Błąd: RET_RECORD_CORE_INVALID_CLIENT_CERT

Błąd: RET_RECORD_CORE_INVALID_CLIENT_CERT

Jeśli pojawi się komunikat o błędzie „Napotkano błędy w przypadku tego elementu” lub „RET_RECORD_CORE_INVALID_CLIENT_CERT”, podczas otwierania książki w Adobe Digital Editions w wersjach 4.5.7.181275 lub 4.5.7.181695, postępuj zgodnie z instrukcjami opisanymi w sekcji Rozwiązanie.

Błąd występuje z powodu wygaśnięcia certyfikatu Adobe Digital Edition.

Jeśli masz problemy z aktywacją programu Adobe Digital Editions na swoich urządzeniach, zobacz sekcję Rozwiązanie.

Dotyczy wersji Adobe Digital Editions

Windows: 4.5.7.181275

Mac: 4.5.7.181275

iOS: 4.5.7.181695

Android: 4.5.7.181695

Rozwiązanie

Zaktualizuj do nowej wersji programu Adobe Digital Editions.

Aby zaktualizować do nowej wersji, wykonaj następujące czynności.

Windows

  1. Pobierz aktualizację z witryny pobierania Adobe Digital Editions https://www.adobe.com/solutions/ebook/digital-editions/download.html

  2. Aby zainstalować aplikację, kliknij plik .exe.

Mac

  1. Pobierz aktualizację z witryny pobierania Adobe Digital Editions https://www.adobe.com/solutions/ebook/digital-editions/download.html

  2. Aby zainstalować aplikację, kliknij plik .dmg.

iOS

  1. Odinstaluj aplikację Adobe Digital Editions z urządzenia.

  2. Zainstaluj zaktualizowaną wersję aplikacji Adobe Digital Editions dostępną w witrynie App Store.

Android

  1. Odinstaluj aplikację Adobe Digital Editions z urządzenia.

  2. Zainstaluj zaktualizowaną wersję aplikacji Adobe Digital Editions dostępną w witrynie Play Store.

Po instalacji programu

Po zainstalowaniu aktualizacji dla odpowiednich urządzeń sprawdź:

Windows

Zaktualizowana wersja: 4.5.7.182628

Mac

Zaktualizowana wersja: 4.5.7.182628

iOS

Zaktualizowana wersja: 4.5.7.182628

Android

Zaktualizowana wersja:  4.5.7.182628

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto