienia obiektów podrzędnych uprawnieniami dziedziczonymi z tego obiektu

 8. Kliknij przycisk OK i ponownie OK w oknie dialogowym Zabezpieczenia systemu Windows.

 9. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe Zaawansowane ustawienia zabezpieczeń.

Windows Vista/7

Aby usunąć ten błąd w systemie Windows Vista lub 7, wykonaj poniższe trzy czynności.

 1. Wybierz opcje Start > Komputer.

 2. Wybierz opcje Organizuj > Opcje folderów i wyszukiwania oraz kliknij kartę Widok.

 3. Usuń zaznaczenie opcji Użyj Kreatora udostępniania (zalecane) u dołu pola Ustawienia zaawansowane.

  Usuń zaznaczenie opcji Użyj Kreatora udostępniania (zalecane)

 4. Zaznacz opcję Pokaż ukryte pliki, foldery i dyski.

  Zaznacz opcję Pokaż ukryte pliki, foldery i dyski

 5. Kliknij przycisk OK.

 1. W Eksploratorze Windows przejdź do folderu ProgramData\Adobe\SLStore.

 2. Kliknij dwukrotnie folder SLStore i wybierz opcję Właściwości.

 3. W polu Atrybuty usuń zaznaczenie opcji Tylko do odczytu.

 4. Kliknij przycisk Zastosuj, a następnie OK, aby zamknąć okno dialogowe Potwierdzanie zmiany atrybutów .

Wykonaj te czynności dwukrotnie, raz dla folderu Adobe PCD, a raz dla SLStore.

SLStore

ProgramData\Adobe\SLStore

Adobe PCD

Windows (wersja 32-bitowa): Program Files\Common Files\Adobe\Adobe PCD\

Windows (wersja 64-bitowa): Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ Adobe PCD\

 1. W Eksploratorze Windows kliknij prawym przyciskiem myszy folder Adobe PCD lub SLStore i wybierz opcję Właściwości.

 2. Kliknij kartę Zabezpieczenia i ustaw uprawnienia:

  Adobe PCD

  • Administratorzy: pełna kontrola
  • System: pełna kontrola

  SLStore

  • Administratorzy: pełna kontrola
  • Użytkownicy zaawansowani: wszystkie uprawnienia z wyjątkiem pełnej kontroli i uprawnień specjalnych
  • System: pełna kontrola
  • Użytkownicy: uprawnienia do odczytu i uprawnienia specjalne
  Kliknij kartę Zabezpieczenia

 3. Kliknij opcję Zaawansowane i w przypadku pojawienia się monitu o podniesienie uprawnień w opcji Kontrola konta użytkownika zaakceptuj go.

 4. Kliknij kartę Właściciel, zaznacz opcję Administratorzy i kliknij polecenie Edytuj.

  Kliknij kartę Właściciel, zaznacz opcję Administratorzy i kliknij polecenie Edytuj

 5. Zaznacz opcję Zamień właściciela dla podkontenerów i obiektów. Kliknij przycisk Zastosuj, a następnie OK.

  Zaznacz opcję Zamień właściciela dla podkontenerów i obiektów kliknij przycisk Zastosuj.

 6. Kliknij kartę Uprawnienia, a następnie przycisk Zmień uprawnienia.

  Kliknij opcję Zmień Uprawnienia

 7. Zaznacz opcję Zastąp wszystkie uprawnienia obiektów podrzędnych uprawnieniami dziedziczonymi z tego obiektu. Kliknij przycisk OK, a następnie Tak.

  Zaznacz opcję Zastąp wszystkie uprawnienia obiektów podrzędnych uprawnieniami dziedziczonymi z tego obiektu

 8. Kliknij przycisk OK i ponownie OK w oknie dialogowym Zabezpieczenia systemu Windows. 

Windows XP Professional

Aby usunąć ten błąd w systemie Windows XP Pro, wykonaj poniższe trzy czynności.

 1. Wybierz opcje Start > Panel sterowania.

 2. Kliknij dwukrotnie pozycję Opcje folderów, następnie kartę Widok.

 3. Usuń zaznaczenie opcji Użyj prostego udostępniania plików (zalecane) u dołu pola Ustawienia zaawansowane.

  Usuń zaznaczenie opcji Użyj prostego udostępniania plików (zalecane)

 4. Zaznacz opcję Pokaż ukryte pliki, foldery i dyski.

  Zaznacz opcję Pokaż ukryte pliki, foldery i dyski

 5. Kliknij przycisk OK.

 1. W Eksploratorze Windows przejdź do folderu Documents and Settings\All Users\Application Data\Adobe\SLStore.

 2. Kliknij dwukrotnie folder SLStore i wybierz opcję Właściwości.

 3. W polu Atrybuty usuń zaznaczenie opcji Tylko do odczytu.

  Usuń zaznaczenie opcji Tylko do odczytu

 4. Kliknij przycisk Zastosuj, a następnie OK, aby zamknąć okno dialogowe Potwierdzanie zmiany atrybutów.

Wykonaj te czynności dwukrotnie, raz dla folderu Adobe PCD , a raz dla SLStore.

