Wykonaj poniższe kroki, aby wyłączyć aktualizacje produktów Creative Cloud i wyłączyć panel Aplikacje w aplikacji Creative Cloud na komputer.  Należy wykonać te kroki dla wszystkich pakietów seryjnych po 15 października 2018 r.  Wszystkie produkty wydane po tej dacie używają nowego modelu licencjonowania, który nie obsługuje seryjnego licencjonowania.  Nie zalecamy włączania aplikacji Creative Cloud na komputer do seryjnego wdrażania, choć poniższe kroki pomogą w wyłączeniu panelu Aplikacje w aplikacji CCD.   

Aktualizacje można wyłączyć podczas tworzenia pakietu do instalacji.  Wykonanie tych kroków wyłączy aktualizacje po wdrożeniu.  Wykonać te kroki może lokalny administrator.  Administratorzy systemu mogą wysłać poniższe pliki za pomocą narzędzi do zarządzania takich jak SCCM, Casper lub ARD.

Aby ustalić, jaki typ licencjonowania wybrać, przeczytaj artykuł „Produkt Creative Cloud uruchamia się jako wersja próbna po aktualizacji z października 2018

Wyłączanie aktualizacji

Jeśli aplikacja Creative Cloud na komputer nie jest zainstalowana ale włączone są aktualizacje, w opcji Pomoc > Aktualizuj wyświetli się stary menedżer aktualizacji. Ten proces spowoduje wyłączenie starszego menedżera aktualizacji.

Więcej informacji można znaleźć w artykule Wyłączanie automatycznych aktualizacji.”

 1. Za pomocą Notatnika (Windows) lub programu TextEdit (Mac) utwórz plik tekstowy zawierający następujące informacje:
  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
  <Preferences>
                  <Suppressed>1</Suppressed>
  </Preferences>
 2. Zapisz plik jako AdobeUpdaterAdminPrefs.dat.
 3. Umieść plik w następującej lokalizacji:
  • Windows
   \Program files(x86)\common files\adobe\AAMUpdaterInventory\1.0\
  • Macintosh
   /Library/Application Support/Adobe/AAMUpdaterInventory/1.0/

Wyłączanie panelu Aplikacje

Panel Aplikacje to narzędzie umożliwiające włączanie instalacji i aktualizacji produktów Creative Cloud na potrzeby licencjonowania nazwanych użytkowników.  Nie zalecamy używanie tego produktu z licencjonowaniem seryjnym.  Poniższe kroki spowodują usunięcie panelu Aplikacje z aplikacji Creative Cloud na komputer.

Upewnij się, że opisany poniżej plik ServiceConfig.xml już nie istnieje przed utworzeniem nowego.  Jeśli plik istnieje, upewnij się, że widoczny znacznik w obszarze AppsPanel wyświetla komunikat „false”.  Nie modyfikuj żadnych innych danych w pliku.

 1. Za pomocą Notatnika (Windows) lub programu TextEdit (Mac) utwórz plik tekstowy zawierający następujące informacje:
  <config>
      <panel>
          <name>AppsPanel</name>
          <visible>false</visible>
      </panel>
  </config>
 2. Zapisz plik jako ServiceConfig.xml.
 3. Umieść plik w następującej lokalizacji:
  • Windows
   \Program Files (x86)\Common Files\Adobe\OOBE\Configs\
  • Mac
   /Library/Application Support/Adobe/OOBE/Configs/

Więcej informacji można znaleźć w artykule „Dostosowywanie aplikacji Creative Cloud na komputer”.