Błąd: „Brak pliku msvcp110.dll”

Instrukcje rozwiązywania problemu „Brak pliku msvcp110.dll”, który może występować podczas otwierania aplikacji Adobe Creative Cloud.

Problem: Podczas próby otwarcia aplikacji Adobe wyświetla się błąd „Brak pliku msvcp110.dll”.

Uruchomienie 64-bitowych wersji niektórych aplikacji Adobe (takich jak Photoshop, Illustrator i Premiere Pro) spowoduje wyświetlenie monitu o braku msvcp110.dll. Ten błąd występuje, ponieważ pliki redystrybucyjne VC nie są poprawnie zainstalowane na komputerze.

Rozwiązanie 1: Uaktualnij aplikację komputerową Creative Cloud do najnowszej wersji.

Zaktualizuj program Creative Cloud Desktop do najnowszej wersji.

Podczas ponownego uruchomienia aplikacji komputerowej Creative Cloud pojawi się prośba o jej zaktualizowanie. Jeśli nie uruchomisz programu ponownie, powiadomienie o aktualizacji zostanie wyświetlone w ciągu 24 godzin. Kliknij opcję Uaktualnij, aby pobrać i zainstalować najnowszą wersję programu, a następnie uruchom program ponownie.

Rozwiązanie 2: Zainstaluj ponownie pliki, otwierając plik vcredist_x64.exe.

Zainstaluj ponownie pliki, otwierając plik vcredist_x64.exe.

  1. W sekcji „Visual Studio 2015, 2017, 2019 i 2022” na tej stronie pobierz następujący plik wykonywalny: x64: vc_redist.x64.exe.

  2. Uruchom pobrany plik wykonywalny.

  3. Ponownie uruchom komputer.

  4. Otwórz aplikację Adobe.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?