Usługi Adobe Creative Suite 6 oraz Adobe Creative Cloud uwzględniają mechanizm automatycznych aktualizacji będący częścią odpowiednio Menedżera aplikacji Adobe oraz aplikacji Creative Cloud na komputer. Domyślnie ten mechanizm aktualizacji wykorzystuje połączenie internetowe do sprawdzenia na serwerach Adobe dostępnych aktualizacji aplikacji CS6 lub Creative Cloud. W niektórych okolicznościach administratorzy systemów mogą chcieć wyłączyć te połączenia. Można je wyłączyć w momencie instalacji przy użyciu funkcji narzędzia Creative Cloud Packager.

W tym dokumencie wyjaśniono, jak wyłączyć połączenia po instalacji lub gdy stosowane są inne metody instalacji.

Wyłączenie dla całego komputera

Aby wyłączyć dostęp do aktualizacji dla wszystkich użytkowników danego komputera, administratorzy mogą utworzyć plik preferencji administratora. (Ten plik powoduje wyłączenie zarówno dostępu do aktualizacji z menu Pomoc > Aktualizacje, jak i automatycznego sprawdzania aktualizacji). Utwórz zwykły plik tekstowy o nazwie AdobeUpdaterAdminPrefs.dat z następującą zawartością:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
		
	<Preferences>
		
	<Suppressed>1</Suppressed>
		
	</Preferences>

Umieść plik w następującej lokalizacji:

Mac OS <Dysk systemowy>/Library/Application Support/Adobe/AAMUpdaterInventory/1.0/AdobeUpdaterAdminPrefs.dat 
System Windows 7.0 i nowszy (32-bitowy)  C:\Program files\common files\adobe\AAMUpdaterInventory\1.0\AdobeUpdaterAdminPrefs.dat 
System Windows 7.0 i nowszy (64-bitowy)  C:\Program files(x86)\common files\adobe\AAMUpdaterInventory\1.0\AdobeUpdaterAdminPrefs.dat 

Uwaga: Ta procedura uniemożliwia również administratorom sprawdzanie i instalację aktualizacji za pośrednictwem tej kontroli aktualizacji. Można to łatwo rozwiązać, zmieniając nawę pliku AdobeUpdaterAdminPrefs.dat, uruchamiając kontrolę aktualizacji i instalację przy użyciu programu Adobe Application Manager, a następnie przywracając oryginalną nazwę pliku.

Alternatywnie po zastosowaniu wyłączenia w całym systemie administratorzy mogą instalować aktualizacje, pobierając je ze strony aktualizacji dla produktu Adobe.

Wyłączenie konta użytkownika

Uwaga: Ta metoda powoduje wyłączenie tylko automatycznej kontroli aktualizacji i powiadomień. Użytkownicy w dalszym ciągu mogą inicjować sprawdzanie i instalację aktualizacji za pomocą polecenia Aktualizacje w menu Pomoc w usłudze Adobe Creative Suite 6 lub Creative Cloud. Jeśli konieczne jest uniemożliwienie użytkownikom wywoływania kontroli i instalacji aktualizacji, użyj opisanej powyżej metody dla całego systemu.

Wyłączanie aktualizacji na podstawie kont użytkownika różni się w zależności od tego, czy czynność jest wykonywana w momencie instalacji czy po instalacji i w trakcie użytkowania produktu. We obu przypadkach utwórz zwykły plik tekstowy o nazwie AdobeUpdaterPrefs.dat z zawartością różniącą się w zależności od sytuacji:

Podczas instalacji

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
		
	<Preferences>
		
	<UpdaterPrefSchedCheckFreq>3</UpdaterPrefSchedCheckFreq>
		
	<IsScheduledTaskAdded>0</IsScheduledTaskAdded>
		
	<IsScheduledTaskNeeded>0</IsScheduledTaskNeeded>
		
	</Preferences>

Po instalacji, w trakcie korzystania z produktu

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
		
	<Preferences>
		
	<UpdaterPrefSchedCheckFreq>3</UpdaterPrefSchedCheckFreq>
		
	<Automatic>3</Automatic>
		
	</Preferences>

W obu powyższych przypadkach umieść plik w następującej lokalizacji, zastępując istniejący plik w drugim przypadku:

Mac OS /Users/<nazwa użytkownika>/Library/Application Support/Adobe/AAMUpdater/1.0/AdobeUpdaterPrefs.dat 
Windows 7.0 i nowsze   C:\Users\<nazwa użytkownika>\AppData\Local\Adobe\AAMUpdater\1.0\AdobeUpdaterPrefs.dat    
Windows XP  C:\Documents and Settings\<nazwa użytkownika>\Local Settings\Application Data\Adobe\AAMUpdater\1.0\AdobeUpdaterPrefs.dat