SLStore

C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Adobe\SLStore

Adobe PCD

Windows (wersja 32-bitowa): Program Files\Common Files\Adobe\Adobe PCD\

Windows (wersja 64-bitowa): Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ Adobe PCD\

 1. W Eksploratorze Windows kliknij prawym przyciskiem myszy folder Adobe PCD lub SLStore i wybierz opcję Właściwości.

 2. Kliknij kartę Zabezpieczenia i ustaw uprawnienia:

  Adobe PCD

  • Administratorzy: pełna kontrola
  • System: pełna kontrola

  SLStore

  • Administratorzy: pełna kontrola
  • Użytkownicy zaawansowani: wszystkie uprawnienia z wyjątkiem pełnej kontroli i uprawnień specjalnych
  • System: pełna kontrola
  • Użytkownicy: uprawnienia do odczytu i uprawnienia specjalne
  Kliknij kartę Zabezpieczenia

 3. Kliknij opcję Zaawansowane.

 4. Kliknij kartę Właściciel i zaznacz opcję Administratorzy.

 5. Zaznacz opcję Zamień właściciela dla podkontenerów i obiektów. Kliknij przycisk Zastosuj.

  Zaznacz opcję Zamień właściciela dla podkontenerów i obiektów kliknij przycisk Zastosuj.

 6. Kliknij kartę Uprawnienia.

 7. Zaznacz pole wyboru Zastąp wszystkie uprawnienia obiektów podrzędnych uprawnieniami dziedziczonymi z tego obiektu. Kliknij przycisk OK, a następnie Tak.

  Zaznacz opcję Zamień wpisy uprawnienia na wszystkich obiektach podrzędnych na wpisy tutaj pokazane, stosowane do obiektów podrzędnych

 8. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe Właściwości.

 9. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe Zaawansowane ustawienia zabezpieczeń.

Windows XP Home

Aby usunąć ten błąd w systemie Windows XP Home, wykonaj poniższe cztery czynności.

 1. Ponownie uruchom komputer.

 2. Po uruchomieniu komputera, a przed uruchomieniem systemu Windows, naciśnij i przytrzymaj klawisz F8.

 3. Zaznacz pozycję Tryb awaryjny na liście opcji uruchamiania.

 4. Tekst Tryb awaryjny pojawia się we wszystkich rogach pulpitu. Jeśli się nie pojawi, powtórz kroki 1-3.

 5. Zaloguj się w systemie Windows z użyciem uprawnień administratora.

 1. Wybierz opcje Start > Panel sterowania.

 2. Kliknij dwukrotnie pozycję Opcje folderów i wybierz kartę Widok.

 3. Usuń zaznaczenie opcji Użyj prostego udostępniania plików (zalecane) u dołu pola Ustawienia zaawansowane.

  Usuń zaznaczenie opcji Użyj prostego udostępniania plików (zalecane)

 4. Zaznacz opcję Pokaż ukryte pliki, foldery i dyski.

  Zaznacz opcję Pokaż ukryte pliki, foldery i dyski

 5. Kliknij przycisk OK.

 1. W Eksploratorze Windows przejdź do folderu Documents and Settings\All Users\Application Data\Adobe\SLStore.

 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy folder SLStore i wybierz opcję Właściwości.

 3. W polu Atrybuty usuń zaznaczenie opcji Tylko do odczytu.

  Usuń zaznaczenie opcji Tylko do odczytu

 4. Kliknij przycisk Zastosuj, a następnie OK, aby zamknąć okno dialogowe Potwierdzanie zmiany atrybutów .

Wykonaj te czynności dwukrotnie, raz dla folderu Adobe PCD , a raz dla SLStore.

SLStore

ProgramData\Adobe\SLStore

Adobe PCD

Windows (wersja 32-bitowa): Program Files\Common Files\Adobe\Adobe PCD\

Windows (wersja 64-bitowa): Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ Adobe PCD\

 1. W Eksploratorze Windows kliknij prawym przyciskiem myszy folder Adobe PCD lub SLStore i wybierz opcję Właściwości.

 2. Kliknij kartę Zabezpieczenia i ustaw uprawnienia:

  Adobe PCD

  • Administratorzy: pełna kontrola
  • System: pełna kontrola

  SLStore

  • Administratorzy: pełna kontrola
  • Użytkownicy zaawansowani: wszystkie uprawnienia z wyjątkiem pełnej kontroli i uprawnień specjalnych
  • System: pełna kontrola
  • Użytkownicy: uprawnienia do odczytu i uprawnienia specjalne
  Kliknij kartę Zabezpieczenia

 3. Kliknij opcję Zaawansowane.

 4. Kliknij kartę Właściciel i zaznacz opcję Administratorzy.

 5. Zaznacz opcję Zamień właściciela dla podkontenerów i obiektów i kliknij przycisk Zastosuj.

  Zaznacz opcję Zamień właściciela dla podkontenerów i obiektów kliknij przycisk Zastosuj.

 6. Kliknij kartę Uprawnienia.

 7. Zaznacz pole wyboru Zastąp wszystkie uprawnienia obiektów podrzędnych uprawnieniami dziedziczonymi z tego obiektu. Kliknij przycisk OK, a następnie Tak.

  Zaznacz opcję Zamień wpisy uprawnienia na wszystkich obiektach podrzędnych na wpisy tutaj pokazane, stosowane do obiektów podrzędnych

 8. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe Właściwości.

 9. Kliknij przycisk OK, a następnie przycisk Tak w oknie dialogowym Zabezpieczenia. Ponownie kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe Właściwości.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online