Ostrzeżenie po kliknięciu łącz Pobierz lub Wypróbuj | Witryna Creative Cloud

Problem

Po kliknięciu łącz Pobierz lub Wypróbuj dla aplikacji na komputer w witrynie Creative Cloud pojawia się ostrzeżenie o kliencie Adobe Creative Cloud.

W przeglądarce Mozilla Firefox wyświetla się okno dialogowe Uruchom aplikację. Komunikat informuje, że łącze należy otworzyć za pomocą aplikacji.

W przeglądarce Google Chrome pojawia się okno dialogowe o nazwie Żądanie zewnętrznego protokołu. Komunikat informuje, że przeglądarka Google Chrome musi uruchomić zewnętrzną aplikację.

W przeglądarce Internet Explorer pojawią się jedno lub dwa okna dialogowe z zapytaniem, czy chcesz pozwolić witrynie na otwarcie programu.

Rozwiązanie

To przewidziane zachowanie. Przeglądarka pokazuje komunikat bezpieczeństwa.

Wykonaj jedną z następujących czynności:

Mozilla Firefox — Wybierz opcję Zapamiętaj mój wybór dla łącz AAM. Kliknij przycisk OK.

Google Chrome — Wybierz opcję Zapamiętaj mój wybór dla wszystkich łącz tego typu. Kliknij przycisk Uruchom aplikację.

Internet Explorer — Usuń zaznaczenie opcji Zawsze pytaj przed otwarciem tego typu adresu i kliknij przycisk Zezwalaj. Jeśli włączono Tryb chroniony, pojawi się drugie okno dialogowe. Może się pojawić przed lub po pierwszym oknie. W oknie dialogowym Tryb chroniony z żółtym transparentem wybierz opcję Nie pokazuj ostrzeżenia dla tego programu ponownie. Kliknij przycisk Zezwól.

Aplikacja Creative Cloud na komputer uruchomi się natychmiast po wykonaniu tych kroków.

Dodatkowe informacje

Witryna Creative Cloud używa niestandardowego protokołu aam:// w celu otwierania aplikacji Creative Cloud na komputer. Zezwolenie witrynie na otwieranie programu na komputerze może być szkodliwe. Dlatego przeglądarka prosi o potwierdzenie tej decyzji.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto