Każdy artykuł utworzony lub zaimportowany do folio w panelu Folio Builder będzie wyświetlany w tym folio. Ponadto, artykuły można dodać do folio, korzystając z dwóch innych metod.

Udostępnianie

W panelu Folio Builder zaznacz dane folio i w menu panelu wybierz polecenie Udostępnij. Każda osoba, z którą współdzielisz to folio może dodawać do niego artykuły. Możesz następnie użyć polecenia Kopiuj do, aby skopiować artykuły ze współużytkowanego folio do innego, nawet jeśli korzysta ono z innego konta. Zobacz Udostępnianie folio.

Kopiuj do

W panelu Folio Builder zaznacz dany artykuł i menu panelu wybierz polecenie Kopiuj do. Następnie skopiuj ten artykuł do innego folio. Wszystkie metadane będą transferowane. Możesz edytować i aktualizować pliki źródłowe dla skopiowanego artykułu tak, jak w przypadku utworzonego artykułu. Artykuł można również skopiować przy użyciu edytora narzędzia Folio Producer. Zobacz Kopiowanie artykułu do innego folio.

Jeśli musisz przenieść folio z jednego konta na drugie, użyj polecenia Kopiuj w aplikacji Folio Producer. Zobacz „Kopiowanie folio” w artykule Tworzenie folio.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online