Aplikacje Android w sklepie Samsung

Aplikacje DPS Android w sklepie Samsung

Klienci tworzący aplikacje DPS Android do sklepu Samsung spotkali się z problemem.

Zgodnie z procesem publikacji opisanym w rozdziale http://helpx.adobe.com/pl/digital-publishing-suite/kb/publishing-process-android-amazon-mobile.html, zachowanie przeglądarki polega na wyświetlaniu folio komercyjnych tylko wtedy, gdy istnieje skonfigurowany sklep rozpoznający te produkty.

W przypadku platformy Samsung do czasu zakończenia przez Adobe integracji ze sklepem Samsunga klienci muszą konfigurować folio jako bezpłatne, aby można było je wyświetlać.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?