Błąd „Nie można ukończyć tej operacji” podczas dodawania plików do magazynu plików Creative Cloud przy użyciu skrótu w programie Finder.

W przypadku próby dodania plików do magazynu plików Creative Cloud przez przeciągnięcie ich na skrót do folderu Creative Cloud w obszarze Ulubione programu Finder wyświetlany jest komunikat o błędzie „Nie można ukończyć tej operacji”.

Komunikat o błędzie Nie można ukończyć tej operacji

Rozwiązanie: zamknij aplikację Creative Cloud i ponownie uruchom program Finder

  1. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe z komunikatem o błędzie. Konieczne może być kilkukrotne kliknięcie.

  2. Zamknij aplikację Creative Cloud, korzystając z opcji Zakończ w oknie Właściwości.

  3. Uruchom ponownie program Finder, klikając prawym przyciskiem myszy ikonę Finder na pasku Dock, jednocześnie przytrzymując klawisz Option. Wybierz polecenie Uruchom ponownie.

    Ponowne uruchomienie programu Finder

Po ponownym uruchomieniu programu Finder błąd nie występuje. Firma Adobe przeprasza za wszelkie niedogodności związane z tym błędem. Nasz zespół inżynierów wie o tym błędzie i planuje go naprawić w następnej aktualizacji.

Jeśli problemy z wczytywaniem plików będą dalej występować, rozważ użycie innej metody, na przykład otwarcia folderu plików Creative Cloud i bezpośredniego umieszczenia w nim elementów.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online