Wdrażanie aplikacji Acrobat | Usługa Creative Cloud dla zespołów — plan Pojedyncza aplikacja

W niniejszym artykule znajdują się informacje na temat sposobu wdrożenia aplikacji Adobe Acrobat przez członków planu Pojedyncza aplikacja w usłudze Adobe Creative Cloud dla zespołów. Artykuł dotyczy zarówno aplikacji Acrobat Pro, jak również Acrobat Standard.

Uwaga:

W przypadku posiadania subskrypcji Creative Cloud Wszystkie aplikacje należy użyć aplikacji Creative Cloud Packager do wdrożenia aplikacji Acrobat. Szczegółowe instrukcje znajdują się na tej stronie.

Podsumowanie wdrażania

1. Pobierz bity instalatora programu Acrobat

Przed pobraniem programu Acrobat upewnij się, że używany system spełnia odpowiednie wymagania:

 

Windows

Mac

Program Acrobat Pro (wersja trwała)

Program Acrobat Standard (wersja trwała)

Niedostępny

Uwagi:

 • Istnieją dwie wersje programu Acrobat — trwała i klasyczna. Pobierz kompilacje ścieżki trwałej. Więcej informacji na temat wersji można znaleźć na stronie http://www.adobe.com/devnet-docs/acrobatetk/tools/AdminGuide/whatsnewdc.html.
 • Jest to instalator wielojęzyczny, który umożliwia zainstalowanie dowolnej wersji językowej obsługiwanej przez program Acrobat. Więcej informacji podano poniżej w sekcji dotyczącej instalacji.
 • Instalatory systemu Windows to samorozpakowujące się pliki EXE. Uruchom pobrany plik .exe, aby wyodrębnić instalator do folderu Acrobat znajdującego się na pulpicie.

2. (Opcjonalny krok) Użyj kreatora dostosowywania Adobe

Aby w dalszym stopniu dostosować wdrożenie programu Acrobat, można użyć narzędzia Adobe Customization Wizard. Więcej informacji podano w dokumentacji tego narzędzia (Windows/Mac). Kreator można pobrać tutaj — Windows / Mac.

2.1 Zastosowanie kreatora dostosowywania w systemie Windows

Po zainstalowaniu kreatora dostosowywania uruchom go dla programu Acrobat i wykonaj następujące kroki:

 1. Przejdź do opcji Plik > Otwórz pakiet, a następnie wybierz Acrobat MSI w folderze instalatora Acrobat — AcroPro.msi.
 2. Wprowadź żądane zmiany (możesz tutaj np. zaakceptować umowę licencyjną użytkownika końcowego (EULA) w imieniu użytkowników).
 3. Teraz przejdź do opcji Przekształcenie > kliknij przycisk Zapisz przekształcenie. Instalator może teraz zostać wdrożony na komputerach użytkowników.

Aby zmienić pakiet instalatora, wykonaj poniższe czynności:

 1. Zamontuj plik DMG kreatora dostosowywania.
 2. Skopiuj plik „Acrobat Customization wizard DC.app” z zamontowanego woluminu DMG do zapisywalnego folderu, np. na pulpicie. (Uruchomienie kreatora wymaga zapisywalnego obszaru, więc nie uruchamiaj go z obrazu dysku DMG. Skopiuj go do folderu i stamtąd go uruchom).
 3. Uruchom aplikację o nazwie Acrobat Customization wizard DC.app.
 4. W polu tekstowym Lokalizacja instalatora podaj ścieżkę do pakietu instalacyjnego programu Acrobat (plik .pkg).
 5. Wprowadź żądane zmiany (np. zaakceptuj umowę licencyjną użytkownika końcowego (EULA) w imieniu użytkownika). Uwaga: Obecne tam pole Numer seryjny jest opcjonalne.
 6. Kliknij przycisk OK.
 7. Wyświetla się okno dialogowe zapisywania. Podaj nazwę ostatecznie dostosowanego pakietu instalatora z rozszerzeniem .pkg i zapisz go w folderze na komputerze.
 8. Następnie możesz wdrożyć ten pakiet na komputerach użytkowników.
Uwaga:

Program Acrobat jest skonfigurowany w taki sposób, aby automatycznie sprawdzać, czy na serwerach Adobe dostępne są nowe poprawki/aktualizacje. Ustawienie to można zmienić za pomocą kreatora dostosowywania.

3. Zainstaluj program Acrobat w systemie Windows

Instalatory dla systemu Windows tosamoinstalujące się pliki exe. Uruchom pobrany plikexejeden raz, aby wyodrębnić pliki instalacyjne. Pliki instalatora są domyślnie wyodrębniane do folderu „Acrobat” na pulpicie.Aby zainstalować program Acrobat w systemie Windows, wykonaj jedną z następujących czynności:

 1. Zainstaluj program w trybie wiersza polecenia na komputerze użytkownika.
 2. Zainstaluj program w trybie graficznym na komputerze użytkownika
 3. Zainstaluj program przy użyciu standardowych metod wdrażania, takich jak SCCM.

