Bonjour for Windows | CS3, CS4

Czym jest oprogramowanie Bonjour i do czego jest używane w produktach Creative Suite?

Przy instalacji produktu Adobe Creative Suite CS3 lub Creative Suite CS3 w systemie Windows, oprogramowanie Bonjour for Windows firmy Apple jest instalowane i rejestrowane na komputerze jako usługa systemu Windows.

Przy instalacji produktu Adobe Creative Suite CS4 lub Creative Suite CS4, oprogramowanie Bonjour nie jest instalowane jako osobna usługa systemu Windows. Ta sama technologia sieciowa jest nadal używana w produktach Creative Suite CS4 i Creative Suite CS4. Jest ona wdrażana wewnętrznie, zamiast instalacji i rejestracji usługi systemu Windows.

Bonjour to implementacja typu open source oprogramowania sieciowego niewymagającego konfiguracji. Używa się jej do dynamicznego odkrywania serwerów Version Cue w sieci lokalnej, aby nie trzeba było się z nimi łączyć ręcznie za pomocą nazwy lub adresu IP.

Aby automatyczne wykrywanie serwerów Version Cue w sieci lokalnej działało poprawnie, należy zezwolić usłudze Bonjour na dostęp do Internetu przez zaporę. Usługa Bonjour sprawdza, czy serwer DNS zainstalowany na komputerze obsługuje odkrywanie usług. Żadne dane nie są przesyłane do firmy Adobe. Usługa Bonjour nie łączy się z serwerami innymi, niż skonfigurowany adres DNS urządzenia. Usługa Bonjour wysyła również i otrzymuje pakiety sieciowe z multiemisyjnego adresu IP w sieci lokalnej (244.0.0.251) co trzydzieści minut. Ten adres jest zarezerwowany dla multiemisyjnego ruchu w sieci lokalnej, a takie pakiety nigdy nie opuszczają sieci lokalnej.

Identyfikacja usługi Bonjour w panelu sterowania usług Windows (tylko CS3)

Po zainstalowaniu przez aplikacje Creative Suite CS3, nazwa usługi Bonjour for Windows w panelu sterowania usług to:

##Id_String2.6844F930_1628_4223_B5CC_5BB94B879762##

Aby poprawić nazwę usługi, otwórz wiersz polecenia systemu Windows i wpisz następujące dwa polecenia. Każde polecenie należy wykonać osobno — wpisz polecenie i naciśnij klawisz Enter, aby je wykonać, a następnie zaczekaj na ponownie pojawienie się wiersza (C:/>):

  1. "C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe" -remove
  2. "C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe" -install

Usługa będzie teraz wyświetlana z poprawną nazwą w panelu sterowania usług.

Poniższy film Adobe Captivate pokazuje, jak poprawić nazwę usługi Bonjour w panelu sterowania usług (tylko CS3).

Usuwanie usługi Bonjour for Windows (tylko CS3)

Aby usunąć usługę Bonjour:

  1. Otwórz wiersz polecenia systemu Windows i wpisz następujące polecenie:

    "C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe" -remove
  2. Przejdź do następującego folderu w Eksploratorze Windows: C:\Program Files\Bonjour
  3. Zmień nazwę pliku mdnsNSP.dll w tym folderze na mdnsNSP.old
  4. Uruchom ponownie komputer
  5. Usuń folder Program Files\Bonjour

Uwaga: Usunięcie usługi Bonjour uniemożliwia klientom Version Cue (Photoshop, Illustrator, InDesign, Flash, Bridge) automatyczne odkrywanie serwerów i projektów Version Cue w sieci lokalnej. Konieczne będzie ręczne połączenie za pomocą opcji Połącz z serwerem oraz adresu URL lub adresu IP komputera z uruchomionym serwerem Version Cue.

Poniższy film Adobe Captivate pokazuje, jak usunąć usługę Bonjour (tylko CS3).

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto