Błąd „Serwer aktywacji jest niedostępny: aktywacja nie powiodła się...”

Czy gdy uruchamiasz aplikację CS2, wyświetlany jest komunikat o błędzie „Serwer aktywacji jest niedostępny”? Ze względu na kwestie techniczne, firma Adobe wyłączyła serwer aktywacji dla aplikacji CS2, w tym Acrobat 7 i Audition 3. (Pełna lista objętych problemem aplikacji, znajduje się wtej dyskusji na forum.)

CS3 lub Acrobat 8

Otrzymujesz błąd aktywacji lub połączenia w aplikacji CS3 lub Acrobat 8? Zobacz Błąd aktywacji lub połączenia | CS3, Acrobat 8.

Rozwiązanie: odinstaluj wersję CS2 i zainstaluj wersję, która nie wymaga aktywacji.

Aplikacje CS2 do uruchomienia wymagają aktywacji. Aby uruchomić aplikację CS2, odinstaluj istniejącą aplikację CS2 i zainstaluj specjalną wersję, która nie wymaga aktywacji. Nie można ponownie zainstalować aplikacji z oryginalnych dysków.

Uwaga:

Adobe zakończył wsparcie dla aplikacji CS2, wydanych w roku 2005. Adobe usilnie przestrzega przed uruchamianiem pozbawionego wsparcia i przestarzałego oprogramowania.

Serwer aktywacji jest niedostępny

Jak zainstalować program

Wykonaj następujące kroki, aby pobrać i zainstalować wersje aplikacji CS2, CS2, Acrobat 7 lub Audition 3, które nie wymagają aktywacji.

1. Odinstaluj istniejące aplikacje CS2.

W przypadku aplikacji CS2, CS2, Acrobat 7 lub Audition 3 zainstalowanych na komputerze, należy je odinstalować.

Uwaga: Jeśli odinstalowałeś CS2, upewnij się, czy odinstalowałeś wszystkie aplikacje z zestawu.

Windows

 • Kliknij przycisk Start, kliknij Panel sterowania, a następnie kliknij dwukrotnie ikonę Dodaj lub usuń programy. Wybierz aplikacje CS2, które chcesz odinstalować i kliknij Usuń.

System operacyjny Mac

 • Przeciągnij foldery aplikacji do Kosza. Przeszukaj dysk twardy, aby znaleźć komponenty CS2 i je usunąć. Na przykład, dla Photoshop CS2, komponenty mają następujące lokalizacje:
  • Applications/Adobe Photoshop CS2
  • Users/[nazwa użytkownika]/Library/Preferences/Adobe Photoshop CS2 Settings
  • Users/[nazwa użytownika]/Library/Preferences/Adobe Photoshop CS2 Path

2. Pobierz i zainstaluj aplikacje CS2.

Istnieje możliwość użycia podanych numerów seryjnych podczas pobierania tylko wtedy, gdy aplikacje CS2, CS2, Acrobat 7 lub Audition 3 zostały zakupione legalnie.

 1. Upewnij się, że Twój komputer spełnia następujące wymagania:

  • System operacyjny Mac OS 10.2.8-10.3.8. Procesor PowerPC ® G4 lub G5
  • Microsoft® Windows® 2000/Windows XP. Procesor Intel® Pentium® III lub 4
 2. Zarejestruj się za pomocą identyfikatora Adobe ID (z reguły adres e-mail) i hasła. Jeśli nie masz identyfikatora Adobe ID, kliknij przycisk Pobierz identyfikator Adobe ID.

  Uwaga:

  Czy potrzebujesz pomocy dotyczącej identyfikatora Adobe ID? Zobacz Pomoc dotycząca identyfikatora Adobe ID, logowania i konta.

  Zaloguj się
 3. Przeczytaj dokładnie sekcję Przeczytaj przed pobraniem produktu CS2.

 4. Zlokalizuj język i aplikację, którą chcesz zainstalować i zanotuj jej numer seryny (zlokalizowany po prawej stronie łączy Pobierz). Numer seryjny jest wymagany podczas instalacji.

  Uwaga:

  Numery seryjne zawarte w oryginalnych aplikacjach CS2 nie działają w przypadku tych wersji aplikacji CS2.

  Strona pobierania aplikacji CS2
 5. Kliknij łącze Pobierz jednej lub więcej aplikacji, które chcesz zainstalować.

  Kliknij łącze Pobierz
 6. Wyodrębnij lub kliknij dwukrotnie pobrany plik i postępuj zgodnie z podpowiedziami wyświetlanymi na ekranie, aby zainstalować aplikację. 

  Uwaga:

  Kliknij CS2_install_Win.pdf (Windows) lub CS2_install_Mac.pdf (system operacyjny Mac OS) na stronie pobierania CS2, aby wyświetlić instrukcje instalacji dla Creative Suite 2 Premium i Standard.

Problemy?

Mam problemy z pobranie lub wyodrębnieniem.

 • Użyj innej przeglądarki internetowej, aby pobrać ponownie.
 • Spróbuj ponownie wyodrębnić pliki. 
 • Gdy wyświetlany jest komunikat, aby włożyć dwa dyski, należy postępować zgodnie z następującymi instrukcjami wyodrębniania: 
  W angielskiej wersji oprogramowania, plik CreativeSuiteCS2Disc2 jest wyodrębniany na C:\Creative Suite\Adobe Creative Suite 2.0\. Oba dyski CreativeSuiteCS2Disc1 i CreativeSuiteCS2Disc3 wyodrębniane są na C:\Creative Suite CS2\Adobe Creative Suite 2.0\. 
  Skopiuj treść folderu C:\Creative Suite\Adobe Creative Suite 2.0\ do folderu C:\Creative Suite CS2\Adobe Creative Suite 2.0\, a system przestanie monitować o włożenie dysku numer dwa.

Mam problem z zainstalowaniem.

Błąd Nieprawidłowy numer seryjny

 • Upewnij się, że używasz numeru seryjnego dostarczonego przy pobraniu (a nie oryginalnego numeru seryjnego CS2).

Alert „Włóż dysk numer dwa”

1. Skopiuj treść folderu C:\Creative Suite\Adobe Creative Suite 2.0\ do folderu C:\Creative Suite CS2\Adobe Creative Suite 2.0\.

2. Ponownie zainstaluj aplikację.

Szukam wtyczek lub szablonów.

Te dodatki nie są elementem pobrań produktów punktowych CS2 (zawierają one wyłącznie pliki instalacyjne). Te dodatkowe pliki są dostępne na Twoich oryginalnych nośnikach—działają dobrze z pobranym oprogramowaniem.

Nadal występują problemy.

Wyszukiwanie odpowiedzi na forum Pobieranie, instalacja i konfiguracja forum. W razie potrzeby, utwórz wątek na forum i zamieść następujące informacje:

 • Jaką aplikację chcesz zainstalować?
 • Jaki system operacyjny jest używany?
 • Czy aplikacja była już wcześniej zainstalowana na Twoim komputerze?
 • Jakie komunikaty o błędach są wyświetlane?

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online