Podczas instalowania programu CS5.5, CS5 lub CS4 wystąpił błąd 1321 lub 1309 | Windows

Problem: Podczas instalowania programu CS5.5, CS5 lub CS4 wystąpił błąd 1321 lub 1309

Podczas instalowania produktu Adobe Creative Suite 4, 5 lub 5.5 albo programu Adobe Acrobat lub Adobe Reader w pliku dziennika instalacji zapisano błąd 1321 lub 1309. Pojawia się on wraz z dodatkowym komunikatem, takim jak:

 • Błąd 1321: Instalator ma niewystarczające uprawnienia do zmodyfikowania pliku: c:\Windows\system32\Macromed\Flash\ FlashPlayerTrust\AcrobatConnect.cfg.
 • Błąd 1309: Błąd podczas próby otwarcia pliku źródłowego: C:\Windows\system32\Macromed\Flash\ FlashPlayerTrust\AcrobatConnect.cfg. Kod błędu systemowego: 2

Ważne: ścieżka ...\Macromed\Flash\FlashPlayerTrust\AcrobatConnect.cfg użyta powyżej stanowi wyłącznie przykład.Ścieżka podana w dzienniku i plik mogą się różnić.

Rozwiązanie

Instalator pakietu Adobe Creative Suite próbuje zapisać w systemie wiele plików. Błąd 1321 lub 1309 występuje, gdy instalator nie może zapisać pliku z powodu problemu z uprawnieniami lub błędu systemu.Aby rozwiązać błąd 1321 lub 1309, zaktualizuj uprawnienia nadrzędnego folderu pliku lub źródła wymienionego w komunikacie o błędzie. Folder nadrzędny to ostatni, umieszczony na końcu ciągu folder zawierający plik.Aktualizacja uprawnień użytkownika w systemie Windows XP Professional

Ważne: Przed przystąpieniem do pracy upewnij się, że pliki systemu operacyjnego są widoczne, a proste udostępnianie plików zostało wyłączone. Zobacz artykuły Wyświetlanie ukrytych plików i folderów oraz Włączanie i wyłączanie prostego udostępniania plików w witrynie pomocy technicznej firmy Microsoft.

 1. W Eksploratorze Windows przejdź do folderu nadrzędnego podanego w pliku dziennika przy komunikacie o błędzie 1321 lub 1309.

  Na przykład dla ścieżki c:\Windows\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerTrust\AcrobatConnect.cfg folderem nadrzędnym jest FlashPlayerTrust. W każdym komunikacie o błędzie folder nadrzędny może być inny.
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy folder nadrzędny i wybierz opcję Właściwości.
 3. W oknie Właściwości wybierz kartę Zabezpieczenia.
 4. W sekcji Nazwa grupy lub użytkownika wybierz opcję Administratorzy (1). Następnie w sekcji Uprawnienia administratorów upewnij się, że w ustawieniu Pełna kontrola ustawiono opcję Zezwól (2).

 5. W sekcji Nazwa grupy lub użytkownika wybierz opcję System (1). następnie w sekcji Uprawnienia systemu upewnij się, że w ustawieniu Pełna kontrola ustawiono opcję Zezwól (2).

 6. Na karcie Zabezpieczenia (1) kliknij opcję Zaawansowane (2).

 7. W oknie Zaawansowane ustawienia zabezpieczeń upewnij się, że aktywna jest karta Uprawnienia.

 8. Zaznacz pole wyboru Zastąp wszystkie uprawnienia obiektów podrzędnych uprawnieniami dziedziczonymi z tego obiektu (1) i kliknij przycisk OK (2).

 9. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno Właściwości.

 10. Włącz z powrotem proste udostępnianie plików (zobacz artykuł Włączanie i wyłączanie prostego udostępniania plików w witrynie pomocy technicznej firmy Microsoft), a następnie zainstaluj ponownie produkt Adobe.

 1. Tekst kroku
 2. Tekst kroku
 3. Tekst kroku
 4. Tekst kroku
 5. Tekst kroku

Aktualizacja uprawnień użytkownika w systemie Windows XP Home

 1. Wyłącz komputer, poczekaj 5 sekund i włącz go ponownie.
 2. Zaraz po tym, gdy pojawi się logo systemu Windows, naciśnij klawisz F8. Za pomocą klawiszy ze strzałkami wybierz opcję Tryb awaryjny z siecią i naciśnij klawisz Enter.
 3. Postępuj zgodnie z instrukcjami w sekcji Aktualizacja uprawnień użytkownika w systemie Windows XP Professional. Po wykonaniu kroku 9 w tej procedurze uruchom ponownie komputer, a dopiero następnie przejdź do ponownej instalacji oprogramowania.

Aktualizacja uprawnień użytkownika w systemie Windows Vista, Windows 7

Ważne: Przed przystąpieniem do pracy upewnij się, że pliki systemu operacyjnego są widoczne. Zobacz artykuł Pokazywanie ukrytych plików w witrynie pomocy technicznej firmy Microsoft.

 1. W Eksploratorze Windows przejdź do folderu nadrzędnego podanego w pliku dziennika przy komunikacie o błędzie 1321 lub 1309.

  Na przykład dla ścieżki c:\Windows\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerTrust\AcrobatConnect.cfg folderem nadrzędnym jest FlashPlayerTrust.W każdym komunikacie o błędzie folder nadrzędny może być inny.
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy folder nadrzędny i wybierz opcję Właściwości.
 3. W oknie Właściwości wybierz kartę Zabezpieczenia (1) i kliknij polecenie Zaawansowane (2).

 4. W oknie dialogowym Zaawansowane ustawienia zabezpieczeń kliknij kartę Właściciel (1) i polecenie Edytuj (2).

 5. W obszarze Zmień właściciela, wybierz grupę Administratorzy (1) i wybierz opcję Zamień właściciela dla podkontenerów i obiektów (2). Kliknij przycisk OK (3).

  Uwaga:

  Jeśli pojawi się ostrzeżenie o zabezpieczeniach lub okno z taką informację, kontynuuj pracę, klikając przycisk Tak.

 6. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe Zaawansowane ustawienia zabezpieczeń, a następnie kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno Właściwości.

 7. Następnie wykonaj ponownie kroki 1–3.

 8. W oknie Zaawansowane ustawienia zabezpieczeń, wybierz kartę Uprawnienia (1) i kliknij przycisk Edytuj (2).

 9. Sprawdź, czy w kolumnie Uprawnienia dla użytkowników System i Administratorzy wybrano opcję Pełna kontrola. Jeśli nie, wykonaj następujące czynności:

  1. Wyłącz opcję Uwzględnij dziedziczone uprawnienia z elementu nadrzędnego tego obiektu i kliknij przycisk Zastosuj.

   Uwaga:

   Prawdopodobnie pojawi się kilka okien z monitem o potwierdzenie tego działania. Skopiuj uprawnienia i zaakceptuj wszystkie ostrzeżenia.

  2. Kliknij przycisk Edytuj.

  3. Wybierz opcję Pełna kontrola i kliknij przycisk OK.

  4. Zaznacz opcję Zastąp wszystkie uprawnienia dziedziczone z wszystkich obiektów podrzędnych uprawnieniami dziedziczonymi z tego obiektu (1) i kliknij przycisk OK (2).

 10. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe Zaawansowane ustawienia zabezpieczeń, i kliknij ponownie przycisk OK, aby zamknąć okno Właściwości.

 11. Zainstaluj ponownie produkt Firmy adobe.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto