Kod zakończenia 26: „Do kontynuacji instalacji wymagana jest wymiana nośników, nie można kontynuować”

Błąd „Kod zakończenia: 26” podczas wdrażania pakietu

Podczas tworzenia pakietu utworzonego przy użyciu programu Creative Cloud Packager w pliku PDApp.log wyświetlany jest następujący komunikat:

Kod zakończenia 26: Do kontynuacji instalacji wymagana jest wymiana nośników, nie można kontynuować.

Powiązane błędy w pikach dziennika to m.in.:

11/22/33 11:22:33:444 | [BŁĄD KRYTYCZNY] | | ASU | DeploymentManager | DeploymentManager | |  | 525888 | Kod powrotny z Adobe Installer Process (26).Zatrzymuje proces instalacji.

11/22/33 11:22:33:444 | [BŁĄD] |  | ASU | DeploymentManager | DeploymentManager | |  | 525888 | Nie udało się usunąć informacji o ładunku ({[Kod szestnastkowy]}) z tabeli danych zależności w lokalnej bd nośników- [różne znaki]

11/22/33 11:22:33:444 | [BŁĄD] |  | ASU | DeploymentManager | DeploymentManager | |  | 525888 | Nie udało się naprawić zależności w bd nośników

11/22/33 11:22:33:444 | [BŁĄD] |  | ASU | DeploymentManager | DeploymentManager | |  | 535848 | Nośniki uległy awarii ([nazwa pliku])

 

Rozwiązanie: Odtwórz pakiet wdrażania

Brakuje niektórych plików z pakietu instalacyjnego. Odtwórz pakiet. Zobacz sekcję Tworzenie pakietów.

Odtwórz również media_db.db oraz wszystkie powiązane pliki. Usuń folder bazy danych CAPS oraz jego kopię zapasową ze wszystkich komputerów, na których pakiet został wdrożony:

Windows

  • Pliki programów\Wspólne pliki\Adobe\caps
  • Pliki programów\Wspólne pliki\Adobe\kopiazapasowa

Mac OS

  • /Bibliteka/Pomoc aplikacji/Adobe/caps
  • /Biblioteka/Pomoc aplikacji/Adobe/kopiazapasowa
Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto