Następuje awaria podczas uruchamiania aplikacji Creative Cloud na komputer

W przypadku uruchomienia aplikacji Creative Cloud na komputer w systemie Mac OS natychmiast następuje jej awaria.

Aby rozwiązać ten problem, wypróbuj poniższe rozwiązania w następującej kolejności:

Rozwiązanie 1: Wyłączyć rozszerzenia przeglądarki Safari

 1. Uruchom przeglądarkę Safari.

 2. Wybierz kolejno opcje Safari > Preferencje > Rozszerzenia.

 3. Wyłącz wszystkie rozszerzenia.

 4. Uruchom aplikację Creative Cloud na komputery.

 5. Jeśli powyższe kroki nie rozwiążą problemu, należy odszukać katalog /Library/Input Managers (lub ~ /Library/Input Managers), usunąć całą zawartość tego folderu i uruchomić aplikację Creative Cloud na komputery. 

Rozwiązanie 2: Udzielić wszelkich uprawnień do foldera Biblioteka

 1. W oknie programu Finder wybierz kolejno polecenia Przejdź > Przejdź do folderu i wpisz /Biblioteka.

 2. Naciskając klawisz Control, kliknij folder i wybierz opcję Pobierz informacje.

 3. Rozwiń pole Udostępnianie i uprawnienia.

 4. Kliknij ikonę blokady w prawym dolnym rogu. Po wyświetleniu monitu wpisz nazwę użytkownika będącego administratorem i hasło, a następnie kliknij przycisk OK.

 5. Udziel sobie uprawnień do Odczytu i Zapisu w tym folderze.

 6. Kliknij ikonę w kształcie koła zębatego w prawym górnym rogu i zaznacz opcję Zastosuj dla zawartych rzeczy. Zamknij okno dialogowe Pobierz informacje.

 7. W oknie programu Finder wybierz kolejno polecenia Przejdź > Przejdź do folderu, wpisz~/Biblioteka i powtórz kroki od 2 do 6.

 8. Uruchom aplikację Creative Cloud na komputery.

Rozwiązanie 3: Włącz użytkownika root i zaloguj się jako użytkownik root

Włącz użytkownika root i zaloguj się jako użytkownik root, a następnie spróbuj uruchomić aplikację Creative Cloud na komputery. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z tematem Włączanie użytkownika root i korzystanie z niego w systemie Mac OS X.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online