Nie można uruchomić po 30 dniach | Instalacja w ramach pakietu CS6

Program Acrobat nie uruchamia się po zainstalowaniu jako część pakietu CS6

Przy próbie uruchomienia programu Acrobat kilka dni od instalacji w ramach pakietu CS6 nic się nie dzieje.

Ważne: Użyj poniższych rozwiązań w podanej kolejności. Jeśli któreś z wcześniejszych rozwiązań usunie problem, nie wykonuj dalszych czynności.

Rozwiązanie 1: Zainstaluj poprawkę do programu Acrobat zainstalowanego w ramach pakietu CS6 (tylko system Windows)

1.   Zaloguj się na komputerze z systemem Windows jako administrator.

2.   Kliknij następujące łącze, aby pobrać plik poprawki:

Pobierz

3.Po wyświetleniu odpowiedniego monitu kliknij przycisk Otwórz.

4.   Rozpakuj plik. W zależności od systemu operacyjnego i narzędzia lokalizacja będzie się różnić.

5.   Kliknij dwukrotnie wyodrębniony plik Acrofix.exe, aby rozpocząć wykonywanie.

6. Jeśli plik zostanie uruchomiony poprawnie, wiersz polecenia zostanie automatycznie zamknięty.

7. Po zakończeniu wykonywania pliku uruchom program Acrobat.

Rozwiązanie 2: Zainstaluj poprawkę do programu Acrobat zainstalowanego w ramach pakietu CS6 za pomocą wiersza poleceń (tylko system Windows)

1. Uruchom wiersz poleceń jako administrator.

2. Przejdź do miejsca gdzie znajduje się poprawka rozpakowana w rozwiązaniu 1 (krok 4).

3. Wpisz Acrofix.exe, aby uruchomić plik.

4. Jeśli plik zostanie pomyślnie uruchomiony, w wierszu poleceń wyświetlany jest kod wyjściowy: 0

Wiersz poleceń Adobe Acrofix.exe

5. Po zakończeniu wykonywania pliku uruchom program Acrobat.

Rozwiązanie 3: Aktywuj ponownie program Acrobat za pośrednictwem innego produktu pakietu CS6

Ważne: Upewnij się, że masz połączenie z Internetem zanim wykonasz poniższe instrukcje. Wybierz jeden z następujących produktów po wyświetleniu monitu o uruchomienie produktu pakietu CS6: Photoshop, After Effects, Adobe Premiere Pro, InDesign, Flash Professional, Illustrator lub Dreamweaver.

 1. Uruchom produkt pakietu CS6.
 2. Wybierz polecenia Pomoc > Dezaktywuj. Postępuj zgodnie z monitami na ekranie, aby przeprowadzić dezaktywację.
 3. Zamknij aplikację.
 4. Uruchom ponownie ten sam produkt pakietu CS6.
 5. Zaakceptuj umowę EULA.
 6. Zaloguj się przy użyciu identyfikatora Adobe ID, aby zarejestrować wersję próbną.
 7. Uruchom ponownie aplikację.
 8. Kliknij opcję Przypisz licencję dla tego oprogramowania w oknie dialogowym Wersja próbna.
 9. Zaloguj się za pomocą identyfikatora Adobe ID, aby zarejestrować produkt.
 10. Podaj numer seryjny CS6.
 11. Kliknij przycisk Dalej.
 12. Zakończ działanie aplikacji.
 13. Uruchom program Acrobat X.

Firma Adobe zaleca zainstalowanie wszelkich dostępnych aktualizacji dla aplikacji CS6 oraz programu Adobe Application Manager.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto

[Feedback V2 Badge]