Aplikacje DPS Android w sklepie Samsung

Klienci tworzący aplikacje DPS Android do sklepu Samsung spotkali się z problemem.

Zgodnie z procesem publikacji opisanym w rozdziale http://helpx.adobe.com/pl/digital-publishing-suite/kb/publishing-process-android-amazon-mobile.html, zachowanie przeglądarki polega na wyświetlaniu folio komercyjnych tylko wtedy, gdy istnieje skonfigurowany sklep rozpoznający te produkty.

W przypadku platformy Samsung do czasu zakończenia przez Adobe integracji ze sklepem Samsunga klienci muszą konfigurować folio jako bezpłatne, aby można było je wyświetlać.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online