Wypróbuj rozwiązania na tej stronie, jeśli podczas próby instalacji aplikacji Creative Cloud na komputerze pojawia się następujący komunikat o błędzie:

„Wystąpił problem z instalacją <product name>”.

Znajdź kod błędu

Kody błędów znajdują się w komunikatach o błędach lub w dziennikach instalatora.

Łącze Więcej informacji w komunikacie o błędzie

Po kliknięciu łącza Więcej informacji pojawia się komunikat o błędzie. Wyświetlany jest kod błędu umożliwiający zidentyfikowanie problemu z aplikacją Creative Cloud na komputer. Wyświetlane są również inne ważne informacje, takie jak ścieżka z nazwą pliku, z którym są problemy, lub wartość rejestru.

Więcej informacji o błędach
Przykładowe szczegóły dostępne po kliknięciu łącza Więcej informacji.

Dzienniki instalatora

Kody błędów można również znaleźć w pliku dziennika utworzonym przez instalator. Plik dziennika również zawiera inne dane umożliwiające rozwiązanie problemu. Wyszukaj pliku Install.log w poniższej lokalizacji:

  • Windows 7, 8 i 10 (wersja 64-bitowa): C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Installers
  • Windows 7, 8 i 10 (wersja 32-bitowa): C:\Program Files\Common Files\Adobe\Installers
  • Mac OS: /Library/logs/Adobe/Installers/

Uwaga:

Brak pliku install.log? Produkt mógł utworzyć zamiast tego plik log.gz. Patrz Analiza głównego dziennika instalacji produktu Creative Cloud w celu uzyskania dodatkowych informacji.

Znajdź rozwiązanie dotyczące kodu błędu

Kod błędu Opis
Rozwiązanie
101 Nie można zainstalować produktu
Kliknij przycisk Ponów, aby pobrać go ponownie i zainstalować.
102 Nie można zainstalować produktu
Kliknij przycisk Ponów, aby pobrać go ponownie i zainstalować.
107 Uszkodzone pobieranie
Kliknij przycisk Ponów, aby pobrać go i zainstalować ponownie.
108 Uruchomiona jest inna instancja instalatora Poczekaj na zakończenie instancji i spróbuj ponownie.
113
Nie można połączyć się z serwerami firmy Adobe
Sprawdź połączenie internetowe i ustawienia zapory, a następnie spróbuj ponownie. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Zaawansowane rozwiązywanie problemów z łącznością.
116 Błąd podczas obsługi pliku w systemie plików Uruchom ponownie system i ponownie uruchom instalację.
117 Problemy z połączeniem sieciowym lub stabilnością Więcej informacji można znaleźć w sekcji Rozwiązywanie problemu z błędem 117 przy pobieraniu aplikacji Creative Cloud.
119 Serwer nie odpowiada Sprawdź połączenie internetowe i ustawienia zapory, a następnie kliknij przycisk Ponów. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Zaawansowane rozwiązywanie problemów z łącznością.
120 Niewystarczająca ilość wolnego miejsca na dysku Zwolnij trochę miejsca i kliknij przycisk Ponów.
121 Błąd podczas zapisu do lokalizacji plików tymczasowych Przyznaj uprawnienia do lokalizacji plików tymczasowych.
123 Nieodpowiednie uprawnienia do folderu /tmp folder Więcej informacji można znaleźć w sekcji Instalacja nie powiodła się | Zakończ Code 123.
126 Uszkodzone pobieranie Kliknij przycisk Ponów, aby pobrać go ponownie i zainstalować.
130
Nie można zainstalować produktu Odinstaluj produkt, który starasz się zainstalować, za pomocą Narzędzia Creative Cloud Cleaner, a następnie spróbuj zainstalować go ponownie.
132
Nie można zainstalować produktu w katalogu głównym Wybierz w preferencjach inną lokalizację instalacji i spróbuj ponownie.
133 Niewystarczająca ilość wolnego miejsca na dysku Zwolnij trochę miejsca i spróbuj ponownie.
144 Uszkodzone pobieranie
Kliknij przycisk Ponów, aby pobrać go ponownie i zainstalować.
145 Plik już istnieje w ścieżce instalacji Zmień nazwę pliku lub usuń go, a następnie spróbuj ponownie. Informacje na temat pliku znajdują się w sekcji Więcej informacji.
146 Nie można przenieść pliku Więcej informacji znajduje się w temacie Kod błędu 146 podczas instalowania aplikacji Creative Cloud.
160 Nie można utworzyć klucza rejestru Sprawdź uprawnienia i spróbuj ponownie. Informacje na temat rejestru znajdują się w sekcji Więcej informacji.
183 Nie można zainstalować produktu Kliknij przycisk Ponów, aby pobrać go ponownie i zainstalować.
184 Plik zablokowany przez inny proces Uruchom ponownie system i ponownie uruchom instalację.
189 Niewystarczająca ilość wolnego miejsca na dysku Zwolnij trochę miejsca i spróbuj ponownie.
190 Nie spełniono wymagań systemowych Szczegółowe informacje można znaleźć w minimalnych wymaganiach systemowych.
191 Nie można zainstalować produktu Kliknij przycisk Ponów, aby pobrać go ponownie i zainstalować.
192 Zainstalowana jest już nowsza wersja tej aplikacji Odinstaluj wersję zainstalowaną w systemie i spróbuj ponownie.
193 Nie można kontynuować instalacji W systemie 32-bitowym nie można zainstalować 64-bitowej wersji aplikacji.
195 Nie spełniono wymagań systemowych
Uaktualnij system do minimalnych wymagań dotyczących instalowania aplikacji. Więcej informacji: Wymagania systemowe | Creative Cloud.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online