Błąd: „Nie masz uprawnień do korzystania z usługi Creative Cloud” | Aplikacja Creative Cloud na komputer

Problem

Przy logowaniu do usługi Adobe Creative Cloud poprzez aplikację Creative Cloud na komputer pojawia się poniższy błąd:

„Odmowa dostępu. Nie masz uprawnień do korzystania z usługi Creative Cloud z powodu wymogów uprawnień do usługi”.

Rozwiązanie

Uaktualnij identyfikator Adobe ID. Twój identyfikator Adobe ID nie został aktualizowany lub brakuje w nim istotnych informacji, na przykład daty urodzenia.

  1. Zaloguj się w witrynie www.adobe.com/pl.
  2. Po wyświetleniu monitu wprowadź datę urodzenia.
  3. Kliknij polecenie Aktualizuj.
Uwaga:

W przypadku podania daty urodzenia, która nie spełnia wymogów dotyczących wieku, odczekaj 24 godziny, a następnie podaj nową datę urodzenia.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto