Błąd: „Brak pliku msvcp110.dll”

Problem: Podczas próby otwarcia aplikacji Adobe wyświetla się błąd „Brak pliku msvcp110.dll”.

Podczas próby otwarcia 64-bitowych wersji produktów Adobe, np. Photoshop i Bridge, wyświetla się komunikat informujący o brakującym pliku msvcp110.dll. Błąd wyświetla się po zaktualizowaniu aplikacji komputerowej Adobe Creative Cloud do wersji 1.5 (opublikowana 19 marca 2014 r.).

Przyczyną błędu jest nieprawidłowa instalacja redystrybucyjnych plików VC.

Rozwiązanie 1: Uaktualnij aplikację komputerową Creative Cloud do najnowszej wersji.

Zaktualizuj aplikację komputerową Creative Cloud do najnowszej wersji.

Podczas ponownego uruchomienia aplikacji komputerowej Creative Cloud pojawi się prośba o jej zaktualizowanie. Jeśli nie uruchomisz aplikacji ponownie, powiadomienie o aktualizacji wyświetli się w ciągu 24 godzin. Kliknij przycisk Aktualizuj, aby pobrać i zainstalować najnowszą wersję aplikacji, a następnie uruchom ją ponownie.

Więcej informacji można znaleźć w sekcji Używanie aplikacji komputerowej Creative Cloud do zarządzania aplikacjami i usługami.

Rozwiązanie 2: Zainstaluj ponownie pliki, otwierając plik vcredist_x64.exe.

Zainstaluj ponownie pliki, otwierając plik vcredist_x64.exe w jednej z poniższych lokalizacji. Użyj Eksploratora Windows, aby przejść do następujących lokalizacji na dysku.

Aby rozwiązać problem, uruchom plik vcredist_x64.exe zapisany w poniższych lokalizacjach:

\Program Files (x86)\Adobe\Adobe Creative Cloud\CoreSync\customhook\vcredist_x64.exe

\Program Files (x86)\Adobe\Adobe Creative Cloud\CoreSyncV1\customhook\vcredist_x64.exe

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto