Po aktualizacji z 15 października 2018 r. seryjne produkty dla klientów firmowych uruchamiają się jako wersje próbne, ponieważ nasz nowy model licencjonowania nie obsługuje starszego licencjonowania seryjnego. Aby korzystać z najnowszych produktów należy przejść do licencjonowania dla określonych użytkowników.  Instalacja starszych produktów za pomocą numerów seryjnych wciąż jest możliwa, tak długo jak pozwala na to kontrakt. 

Informacje o wyłączaniu aktualizacji można znaleźć w artykule „Wyłączanie aktualizacji i panelu Aplikacje w produktach Creative Cloud.”

Użytkownik końcowy

Nie należy aktualizować dodatkowych produktów bez konsultacji z administratorem systemu.  Administrator systemu musi ustalić, czy zostanie przywrócona poprzednia wersja, zaktualizowana do licencjonowania określonych użytkowników. 

Administrator jednej konsoli (administrator systemu)

Istnieją trzy opcje przywracania dostępu do aplikacji. Klienci z sektora edukacyjnego mogą również napotkać ten problem z Licencjami na urządzenia. Nasza nowa technologia licencjonowania nie obsługuje licencjonowania seryjnego ani opartego na urządzeniach.  Wszystkie systemu muszą być docelowo aktualizowane do nowszych rozwiązań licencjonowania.

Migracja do licencjonowania określonych użytkowników

Licencjonowanie określonych użytkowników stosuje licencję po zalogowaniu się użytkownika.  Licencje są powiązane z indywidualnym użytkownikiem i mogą obsłużyć maksymalnie dwa urządzenia.  Wszystkie funkcje są dostępne na licencji określonego użytkownika.

Użytkowników należy dodać do Jednej konsoli wraz z uprawnieniem produktu, a następnie zalogować do aplikacji Creative Cloud na komputer, by uzyskać licencję na najnowsze produkty.   

Informacje o przejściu z licencjonowania seryjnego można znaleźć w artykule „Zastosowanie i weryfikacja licencji seryjnej | Creative Cloud Enterprise.”

Przywracanie starszego produktu z licencjonowaniem seryjnym

Likwidujemy licencjonowanie seryjne, ale wciąż można go używać tak długo, jak pozwala na to kontrakt.  Większość klientów będzie musiała przejść na licencjonowanie dla określonych użytkowników do 30 listopada 2018 r.  Licencjonowanie seryjne nie będzie działać z produktami Creative Cloud wydanymi po 15 października 2018 r.  Można wyłączyć aktualizacje i panel Aplikacje w aplikacji Creative Cloud na komputer (CCDA), aby zapobiec aktualizacjom przez użytkowników przed wdrożeniem nowego modelu licencjonowania.  Informacje o wyłączaniu aktualizacji można znaleźć w artykule „Wyłączanie aktualizacji i panelu Aplikacje w produktach Creative Cloud.”

Po zaktualizowaniu produktu należy odinstalować istniejący produkt i zainstalować ponownie pakiet zawierający starszą wersję produktu z zastosowanym licencjonowaniem seryjnym.

Ważne: Użycie aplikacji AdobeSerialization do ponownego przeprowadzenia licencjonowania seryjnego NIE NADA licencji nowszym produktom.  Nowy model licencjonowania NIE obsługuje numerów seryjnych.  Należy przywrócić produkty do starszej wersji.

Więcej informacji o dezinstalacji starszych produktów w środowisku zarządzanym można znaleźć w artykule „Dezinstalacja produktów Creative Cloud”.

Oryginalne pliki instalacyjne

Jeśli masz starszy pakiet zawierający licencję z numerem seryjnym, możesz go użyć do ponownej instalacji produktu.  Ręcznie wyłącz aktualizacje po instalacji oryginalnego pakietu.  Informacje o wyłączaniu aktualizacji można znaleźć w artykule „Wyłączanie aktualizacji i panelu Aplikacje w produktach Creative Cloud.”

