Zainstaluj produkty Creative Suite z pulpitu | CS5, CS5.5, CS6

Aby wykonać instalację na komputerze, konieczne jest utworzenie punktu instalacji na komputerze. Punkt instalacji jest tworzony z oryginalnego instalatora i służy jako obraz źródłowy dla instalacji z komputera lub instalacji cichej.

Utwórz punkt instalacji na komputerze z płyty instalacyjnej DVD.

 1. Utwórz folder na pulpicie: Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Nowy folder (Windows) lub naciśnij i przytrzymaj klawisz Control i kliknij polecenie Nowy> Folder (macOS). Nadaj folderowi nazwę „Adobe CS5”, „Adobe CS5.5” lub „Adobe CS6”.

 2. Włóż pierwszą płytę instalacyjną produktu Adobe Creative Suite do dysku DVD komputera. Jeśli otworzy się okno instalacji, zamknij je.

 3. W Eksploratorze (system Windows) lub narzędziu Finder (macOS) przejdź do dysku instalacyjnego i wybierz folder Adobe CS5, CS5.5 lub CS6. Skopiuj go do folderu utworzonego wcześniej na pulpicie:

  • W Eksploratorze (system Windows) lub narzędziu Finder (macOS) wybierz folder Adobe CS5, CS5.5 lub CS6 i naciśnij klawisze Ctrl+C (Windows) lub Command+C (macOS).
  • Przejdź do folderu Adobe CS5, Adobe CS5.5 lub Adobe CS6 na pulpicie.
  • Naciśnij klawisze Ctrl+V (Windows) lub Command+V (Mac OS).
   Ważne: jeśli pojawi się odpowiedni monit, wybierz opcję zastąpienia wszystkich plików.
 4. Włóż drugi dysk instalacyjny produktu Adobe Creative Suite do napędu DVD komputera.

 5. W Eksploratorze (system Windows) lub narzędziu Finder (macOS) przejdź do folderu Payloads na dysku instalacyjnym i wybierz folder Adobe CS5, CS5.5 lub CS6. Skopiuj folder Payloads do odpowiedniego folderu Adobe CS5, Adobe CS5.5 lub Adobe CS6 na pulpicie.

Instalowanie aplikacji Adobe Creative Suite 5, CS5.5 lub CS6 z punktu instalacji na komputerze

 1. Otwórz folder Adobe CS5, Adobe CS5.5 lub Adobe CS6 na pulpicie i kliknij dwukrotnie plik konfiguracji produktu.

 2. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Ważne: Jeśli podczas instalacji pojawi się monit o włożenie nośnika, oznacza to, że niektóre elementy nie zostały poprawnie skopiowane podczas tworzenia punktu instalacji. Upewnij się, że masz tylko jeden folder Payloads i znajdują się w nim wszystkie pliki.

Nadal potrzebujesz pomocy?

Porozmawiaj na czacie ze specjalistą ds. obsługi klienta, jeśli przycisk czatu jest wyświetlany w prawym górnym rogu lub skorzystaj z innych zasobów pomocy. Przygotuj numer seryjny. Jeśli nie możesz znaleźć numeru seryjnego, zapoznaj się z tematem Znajdowanie numeru seryjnego (tn_15290).

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto