Zdarzenia analityczne obsługiwane przez pakiet DPS

W poniższej tabeli przedstawiono funkcje analityczne obsługiwane na poszczególnych platformach.

= funkcja obsługiwana

= funkcja nieobsługiwana

= funkcja nie w pełni wdrożona lub obsługiwana w ograniczonym zakresie

Pełny wykaz obsługiwanych funkcji Lista funkcji obsługiwanych w środowisku DPS.

Informacje dotyczące funkcji analitycznych pakietu DPS: Analityka DPS.

  iOS Android Windows Web Viewer
Zdarzenia cyklu życia1

Zdarzenia mobilne2

5

Instalacja aplikacji

Uruchomienie aplikacji

Zamknięcie aplikacji

Rozpoczęcie zakupu wydania

Zakończenie zakupu wydania

Podgląd wydania

Rozpoczęcie pobierania wydania

Wydanie pobrane

Naprawialny błąd pobierania wydania

Niepowodzenie pobierania wydania

Anulowanie pobierania wydania

Funkcja pomocnicza śledzenia pobrań wydania

Wyświetlenie zawartości

3

Przeglądanie zawartości

Wyświetlenie reklamy

3

Edycja widoku

3

Podglądy zawartości

Podglądy zawartości płatnej

Uruchomienie / zatrzymanie filmu

Wyświetlenia filmu

Zakończenie filmu

Wyświetlenia segmentów filmu

Czas wyświetlania filmu

Uruchomienie / zatrzymanie dźwięku

Uruchomienie / zatrzymanie nakładki

4

6

Kliknięcia adresów URL

Udostępnienie społecznościowe

Odebranie powiadomienia push

Zgoda na powiadomienia push

Osiągnięto koniec artykułu

Błąd weryfikacji pobierania wydania

Opuszczenie zawartości

Zdarzenie niestandardowe (1-10)

1 Zdarzenia dotyczące cyklu życiowego obejmują następujące zdarzenia: aktualizacja aplikacji, liczba dni od pierwszego użycia, liczba dni od ostatniego użycia, godzina uruchomienia, dzień uruchomienia, liczba dni od ostatniej aktualizacji, łączna liczba dni używania, liczba dni od ostatniego uruchomienia.

2 Zdarzenia mobilne obejmują: urządzenia, typ urządzenia, nazwę urządzenia, producenta, system operacyjny, wersję systemu operacyjnego, nazwę operatora, wielkość ekranu, wysokość ekranu, szerokość ekranu.

3 Włączone w wersji 32.

4 Zdarzenia uruchomienia/zatrzymania nakładki są obsługiwane dla nakładek wideo, audio, pokazu slajdów, przycisków, hiperłączy i zawartości WWW oraz dla przewijalnych ramek.

5 Zdarzenia mobilne obejmują: typ urządzenia, producenta, system operacyjny, wersję systemu operacyjnego, przeglądarkę, wielkość, wysokość ekranu, szerokość ekranu.

6 Zdarzenie uruchomienia/zatrzymania nakładki jest obsługiwane dla dźwięku, pokazów slajdów i przycisków.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?