Błąd 1321 lub 1309 podczas instalowania produktów CS5.5, CS5 lub CS4 | Windows

Problem: Błąd 1321 lub 1309 podczas instalowania produktu CS5.5, CS5 lub CS4

Podczas instalowania produktu Adobe Creative Suite 4, 5 lub 5.5, Adobe Acrobat albo Adobe Reader w pliku dziennika instalacji wskazywany jest błąd 1321 lub błąd 1309. Towarzyszy mu komunikat zbliżony do następującego:

 • Błąd 1321: Instalator nie ma wystarczających uprawnień do zmodyfikowania tego pliku C:\Windows\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerTrust\AcrobatConnect.cfg.
 • Błąd 1309: Błąd podczas próby otwarcia pliku źródłowego C:\Windows\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerTrust\AcrobatConnect.cfg. Kod błędu systemowego: 2

Uwaga: Podana powyżej ścieżka ...\Macromed\Flash\FlashPlayerTrust\AcrobatConnect.cfg to tylko przykład. Ścieżka i plik wymienione w dzienniku mogą być w rzeczywistości inne.

Rozwiązanie

Instalator pakietu Adobe Creative Suite próbuje zapisać wiele plików w systemie. Błąd 1321 lub 1309 występuje wtedy, gdy instalator nie może zapisać pliku z powodu problemu z uprawnieniami lub błędu systemu. Aby rozwiązać problem z błędem 1321 lub 1309, zaktualizuj uprawnienia do folderu nadrzędnego pliku lub źródła wymienionego w komunikacie o błędzie. Folder nadrzędny to folder zawierający plik wymieniony na końcu ścieżki katalogu.

Aktualizacja uprawnień użytkownika w systemie Windows XP Professional

Ważne: Zanim zaczniesz, upewnij się, że w systemie operacyjnym włączono wyświetlanie ukrytych plików oraz że proste udostępnianie plików jest wyłączone. Zobacz instrukcje wyświetlania ukrytych plików i folderów oraz włączania i wyłączania prostego udostępniania plików w serwisie pomocy technicznej firmy Microsoft.

 1. W eksploratorze Windows przejdź do folderu nadrzędnego wymienionego w komunikacie o błędzie 1321 lub 1309 w pliku dziennika.

  Na przykład jeśli ścieżka to c:\Windows\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerTrust\AcrobatConnect.cfg, to folderem nadrzędnym jest FlashPlayerTrust. Folder nadrzędny w komunikacie o błędzie w Twoim dzienniku może być inny.
 2. Kliknij folder nadrzędny prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Właściwości.
 3. W oknie Właściwości otwórz kartę Zabezpieczenia.
 4. W sekcji Nazwy grup lub użytkowników wybierz opcję Administratorzy (1). Następnie w sekcji „Uprawnienia dla: Administratorzy” sprawdź, czy pozycja Pełna kontrola ma wartość Zezwalaj (2).

 5. W sekcji Nazwy grup lub użytkowników wybierz opcję System (1). Następnie w sekcji „Uprawnienia dla: System” sprawdź, czy pozycja Pełna kontrola ma wartość Zezwalaj (2).

 6. Nadal pozostając na karcie Zabezpieczenia (1), kliknij przycisk Zaawansowane (2).

 7. W oknie Zaawansowane ustawienia zabezpieczeń upewnij się, że jest otwarta karta Uprawnienia.

 8. Zaznacz opcję Zamień wszystkie wpisy uprawnień obiektów podrzędnych na dziedziczone wpisy uprawnień z tego obiektu (1) i kliknij przycisk OK (2).

 9. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno Właściwości.

 10. Ponownie włącz proste udostępnianie plików (zobacz instrukcje włączania i wyłączania prostego udostępniania plików na stronie pomocy technicznej firmy Microsoft), a następnie ponownie zainstaluj produkt firmy Adobe.

Aktualizacja uprawnień użytkownika w systemie Windows XP Home

 1. Wyłącz komputer, odczekaj 5 sekund, a następnie włącz go ponownie.
 2. Gdy tylko pojawi się logo Windows, naciśnij klawisz F8. Za pomocą klawiszy strzałek wybierz opcję Tryb awaryjny z obsługą sieci i naciśnij klawisz Enter.
 3. Postępuj zgodnie z instrukcjami w sekcji Aktualizacja uprawnień użytkownika w systemie Windows XP Professional. Po wykonaniu kroku 9 tej procedury uruchom ponownie komputer przed ponowną instalacją oprogramowania.

Aktualizacja uprawnień użytkownika w systemie Windows Vista, Windows 7

Ważne: Zanim zaczniesz, upewnij się, że w systemie operacyjnym włączono wyświetlanie ukrytych plików. Zobacz instrukcje wyświetlania ukrytych plików na stronie pomocy technicznej firmy Microsoft.

 1. W eksploratorze Windows przejdź do folderu nadrzędnego wymienionego w komunikacie o błędzie 1321 lub 1309 w pliku dziennika.

  Na przykład jeśli ścieżka to c:\Windows\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerTrust\AcrobatConnect.cfg, to folderem nadrzędnym jest FlashPlayerTrust. Folder nadrzędny w komunikacie o błędzie w Twoim dzienniku może być inny.
 2. Kliknij folder nadrzędny prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Właściwości.
 3. W oknie Właściwości otwórz kartę Zabezpieczenia (1), a następnie kliknij przycisk Zaawansowane (2).

 4. W oknie Zaawansowane ustawienia zabezpieczeń wybierz kartę Właściciel (1) i kliknij przycisk Edytuj (2).

 5. W sekcji „Zmień właściciela” na wybierz grupę Administratorzy (1), a następnie kliknij opcję Zamień właściciela dla podkontenerów i obiektów (2). Kliknij przycisk OK (3).

  Uwaga:

  Jeśli zostanie wyświetlone ostrzeżenie, kliknij przycisk Tak, aby kontynuować.

 6. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno Zaawansowane ustawienia zabezpieczeń. Ponownie kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno Właściwości.

 7. Powtórz kroki od 1 do 3.

 8. W oknie Zaawansowane ustawienia zabezpieczeń wybierz kartę Uprawnienia (1) i kliknij przycisk Edytuj (2).

 9. Sprawdź, czy w kolumnie Uprawnienia obok pozycji System i Administratorzy jest ustawiona wartość Pełna kontrola. Jeśli uprawnienia nie są ustawione na wartość Pełna kontrola, wykonaj następujące czynności:

  1. Wyłącz zaznaczenie opcji „Dołącz uprawnienia dziedziczne z tego obiektu nadrzędnego” i kliknij przycisk Zastosuj.

   Uwaga:

   Prawdopodobnie zostanie wyświetlonych kilka okien z prośbą o potwierdzenie tego działania. Skopiuj uprawnienia i zaakceptuj wszelkie ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa.

  2. Kliknij przycisk Edytuj.

  3. Wybierz opcję Pełna kontrola i kliknij przycisk OK.

  4. Wybierz opcję Zamień wszystkie istniejące uprawnienia dziedziczne do wszystkich obiektów zależnych na uprawnienia dziedziczne z tego obiektu (1), a następnie kliknij przycisk OK (2).

 10. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno Zaawansowane ustawienia zabezpieczeń. Ponownie kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno Właściwości.

 11. Ponownie zainstaluj produkt Adobe.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto