Błąd: „Nie można sprawdzić numeru seryjnego" | CS6

Problem

Podczas uruchamiania lub instalowania produktu Creative Cloud lub CS6 pojawia się następujący błąd:

„Nie można sprawdzić numeru seryjnego dla produktu <nazwa produktu>.Skontaktuj się z działem obsługi klienta.”

Rozwiązanie

Uwaga dla członków usługi Creative Cloud:
Usługa Creative Cloud nie używa numerów seryjnych. Zamiast tego użytkownicy logują się za pomocą swojego identyfikatora Adobe ID.

1. Pozyskaj numer seryjny

Każdy zakupiony produkt Adobe Creative Suite zawiera numer seryjny. Użyj tego numeru seryjnego, aby zgłosić prawo własności produktu Adobe Creative Suite. Gdzie można znaleźć numer seryjny:

 • Dysk DVD ze sprzedaży detalicznej: Numer seryjny znajduje się na odwrocie pudełka z płytą DVD.
 • Wersja elektroniczna do pobrania: Numer seryjny znajduje się w e-mailu z potwierdzeniem od sklepu Adobe Store. Sklep Adobe Store wysyła potwierdzenie na adres e-mail wpisany podczas zakupu produktu jako identyfikator Adobe ID. Klienci detaliczni mogą uzyskać numer seryjny także z konta Adobe.com. Przy wszystkich zleceniach pobieranych ze sklepu online numer seryjny jest automatycznie przypisywany do konta.
 • Zarejestrowane numery seryjne: Jeśli numer seryjny zarejestrowano za pomocą identyfikatora Adobe ID, odczytasz go z konta użytkownika w serwisie Adobe.com za pomocą danego identyfikatora.
 • Wersja edukacyjna: Nauczyciele, studenci i uczniowie mogą uzyskać numer seryjny z witryny Adobe Educational. Aby uzyskać pomoc przy otrzymywaniu numerów seryjnych wersji edukacyjnej, odwiedź jedną z następujących witryn:
 • Licencjonowanie zbiorcze: Numer seryjny znajduje się w certyfikacie licencji Adobe Open Options/Adobe Volume Licensing. W niektórych przypadkach w celu uzyskania tych informacji konieczne jest skontaktowanie się z przedstawicielem firmy Adobe lub działem IT.Numer seryjny znajduje się również w witrynie Licencjonowanie (LWS). Jeśli zgubisz certyfikat, numer seryjny zamówienia możesz odczytać z konta. (Uwaga: Aby móc wyświetlić numery seryjne zamówienia należy być osobą wpisaną jako kontakt przy danym identyfikatorze klienta.)
  Ważne: Przy zakupie oprogramowania za pomocą usługi licencjonowania zbiorczego Adobe konieczne jest pobranie go z serwisu Licencjonowanie (LWS — Licensing Website). Oprogramowanie można także zainstalować za pomocą dysku CD lub DVD dołączonego do zamówienia licencji zbiorczej.Jeśli numer seryjny nie działa, być może używasz go do aktywacji wersji detalicznej lub próbnej.
 • Sprzedawca/sprzedawca OEM: Numer seryjny podaje oryginalny producent sprzętu. Produkty OEM są dołączane do sprzętu lub innego oprogramowania. (Na przykład czasami można kupić komputer z zainstalowanym już produktem firmy Adobe). Skontaktuj się z firmą, która dołączyła produkt.

2. Wprowadź ponownie numer seryjny zainstalowanego produktu Creative Suite.

Pasek tytułowy wyświetli nazwę instalowanego produktu. Następujące informacje mogą ułatwić prawidłowe wprowadzenie numeru seryjnego.

 • Instalator jest specyficzny dla danego produktu. Dla każdego produktu Adobe Creative Suite utworzono osobny instalator. Oznacza to, że nie można na przykład wpisać numeru seryjnego programu Photoshop w celu zainstalowania innego produktu z pakietu.
 • Instalator jest ukierunkowany na platformę. Numer seryjny dla systemu Windows nie działa w systemie Mac OS.
 • Numery seryjne są numeryczne. Nie wpisuj znaków alfabetu.
 • Podczas wprowadzania numeru seryjnego, ignoruj łączniki. (Procedura instalacji i uruchamiania przyjmuje numery seryjne z łącznikami i bez nich.)
 • Instalator działa tylko w ramach jednej platformy (Mac OS, Windows), ale realizuje wszystkie poniższe czynności. (Instalator działa dla oprogramowania we wszystkich wersjach językowych).
  • Wszystkie języki
  • Numery seryjne wersji pełnej lub aktualizacji
  • Sprzedaż detaliczna, edukacyjna, licencja zbiorcza lub odsprzedawca (bez bezpośredniego zakupu od firmy Adobe)
  • Wersja próbna

3. (Uruchomienie) Zainstaluj ponownie produkt z numerem seryjnym.

Instalator produktu umożliwia zainstalowanie produktu w wersji próbnej lub z numerem seryjnym. Jeśli instalujesz wersję próbną, wybierz język instalacji.

 • Jeśli numer seryjny przypisano do innego języka niż język instalacji, pojawi się ten komunikat o błędzie. 
 • Następujące oprogramowanie dla określonych języków instaluje dwa pakiety językowe. Każdy wiersz przedstawia nową grupę językową. Numer seryjny można wprowadzić dla dowolnego języka z pakietu. Po instalacji programu w jednym języku i nadaniu numeru seryjnego dla innego języka nie pojawi się błąd.
  • en_US (Universal English)\en_GB (International English)
  • fr_FR (French)\fr_CA (French Canadian)
  • es_ES (Spanish)\es_MX (Latin American Spanish)

Zainstaluj produkt ponownie i wprowadź numer seryjny, gdy pojawi się monit.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto