Zarządzanie klientami

Zarządzaj swoimi klientami planu Value Incentive Plan (VIP)

Za pomocą strony Klienci można tworzyć konta klientów i zarządzać nimi, tworzyć autoryzacje zakupu oraz śledzić status wszystkich klientów.

Wyświetlanie szczegółowych informacji o kliencie

Na stronie szczegółów można przeglądać dokładne dane o wszystkich klientach. Po lewej stronie dostępne są opcje nawigacyjne, umożliwiające szybkie filtrowanie listy klientów. Kliknij nazwę klienta, a następnie kliknij ją ponownie, gdy pojawi się wyskakujące menu. Wybierz jedną z poniższych opcji, aby przefiltrować listę klientów.

Brak produktów

Klienci otrzymali zaproszenie do programu VIP, ale nie zamówili jeszcze żadnych produktów. Utwórz nową autoryzację zakupu (PA), aby dodać produkty.

Uwaga:

Autoryzacja zakupu nie jest dostępna dla programów Acrobat (dla przedsiębiorstw), Creative Cloud dla przedsiębiorstw oraz licencji dla urządzeń w ramach planu Creative Cloud dla sektora edukacji. Zamawiaj licencje bezpośrednio od Adobe.

Oczekujące żądania

Klienci zażądali natychmiastowego dostępu do produktów, składając autoryzację zakupu, ale zamówienie na te produkty nie zostało jeszcze opłacone.

Żądania przeterminowane

Klienci zamówili produkty, korzystając z autoryzacji zakupu, ale zalegają z płatnością. Przed dezaktywacją licencji należy umorzyć płatność należną od tych klientów.

Zbliżające się daty odnowienia

Do rozpoczęcia okresu odnawiania u klienta pozostało mniej niż 60 dni. Rozpocznij powiadamianie tych klientów o zbliżającym się terminie odnowienia.

Gotowe do odnowienia

Klienci są w okresie odnowienia i mogą złożyć zamówienia na odnowienie. Rozpocznij powiadamianie tych klientów o zbliżającym się terminie odnowienia.

Uwaga:

Włącz filtr Zarządzane przeze mnie, aby przefiltrować klientów, którymi się zajmujesz. Domyślnie wyświetlani są wszyscy klienci obsługiwani przez Twoją organizację.

Widoczne jest ogólne ujęcie informacji o klientach: nazwa lub nazwisko i adres e-mail, data rocznej umowy, segment, osoba zarządzająca klientem oraz status zaproszenia do programu VIP.

Kliknij ikonę > po prawej stronie, aby otworzyć widok szczegółowy. Strona widoku szczegółowego zawiera następujące sekcje (jeśli mają zastosowanie):

 • Szczegóły dotyczące klienta — informacje takie jak numer VIP, nazwa lub nazwisko, adres, segment rynkowy.
 • Oczekujące i przeterminowane autoryzacje licencji — zamówienia oczekujące albo takie, których termin płatności upłynął.
 • Produkty — lista wszystkich produktów i licencji.
 • Historia autoryzacji licencji — lista autoryzacji zakupu wraz z informacjami o statusie.

Dodawanie klienta

Gdy Twój klient jest gotów dokonać zakupu, dodaj go do serwisu Reseller Console, wysyłając zaproszenie do programu Value Incentive Plan. Po wysłaniu takiego zaproszenia zostanie wystawiony identyfikator VIP i będzie można złożyć początkowe zamówienie. Osoba kontaktowa w danej organizacji otrzymuje pocztą elektroniczną zaproszenie do udziału w programie Value Incentive Plan. Aby zaakceptować zaproszenie, uczestnik programu VIP musi się zalogować, używając identyfikatora Adobe ID, albo utworzyć taki identyfikator. Przyjęcie zaproszenia powoduje, że uczestnik programu VIP otrzymuje dostęp do serwisu Admin Console i może rozpocząć zarządzanie produktami.

 1. Na stronie Klienci kliknij opcję Dodaj organizację klienta , która znajduje się na pasku narzędziowym.

 2. W oknie dialogowym „Dodaj organizację klienta” wprowadź następujące informacje:

  • Nazwa organizacji i segment rynku
  • Rodzaj oferty: dla zespołów lub dla przedsiębiorstw*
  • Region, adres, kod pocztowy
  • Adres e-mail oraz imię i nazwisko głównej osoby kontaktowej w danej organizacji
  Uwaga:

  * Wybór ten decyduje o opcjach produktowych widocznych w serwisie Admin Console podczas tworzenia autoryzacji zakupu przez uczestnika programu VIP. Opiekun konta może w dowolnej chwili dodać ofertę jednego z tych typów.