Nowe pliki instalacyjne

Można utworzyć seryjny pakiet ze starszymi wersjami produktu.  Konieczne jest pobranie programu Creative Cloud Packager i utworzenie seryjnego pakietu.

Instrukcje tworzenia pakietu w programie Creative Cloud Packager można znaleźć w artykule „Tworzenie pakietów”.

Podczas tworzenia pakietu:

  • Należy uzyskać numery seryjne z Witryny licencjonowania.
  • Wybierz licencję z numerem seryjnym w obszarze Typ licencji. 
  • Wyłącz aplikację Creative Cloud na komputer poprzez usunięcie jej zaznaczenia na ekranie Szczegóły pakietu.
UncheckCCD
  • Wyłącz aktualizacje, klikając przycisk Zmień na ekranie Szczegóły pakietu i wybierając opcję Adobe Update Manager jest wyłączony... na ekranie Konfiguracja zaawansowana oraz klikając przycisk Zapisz.
DisableUpdates
  • Na ekranie Aplikacje i aktualizacje zaznacz pole Pokaż wersje archiwalne.  Przewiń w dół do Aplikacji archiwalnych i wybierz wymaganą poprzednią wersję produktu. 
ArchivedVersions

Po utworzeniu pakietu można zaktualizować go ręcznie lub wysłać aplikację za pomocą narzędzia zarządzania systemami.

Przywracanie starszego produktu z licencjonowaniem na urządzenia

W przyszłym roku zostanie wydane zastępstwo licencjonowania na urządzenia Nie można aktualizować do najnowszej wersji za pomocą Licencjonowania na urządzenia   

Po zaktualizowaniu produktu należy odinstalować istniejący produkt i zainstalować ponownie pakiet zawierający starszą wersję produktu z licencjonowaniem na urządzenia

Ważne: Użycie aplikacji AdobeSerialization do ponownego przeprowadzenia licencjonowania seryjnego NIE NADA licencji nowszym produktom.  Nowy model licencjonowania NIE obsługuje licencjonowania na urządzenia.  Należy przywrócić produkty do starszej wersji.

Więcej informacji o dezinstalacji starszych produktów w środowisku zarządzanym można znaleźć w artykule „Dezinstalacja produktów Creative Cloud”.

Oryginalne pliki instalacyjne

Jeśli masz starszy pakiet zawierający licencję na urządzenie, możesz go użyć do ponownej instalacji produktu.  Ręcznie wyłącz aktualizacje po instalacji oryginalnego pakietu.  Informacje o wyłączaniu aktualizacji można znaleźć w artykule „Wyłączanie aktualizacji i panelu Aplikacje w produktach Creative Cloud.”

Nowe pliki instalacyjne

Można utworzyć pakiet licencji na urządzenia ze starszymi wersjami produktu.  Konieczne jest pobranie programu Creative Cloud Packager i utworzenie pakietu z licencjami na urządzenia.

Instrukcje tworzenia pakietu w programie Creative Cloud Packager można znaleźć w artykule „Tworzenie pakietów”.

Podczas tworzenia pakietu:

  • Zaloguj się do usługi Creative Cloud dla pracowników placówek edukacyjnych.
  • Wybierz licencję na urządzenia w obszarze Typ licencji.
  • Wyłącz aplikację Creative Cloud na komputer poprzez usunięcie jej zaznaczenia na ekranie Szczegóły pakietu.
  • Wyłącz aktualizacje, klikając przycisk Zmień na ekranie Szczegóły pakietu i wybierając opcję Adobe Update Manager jest wyłączony... na ekranie Konfiguracja zaawansowana oraz klikając przycisk Zapisz.
  • Na ekranie Aplikacje i aktualizacje zaznacz pole Pokaż wersje archiwalne.  Przewiń w dół do Aplikacji archiwalnych i wybierz wymaganą poprzednią wersję produktu.

Po utworzeniu pakietu można zaktualizować go ręcznie lub wysłać aplikację za pomocą narzędzia zarządzania systemami.