3.1 Instalacja programu w trybie wiersza polecenia na komputerze użytkownika

Przejdź do folderu Acrobat w wierszu polecenia i uruchom następujące polecenie:

Przykład składni:

Setup.exe /sl "[kod języka]" /sALL  

W powyższym poleceniu:

 • [Kod języka] to numeryczny kod języka uruchamiania programu Acrobat w oparciu o następujące dane:

2052=Chiński uproszczony

1028=Chiński tradycyjny

1029=Czeski

1030=Duński

1043=Holenderski (Holandia)

1033=Angielski (Stany Zjednoczone)

1035=Fiński

1036=Francuski (Francja)

1031=Niemiecki (Niemcy)

1038=Węgierski

1040=Włoski (Włochy)

1041=Japoński

1042=Koreański

1044=Norweski (Bokmal)

1045=Polski

1046=Portugalski (Brazylia)

1049=Rosyjski

1051=Słowacki

1060=Słoweński

1034=Hiszpański (tradycyjny)

1053=Szwedzki

1055=Turecki

1058=Ukraiński

1025=Angielski z obsługą jęz. arabskiego

1037=Angielski ze wsparciem dla jęz. hebrajskiego

6156=Francuski (Maroko)

Przykładowo, jeśli w polu [kod języka] wpiszesz „1033”, zostanie uruchomiona angielska wersja językowa programu Acrobat.

3.2 Instalacja programu w trybie graficznym na komputerze użytkownika

Ta metoda polega jedynie na skopiowaniu folderu instalatora „Acrobat” wyodrębnionego z pobranego pliku exe (i ewentualnie zmienionego) na komputer użytkownika i uruchomieniu pliku Setup.exe, aby rozpocząć instalację.

3.3 Instalacja programu przy użyciu standardowych metod wdrażania

Można również wykonać typowe czynności wdrażania programu Acrobat opisane w Acrobat ETK — http://www.adobe.com/devnet-docs/acrobatetk/#.

Poniższy przykład ilustruje sposób wdrożenia programu Acrobat za pomocą narzędzia SCCM:

Uruchom pobrany plik .exe, aby wyodrębnić instalator do folderu „Acrobat”. Pliki są domyślnie wyodrębniane na pulpit. Gdy wyodrębnianie się zakończy, nie przechodź jeszcze do instalacji. Będziesz mieć wyodrębnione pliki instalatora, których użyjesz do wdrożenia programu Acrobat za pomocą SCCM. Wykonaj typowe czynności mające na celu utworzenie pakietu do wdrożenia w menedżerze konfiguracji SCCM. Podaj ścieżkę do pliku Setup.exe w kreatorze tworzenia programu w SCCM (patrz niżej).

Użyj jej do wdrożenia programu Acrobat za pomocą SCCM. Wykonaj typowe czynności mające na celu utworzenie pakietu do wdrożenia w menedżerze konfiguracji SCCM. Podaj ścieżkę do pliku Setup.exe w kreatorze tworzenia programu w SCCM (patrz niżej).

Kreator tworzenia programu w SCCM

3.4 Odinstalowywanie aplikacji Acrobat

Po wdrożeniu programu Acrobat można go odinstalować poprzez wykonanie typowych czynności dezinstalacji pakietów msi. Można tego dokonać samodzielnie w oknie dialogowym „Dodaj lub usuń programy” w panelu sterowania systemu Windows. Można również użyć wiersza polecenia. Składnia wiersza polecenia w celu dezinstalacji aplikacji Adobe Acrobat wygląda następująco:

Przykład składni:

msiexec.exe /x <ścieżka do pliku msi programu Acrobat> /qn

Aby zainstalować program Acrobat w systemie macOS, po prostu zainstaluj pobrany pakiet instalatora (lub pakiet zmieniony w kreatorze dostosowywania).

Instalatory systemu macOS są instalatorami typu .pkg, w których po uruchomieniu wyświetlane są niezbędne instrukcje dla użytkownika.

Aby wdrożyć pakiet łańcuchowy w systemie macOS, można wykonać standardowe czynności wdrażania, takie jak ARD. Więcej informacji można znaleźć na stronie Acrobat ETK: http://www.adobe.com/devnet-docs/acrobatetk/#.

Aktualizacje programu Acrobat

Aktualizacje aplikacji Acrobat można wdrażać za pomocą standardowych czynności wdrażania stosowanych w organizacji użytkownika. Więcej informacji na temat aktualizacji można znaleźć w Informacjach o wydaniu dodatku.

Wdrażanie programu Adobe Acrobat zakupionego w ramach programu Adobe Value Incentive Plan (VIP) w środowisku wirtualnym

Więcej informacji o wdrażaniu programu Acrobat w środowisku zwirtualizowanym można znaleźć w artykule Wdrożenia zwirtualizowane

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?