Obsługa aplikacji komputerowych | macOS X 10.6

Następujące aplikacje Creative Cloud obsługują system macOS w wersji X 10.6.8 lub nowszej:

 • Adobe Muse
 • Menedżer rozszerzeń
 • InCopy
 • InDesign

Szczegółowe informacje na temat minimalnych wymagań systemowych aplikacji Creative Cloud na komputer można znaleźć w Specyfikacjach technicznych.

Firma Adobe przeprowadziła ograniczone testy niektórych aplikacji Creative Cloud na komputer w systemie macOS X 10.6.8. Następujące aplikacje mogły być zgodne z systemem macOS X 10.6.8, ale mogą się pojawić problemy z funkcjami:

 • Audition
 • Bridge
 • Dreamweaver
 • Flash Professional
 • Photoshop

Przejrzyj listę znanych problemów, aby znaleźć więcej informacji o zgodności powyższych produktów z systemem macOS X 10.6.

Audition

Funkcja Dynamiczne łącze nie działa w wersji 10.6.8. Jeśli włączono preferencję Włącz DLMS, program Audition próbuje uruchomić DLMS przy starcie aplikacji, lub przy próbie otwarcia pliku wymagającego DLMS. Limit czasu jest przekraczany i pojawia się powiadomienie informujące, że nie można użyć procesu DLMS.

Bridge

Odtwarzanie formatów wideo/audio obsługiwanych przez proces DLMS jest wyłączone w systemie macOS X 10.6.

Dreamweaver

Nazwy właściwości wymienione w podwójnych liniach wewnątrz panelu CSS Designer nie są wyświetlane w pełni, jeśli szerokość panelu jest zmniejszona.

Flash Professional

 • Awaria podczas eksportu obrazu.
 • Występują problemy z próbnikiem kolorów i panelem kolorów/próbek. W niektórych przypadkach na stole montażowym wybierany jest niepoprawny kolor.
 • AME nie jest obsługiwane, przez co nie działa obieg pracy Eksportowanie wideo.
 • Program AIR Publishing ma problemy w wersji 10.6. Nie działają obiegi pracy symulatora i debugowania.
 • Występują okresowe problemy z funkcjami Podpowiedzi kodu i Publikowania.
 • Mogą wystąpić problemy z poleceniami „Otwórz w Bridge” oraz „Uruchom i edytuj” w obiegach pracy innych aplikacji (Photoshop, Dreamweaver).

InCopy

Po kliknięciu kolorowego elementu menu następuje awaria, jeśli otwiera on okno dialogowe systemu operacyjnego.

InDesign

 • Program Adobe Media Encoder nie jest obsługiwany w wersji 10.6. Wyświetla się ostrzeżenie o braku jego obsługi, a program Adobe Media Encoder nie uruchamia się.
 • Po kliknięciu kolorowego elementu menu następuje awaria, jeśli otwiera on okno dialogowe systemu operacyjnego.

Photoshop

 • Począwszy od wydania programu Photoshop z czerwca 2022 r. (wersja 22.4) na komputerach Mac z układami Apple Silicon M1 jest teraz włączona natywna obsługa edycji i odtwarzania wideo. We wcześniejszych wersjach programu Photoshop edycja wideo była możliwa tylko na urządzeniach macOS z procesorami Intel. Więcej informacji: Photoshop na urządzeniach Apple Silicon
 • Błąd po wybraniu opcji „Udostępnij w serwisie Behance” w programie Photoshop 14.2 w wersji systemu macOS X 10.6.x.
 • Program Photoshop ulega awarii po użyciu funkcji Photomerge i włączeniu opcji Korekta zniekształceń geometrycznych w wersji sytemu macOS X 10.6.
Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto