Aktualizacja programu Remote Update Manager

Aby uzyskać najnowsze poprawki i ulepszenia programu Remote Update Manager, wykonaj następujące czynności:

 1. Zaloguj się do konsoli Admin Console i przejdź do menu Pakiety > Narzędzia.

 2. Przejdź do karty Remote Update Manager i pobierz narzędzie odpowiednie dla systemu operacyjnego.

 3.  Zastąp plik wykonywalny programu RUM w następujących lokalizacjach na komputerze: 

  • W położeniu instalacji narzędzi CCP (dla pakietów, które zostaną utworzone w przyszłości): 
   • Windows: C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\OOBE\PDApp\CCP\utilities\RemoteUpdateManager
   • Mac: /Applications/Utilities/Adobe\ Application\Manager/CCP/utilities/RemoteUpdateManager

  Po zastąpieniu pliku wykonywalnego programu RUM zgodnie z powyższą procedurą nowe pakiety utworzone przy użyciu narzędzi CCP będą zawierać najnowszy program RUM i będą instalować go na komputerach klienckich. 

  Uwaga:

  Najnowszą wersję programu RUM można również wdrożyć na komputerze, tworząc i wdrażając pakiet z samymi aplikacjami Creative Cloud.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto