Rozwiązanie Digital Publishing Solution (DPS 2015) jest teraz częścią produktu Adobe Experience Manager Mobile.

Podczas uzyskiwania dostępu do usług Experience Manager Mobile za pomocą przeglądarki, w której włączono oprogramowanie do blokowania reklam, mogą wystąpić następujące problemy:   

  • Nie można utworzyć artykułu lub obiektu, jeżeli jego nazwa zawiera wyraz „advert”.   
  • Nie można opublikować zmigrowanej kolekcji zawierającej reklamy.

Problemy te występują, nawet jeżeli domena publish.adobe.com jest na liście domen z wyłączonym blokowaniem reklam.

Aby tymczasowo rozwiązać ten problem, należy wyłączyć narzędzie do blokowania reklam w przeglądarce podczas korzystania z usług na żądanie.