Problem

Po uruchomieniu produktu CS3 albo programu Acrobat 8 lub Photoshop Elements 6 w systemie Mac OS 10 wyświetlany jest pusty ekran rejestracji.
Podczas próby rejestracji oprogramowania pojawia się błąd „Rejestracja — błąd połączenia”.

Rejestracja — błąd połączenia

Rozwiązanie

W oknie monitu rejestracji kliknij opcję Nigdy nie rejestruj.

Dodatkowe informacje

Usługa rejestracji została zamknięta po dodaniu na stronie http://www.adobe.com/ możliwości rejestracji tytułów oprogramowania. 
Informacje na temat sposobu lokalizowania i rejestrowania tytułów oprogramowania Adobe można znaleźć w sekcji Znajdź numer seryjny.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online