Błąd „Magazyn licencji nie zezwala na zapis” | Dziennik instalacji

Problem

W dzienniku instalacji produktu Creative Suite 5 lub 5.5 pojawił się z poniższych błędów:

 • Brak dostępu do magazynu licencji: Magazyn licencji nie zezwala na zapis (213:11)

Rozwiązanie

Ten błąd występuje, gdy folder SLStore jest ustawiony jako tylko do odczytu. Aby rozwiązać problem, usuń parametr „tylko do odczytu” z folderu SLStore (Windows) lub nadaj do niego dostęp do odczytu i zapisu (macOS).

Windows XP

 1. Przejdź do folderu C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Adobe\.
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy folder SLStore i wybierz opcję Właściwości.
 3. Usuń zaznaczenie pola wyboru Tylko do odczytu.
 4. Uruchom program Creative Suite 5.

Windows Vista/Windows 7

 1. Przejdź do folderu C:\ProgramData\Adobe.
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy folder SLStore i wybierz opcję Właściwości.
 3. Usuń zaznaczenie pola wyboru Tylko do odczytu.
 4. Uruchom aplikację Creative Suite 5 lub CS5.5.

macOS

 1. Przejdź do folderu /Library/Application Support/Adobe.
 2. Przytrzymując klawisz Control, kliknij folder SLStore i wybierz opcję Pobierz informacje.
 3. Odznacz pole wyboru Zablokuj.
 4. W sekcji Udostępnianie i uprawnienia upewnij się, że użytkownik admin ma dostęp do uprawnień odczytu i zapisu. Aby uzyskać więcej pomocy, zapoznaj się z następującymi dokumentami technicznymi dotyczącymi ustawiania uprawnień do plików.

 5. Uruchom aplikację Creative Suite 5 lub CS5.5. 

 

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?