Zakładki, notatki, podświetlenia i podkreślanie w programie Adobe Digital Editions

Dodawanie zakładek, notatek i podświetleń tekstu w otwartych dokumentach w programie Adobe Digital Editions.

Program Adobe Digital Editions umożliwia dodawanie do dokumentów zakładek, podświetleń i notatek.

Uwaga:

Podkreślanie jest nieobsługiwane w programie Adobe Digital Editions.

Korzystanie z zakładek

Aby dodać zakładkę, wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Z menu Czytanie wybierz polecenie Dodaj zakładkę. 
 • Kliknij opcję Dodaj zakładkę.
 • Można również użyć skrótów klawiaturowych Ctrl+B (Windows) i Cmd+B (Mac).

Aby przejść do zakładki, wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij opcję Pokaż/ukryj pasek nawigacji na górnym pasku narzędzi, aby wyświetlić pasek nawigacji.
 2. W panelu nawigacji kliknij kartę Zakładki.
 3. Kliknij zakładkę, aby przejść do konkretnej zaznaczonej strony.

Aby usunąć zakładkę, wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Jeśli jesteś na stronie dodanej do zakładek, kliknij ikonę Usuń zakładkę u góry ekranu.
 • Aby usunąć zakładkę na innej stronie, kliknij opcję Pokaż/ukryj pasek nawigacji w celu wyświetlenia paska nawigacji. Zakładki są wyświetlane w panelu nawigacyjnym. Aby usunąć zakładkę, zaznacz ją i naciśnij klawisz Delete. Można również zaznaczyć zakładkę w panelu nawigacji, kliknąć ikonę Ustawienia i wybrać opcję Usuń zaznaczone.
Usuwanie zakładki
Usuwanie zakładki

Aby zmienić nazwę zakładki, zaznacz ją w panelu nawigacji (jak pokazano na powyższym zrzucie ekranu), kliknij ikonę Ustawienia i wybierz opcję Zmień nazwę.

Wpisz nazwę zakładki.

Praca z podświetleniami

Aby podświetlić tekst, zaznacz go i kliknij prawym przyciskiem myszy, a następnie z menu rozwijanego wybierz opcję Podświetl.

Aby przejść do podświetlonego tekstu, wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij opcję Pokaż/ukryj pasek nawigacji na górnym pasku narzędzi, aby wyświetlić pasek nawigacji.
 2. W panelu nawigacji kliknij kartę Zakładki.
 3. Kliknij podświetlenie, aby przejść do konkretnego podświetlonego tekstu.

Aby usunąć podświetlenia, wykonaj jedną z następujących czynności: 

 • Kliknij opcję Pokaż/ukryj pasek nawigacji i wybierz kartę Zakładka. W panelu nawigacji zaznacz podświetlenie i naciśnij klawisz Delete na klawiaturze. Można również zaznaczyć podświetlenie w panelu nawigacyjnym, kliknąć ikonę Ustawienia i wybrać opcję Usuń zaznaczone.
 • Kliknij dwukrotnie podświetlony tekst, aby otworzyć okno dialogowe Opcje notatki. Kliknij ikonę ustawień i wybierz opcję Usuń podświetlenie.
Usuwanie podświetleń
Usuwanie podświetleń

Aby zmienić nazwę podświetlenia, zaznacz je w panelu nawigacji, kliknij ikonę Ustawienia i wybierz opcję Zmień nazwę. Wpisz nazwę podświetlenia.

Praca z notatkami i adnotacjami

Aby dodać notatkę do tekstu (adnotację), zaznacz tekst, kliknij prawym przyciskiem myszy i z menu rozwijanego wybierz polecenie Dodaj notatkę do tekstu, a następnie wpisz notatkę lub adnotację w wyświetlonym żółtym okienku.

Aby wyświetlić listę notatek i przejść do konkretnej pozycji, wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij opcję Pokaż/ukryj pasek nawigacji. 
 2. W panelu nawigacji kliknij kartę Zakładki
 3. Kliknij konkretną notatkę, aby do niej przejść.

Aby usunąć notatki, wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Kliknij opcję Pokaż/ukryj pasek nawigacji i wybierz kartę Zakładka. W panelu nawigacji zaznacz notatkę i naciśnij klawisz Delete na klawiaturze. Można również zaznaczyć notatkę w panelu nawigacji, kliknąć ikonę Ustawienia i wybrać opcję Usuń zaznaczone.
 • W oknie dialogowym Opcje notatki kliknij ikonę ustawień i wybierz opcję Wyczyść notatkę.

Aby zmienić nazwę notatki, zaznacz ją w panelu nawigacji, kliknij ikonę Ustawienia i wybierz opcję Zmień nazwę. Wpisz nazwę notatki.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?