 3. Opcjonalnie: Wybierz niestandardową datę rocznicy dla klienta. Ta opcja umożliwia zaoferowanie klientowi przedłużonego okresu subskrypcji, wynoszącego więcej niż 12 miesięcy. Można ją wybrać w odniesieniu do subskrypcji początkowej o niestandardowej dacie rocznicy. Następnie kliknij przycisk Dalej i wybierz żądaną datę rocznicy dla tego klienta. Tej daty nie można później zmienić.

 4. Kliknij opcję Zaproś klienta.

  Uwaga:

  Informacji o klientach nie można później edytować, zatem sprawdź, czy w żadnym z pól nie ma błędów.

  Osoba kontaktowa w danej organizacji otrzymuje pocztą elektroniczną zaproszenie do udziału w programie Value Incentive Plan. Klient musi przyjąć zaproszenie, aby otrzymać dostęp do serwisu Admin Console i rozpocząć zarządzanie produktami.

Tworzenie autoryzacji zakupu

Gdy do klienta zostanie wysłane zaproszenie do programu Value Incentive Plan, natychmiast otrzymuje on identyfikator VIP ID i można dodawać do jego konta produkty. Może to robić zarówno opiekun konta (czyli Ty), jak i sam klient.

Uwaga:

Autoryzacja zakupu nie jest dostępna dla programów Acrobat (dla przedsiębiorstw), Creative Cloud dla przedsiębiorstw oraz licencji dla urządzeń w ramach planu Creative Cloud dla sektora edukacji. Zamawiaj licencje bezpośrednio od Adobe

Dodawanie licencji

Licencje dla klientów można dodawać za pomocą konsoli Reseller Console. Przejdź do strony szczegółowych informacji o kliencie i wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij opcję Utwórz nową autoryzację zakupu. Zostanie wyświetlone okno dialogowe.

 2. Wybierz produkt z listy i wpisz liczbę licencji.

 3. Aby dodać kolejne produkty, kliknij znak +, a następnie podaj informacje o tych produktach.

 4. Można także opcjonalnie wprowadzić numer zamówienia (PO), otrzymany od klienta.

 5. Kliknij opcję Utwórz autoryzację zakupu.

Uwaga:

Jeśli klient zalega z opłatami, możliwość zakupu nowych produktów będzie zawieszona aż do chwili uregulowania zaległości.

Gdy pomyślnie utworzysz autoryzację zakupu i dodasz produkty, klient otrzyma wiadomość e-mail z informacją, że produkty zostały dodane. Jeśli klient ten zaakceptował warunki programu VIP, to jego administrator ma dostęp do serwisu Admin Console i może rozpocząć przydzielanie licencji użytkownikom.

Uwaga:

Po utworzeniu autoryzacji zakupu należy pamiętać o złożeniu zamówienia w firmie Adobe. Zamówienia takie składa się w zwykłym trybie obowiązującym w przedsiębiorstwie.

Autoryzacja produktów dodanych przez uczestnika programu VIP

Gdy uczestnik programu VIP doda produkt za pomocą serwisu Admin Console, otrzymasz wiadomość e-mail z powiadomieniem. Musisz złożyć w Adobe zamówienie na takie dodatkowe produkty.

Uwaga:

Przejdź do narzędzia Reseller Console i sprawdź okres, na jaki trzeba zamówić stanowiska. Informacje na temat obliczania okresu zawiera Przewodnik po programie VIP.

Anulowanie autoryzacji zakupu

Autoryzację zakupu można anulować i usunąć objęte nią produkty. Klienci stracą wówczas dostęp do produktów związanych z daną autoryzacją zakupu.

 1. Na stronie szczegółowych informacji o kliencie przewiń do sekcji Historia autoryzacji stanowiska.

 2. Kliknij ikonę X. Anulować można tylko autoryzacje zakupu o statusie „oczekuje”.

Jeśli zamówienie zostało już złożone w firmie Adobe, to trzeba również wystąpić o autoryzację zwrotu.

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Informacje na temat programu Adobe Value Incentive Program (VIP) można znaleźć na stronie Przewodnik po programie VIP.

Jeśli potrzebna jest dodatkowa pomoc, można się z nami skontaktować telefonicznie, za pośrednictwem czatu lub pocztą elektroniczną.

Pomoc dla partnerów handlowych i resellerów Adobe

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online