Błąd: „Nie masz uprawnień do korzystania z usług Creative Cloud” | Program Creative Cloud Desktop

Problem

Podczas logowania się do usługi Adobe Creative Cloud za pośrednictwem programu Creative Cloud Desktop jest zgłaszany następujący błąd:

„Odmowa dostępu. Nie masz uprawnień do korzystania z usług Creative Cloud, ponieważ nie spełniasz wymagań”.

Rozwiązanie

Zaktualizuj konto Adobe ID Twoje konto Adobe ID nie zostało w pełni zaktualizowane lub brakuje w nim wymaganych informacji, takich jak data urodzenia.

  1. Zaloguj się na stronie https://www.adobe.com.

  2. Wprowadź swoją datę urodzenia, gdy serwis o to poprosi.

  3. Wybierz opcję Aktualizuj.

Więcej informacji na temat wymagań uprawniających do korzystania z usług podano w Ogólnych warunkach użytkowania firmy Adobe.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?