Rozwiązywanie problemów z dezinstalacją | Produkty CS5.5, CS5

Dezinstalator Adobe Creative Suite 5 i CS5.5 wyświetla podczas działania trzy panele lub ekrany:

 • Opcje
 • Postęp
 • Zakończ

Panel Opcje dezinstalacji

 1. Wybierz komponenty do odinstalowania.
 2. Zdecyduj, czy chcesz dezaktywować produkt:

  • Wybierz opcję Dezaktywuj, aby zwrócić dane aktywacyjne do firmy Adobe i usunąć numer seryjny produktu z dysku twardego. W celu dezaktywacji musisz mieć aktywne połączenie z Internetem.

  • Wyłącz zaznaczenie opcji Dezaktywuj, aby pozostawić dane aktywacji i numer seryjny na komputerze.
 3. Zaznacz pole Usuń preferencje, jeśli chcesz je usunąć.
 4. Kliknij opcję Odinstaluj.
Panel Opcje dezinstalacji

Uwaga: Aby uzyskać pomoc dotyczącą komunikatów o błędach, które wystąpiły przed kliknięciem opcji Odinstaluj, przeanalizuj utworzony przez instalator plik PDApp.log. Zobacz Rozwiązywanie problemów z instalacją programów CS5 i CS5.5 za pomocą dzienników instalacji (cpsid_84451).

Postępy dezinstalacji

Po kliknięciu przycisku Odinstaluj zostanie wyświetlony pasek postępu. Rozpocznie się przetwarzanie dezaktywacji.

Zamykanie konfliktujących procesów w systemie Windows

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy pasek zadań i wybierz polecenie Menedżer zadań.
 2. Wybierz kartę Procesy, wybierz proces powodujący konflikty i kliknij opcję Zakończ proces.
 3. Powtórz te działania w odniesieniu do wszystkich wystąpień tych procesów.

Zamykanie procesów powodujących konflikt w systemie Mac OS

 1. Naciśnij klawisze Command + Option + Esc.
 2. W oknie „Wymuś zamknięcie aplikacji” wybierz aplikację powodującą konflikt i kliknij opcję Wymuś zakończenie.
 3. Powtórz te działania w odniesieniu do wszystkich aplikacji powodujących konflikty.

Finalizowanie i niepowodzenia dezinstalacji

Jeśli instalacja zakończy się pomyślnie, na panelu Zakończenie zostanie wyświetlony komunikat z podziękowaniem.

Jeśli dezinstalacja nie powiedzie się, na panelu Zakończ zostanie wyświetlony tytuł „Stan dezinstalacji” i komunikat „Wystąpiły problemy z dezinstalacją”. Ten komunikat oznacza, że niektóre lub wszystkie składniki nie zostały poprawnie odinstalowane.Kliknij opcję Rozwiązywanie problemów, aby wyświetlić wszelkie komunikaty o błędach lub ich kody.

 
Wystąpił problem z dezinstalacją.

Aby rozwiązać niepowodzenia dezinstalacji, spróbuj wykonać następujące czynności w podanej tu kolejności.

 1. Jeśli jeszcze tego nie zrobiono, przeszukaj bazę wiedzy pod kątem błędów.

  Wyszukaj rozwiązanie w bazie wiedzy firmy Adobe, posługując się dodatkowymi informacjami wyświetlonymi pod komunikatem o błędzie.

  a. Zaznacz informację o błędzie i skopiuj ją, naciskając klawisze Ctrl+C (system Windows) lub Command+C (macOS).

  b. Otwórz serwis internetowy pomocy technicznej firmy Adobe i wybierz produkt z menu Centrum pomocy produktu.

  c. Wklej tekst błędu do pola wyszukiwarki bazy wiedzy i kliknij przycisk wyszukiwania.

  Uwaga: W wyszukiwanej frazie należy pominąć ścieżki plików i klucze rejestru.

   
 2. Uruchamianie narzędzia Adobe Support Advisor.

  Adobe Support Advisor to aplikacja AIR ułatwiająca identyfikację i rozwiązywanie problemów z instalacją.Kliknij łącze Obsługa klienta w oknie Stan dezinstalacji lub wybierz opcję Adobe Support Advisor, aby skorzystać z tego narzędzia. Okno Stan dezinstalacji może pozostać otwarte podczas uruchamiania narzędzia ASA. Więcej informacji: Używanie programu Adobe Support Advisor (kb405816).

   
 3. Zidentyfikuj błędy w dziennikach instalacji.

  Instalator Adobe Creative Suite 5 rejestruje wszystkie błędy i działania w dwóch plikach dziennika. Za pomocą dzienników można wyszukiwać rozwiązania w bazie wiedzy programu Adobe. Zobacz Rozwiązywanie problemów z instalacją programów CS5 i CS5.5 za pomocą dzienników instalacji (cpsid_84451).

 4. Wykonaj ogólne kroki rozwiązywania problemów.

  Wykonaj czynności opisane w artykule Ogólne rozwiązywanie problemów z deinstalacją — produkty Adobe Creative Suite 5 i CS5.5 (cpsid_82944).

 5. Skontaktuj się z zespołem pomocy technicznej Adobe

  Jeśli nadal nie można odinstalować produktu Adobe Creative Suite 5, skontaktuj się z zespołem pomocy technicznej firmy Adobe. Jeśli uruchomiono narzędzie Adobe Support Advisor i przesłano pakiet serwisowy, zespół pomocy technicznej Adobe może szybko uzyskać dostęp do informacji o błędzie za pomocą numeru tokenu ASA.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online