Błąd 1704 lub 1500 | Instalacja, usunięcie | CS4 | Windows

Błędy przy instalacji lub usuwaniu produktu CS4

Podczas instalacji lub usuwania produktu Adobe Creative Suite 4 zostaje wyświetlony komunikat o błędzie systemu Windows dotyczący zawieszonej, niepełnej lub przerwanej instalacji. Możliwe komunikaty o błędach to m.in.:

  • „Błąd 1704. Instalacja [produktu Adobe Creative Suite 4] jest obecnie zawieszona.”
  • „Błąd 1500. Odbywa się już inna instalacja. Ukończ tę instalację przed kontynuowaniem tej instalacji.”

Aby rozpoznać te problemy, spróbuj zastosować przynajmniej jedno z następujących rozwiązań.

Rozwiązanie 1: Usuń wszystkie trwające instalacje

Zastrzeżenie: Ta procedura obejmuje edycję rejestru systemu Windows. Firma Adobe nie oferuje pomocy technicznej związanej z edycją rejestru, w którym przechowywane są informacje mające znaczenie do prawidłowej pracy komputera i aplikacji. Przed edycją rejestru utwórz jego kopię zapasową. Więcej informacji o rejestrze można znaleźć w dokumentacji systemu Windows. Można je też uzyskać, kontaktując się z firmą Microsoft.

  1. Uruchom Edytora rejestru systemu Windows.

Windows XP: Wybierz kolejno opcje Start > Uruchom, a następnie wpisz polecenie regedit w polu tekstowym Otwórz i kliknij przycisk OK.

Windows Vista: Wybierz przycisk Start, a następnie wpisz polecenie regedit w polu wyszukiwania i naciśnij klawisz Powrót.

  1. Nawiguj do jednego z następujących kluczy rejestru:

32-bitowa wersja systemu Windows: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\Inprogress

64-bitowa wersja systemu Windows: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\Inprogress

  1. Jeśli istnieje klucz Inprogress, usuń go.

  2. Spróbuj ponownie zainstalować produkt Adobe Creative Suite 4.

Rozwiązanie 2: Wyrejestruj, a następnie ponownie zarejestruj usługę Instalator Windows

  1. Wyrejestruj usługę Instalator Windows.

Windows XP: Wybierz kolejno opcje Start > Uruchom. Wpisz msiexec /unreg w polu wyszukiwania i naciśnij klawisz Enter.

Windows Vista: Wybierz przycisk Start, wpisz msiexec /unreg w polu wyszukiwania i naciśnij klawisz Enter.

  1. Zarejestruj usługę Instalator Windows.

Windows XP: Wybierz kolejno opcje Start > Uruchom. Wpisz msiexec /regserver i kliknij przycisk OK.

Windows Vista: Wybierz przycisk Start, wpisz msiexec /regserver w polu wyszukiwania i naciśnij klawisz Enter.

  1. Spróbuj ponownie zainstalować produkt Adobe Creative Suite 4.

Dodatkowe informacje

Działanie instalatora Microsoft Windows może być przerwane z powodu awarii zasilania, przedwczesnego zamknięcia systemu lub problemu z systemem. Aby kontynuować instalację pakietu Adobe Creative Suite 4 czasami trzeba usunąć pewne klucze rejestru.

 

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto