Instalacja aplikacji Creative Cloud w systemie macOS 10.12 (Sierra)

Podczas instalowania aplikacji Adobe Creative Cloud w systemie macOS 10.12 występuje jeden z poniższych błędów:

  • Nie można kontynuować instalacji, ponieważ plik instalatora może być uszkodzony. Ponownie pobierz plik instalatora.
  • Uruchomienie programu instalacyjnego nie powiodło się. Przyczyną może być brakujący plik. Pobierz program Adobe Support Advisor, aby zidentyfikować problem.

Błędy te występują podczas instalacji aplikacji Creative Cloud przy użyciu lokalnych pakietów instalacyjnych. Zaleca się zainstalowanie tych aplikacji za pośrednictwem aplikacji komputerowej Adobe Creative Cloud na komputer. Aplikacja komputerowa Creative Cloud została zaktualizowana i umożliwia pomyślne zainstalowanie bieżących oraz wcześniejszych wersji aplikacji Creative Cloud. Szczegółowe informacje na temat procedury instalacji można znaleźć w temacie Pobieranie i instalacja aplikacji Creative Cloud.

Jeśli konieczna jest instalacja przy użyciu pakietu instalacyjnego w trybie offline, wykonaj poniższe czynności, aby rozpocząć instalację.

  1. Zainstaluj plik obrazu dysku aplikacji Creative Cloud.

  2. Otwórz zainstalowany plik DMG.

  3. Prawym przyciskiem myszy kliknij plik Install.app i z menu kontekstowego wybierz pozycję Otwórz zawartość pakietu.

  4. Przejdź do folderu Zawartość> MacOS.

  5. Kliknij dwukrotnie plik wykonywalny systemu Unix o nazwie Install.

Zostanie otwarte okno terminala i zainicjowany zostanie instalator. Dostępna jest opcja instalacji w trybie testowym, użycia numeru seryjnego lub zweryfikowania członkostwa Creative Cloud.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?