Nakładki dźwięku

Umieszczone za pomocą programu InDesign pliki dźwiękowe w obsługiwanych formatach będą odtwarzane w przeglądarce DPS, gdy użytkownik dotknie pliku. Jeśli pliki dźwiękowe mają być odtwarzane w przeglądarce DPS na urządzeniu, należy użyć formatu MP3. W przypadku folio przeznaczonych do wyświetlania wyłącznie w przeglądarce Web Viewer można używać również plików dźwiękowych z kodowaniem AAC/MP4.

Odtwarzanie pliku dźwiękowego można skonfigurować tak, aby użytkownicy uruchamiali go dotknięciem w obszarze wyświetlania. Można również utworzyć osobne przyciski z przypisanymi operacjami typu Dźwięk. Aby symulować skórkę kontrolera, możesz utworzyć prosty efekt, przełączający się między przyciskiem odtwarzaj i przerwij. Możesz również utworzyć bardziej zaawansowany efekt, przedstawiający stan odtwarzania dźwięku.

Możliwe jest podanie adresu URL do transmisji strumieniowej plików dźwiękowych z serwisu HTTP.

Sprawdzone procedury postępowania z plikami dźwiękowymi

 • Odtwarzanie pliku dźwiękowego można skonfigurować tak, aby użytkownicy uruchamiali go dotknięciem w obszarze wyświetlania. Można również utworzyć osobne przyciski z przypisanymi operacjami typu Audio. Obsługiwane są operacje Odtwarzaj, Wstrzymaj oraz Zatrzymaj. Nie są obsługiwane operacje Wznów oraz Zatrzymaj wszystko.
 • Transmisja strumieniowa pliku dźwiękowego jest możliwa tylko z adresu URL wskazującego serwis HTTP.
 • Odtwarzanie klipów dźwiękowych jest zatrzymywane, gdy użytkownik przejdzie do innego artykułu. Natomiast przejście na inną stronę w tym samym artykule nie powoduje przerwania odtwarzania dźwięku. Aby klip dźwiękowy (lub materiał wideo) był zatrzymywany po zmianie strony, można zastosować obejście — wprowadzić autoodtwarzanie „atrapy” pliku multimedialnego. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera artykuł Johannesa Henselera: Stop a video when going to the next page of an article.

Tworzenie nakładek dźwięku

 1. Wybierz polecenie Plik > Umieść i umieść plik dźwiękowy MP3 w dokumencie.

 2. Zaznacz umieszczony obiekt, otwórz panel Multimedia (Okno > Interaktywny > Multimedia). Jeśli chcesz, wybierz plakat.

  Plakat można również utworzyć, umieszczając po prostu obiekt pozbawiony funkcji interaktywnych (np. przezroczysty przycisk odtwarzania) na obiekcie audio.

 3. Zaznacz obiekt audio i stosownie do potrzeb ustaw następujące opcje w panelu Overlays lub Folio Overlays.

  Adres URL lub plik

  Określ adres URL do transmisji strumieniowej klipu dźwiękowego lub kliknij folder i wybierz plik dźwiękowy (jeśli nie został uprzednio umieszczony za pomocą polecenia Plik > Umieść). W przypadku podania adresu URL do transmisji strumieniowej obsługiwane są wszystkie opcje nakładki, w tym autoodtwarzanie i pliki kontrolera.

  Funkcja transmisji strumieniowej obsługuje adresy URL prowadzące do serwisów HTTP, ale nie HTTPS.

  Jeśli umieści się plik dźwiękowy oraz poda adres URL transmisji strumieniowej, priorytet ma działanie wykonane najpierw. Przykład: jeśli najpierw poda się adres URL, a potem umieści klip dźwiękowy, nakładka będzie używać adresu URL, a nie osadzonego pliku.

  Pliki kontrolera audio

  Kliknij ikonę folderu, aby wskazać folder z przyciskami odtwarzania i wstrzymania dla plików dźwiękowych.

  Aby podczas odtwarzania klipu dźwiękowego wyświetlić skórkę kontrolera z przyciskami Odtwórz i Przerwij, stwórz w folderze zestaw plików .png. Każdy z tych obrazów musi mieć przyrostek _pause lub _play. Możesz utworzyć pojedynczą parę przycisków _play i _pause albo utworzyć wiele przycisków _play i _pause, obrazujących rosnące stany paska stanu.

  AudioAsset001_play.png
  AudioAsset002_play.png
  AudioAsset003_play.png
  AudioAsset004_play.png
  AudioAsset005_play.png
  AudioAsset001_pause.png
  AudioAsset002_pause.png
  AudioAsset003_pause.png
  AudioAsset004_pause.png
  AudioAsset005_pause.png

  W tym przykładzie w trakcie odtwarzania środkowej części dźwięku wyświetlany jest przycisk AudioAsset003_play.png. Po puknięciu w celu przerwania wyświetlony zostaje przycisk AudioAsset003_pause.

  Na początku pokaż pierwszy obraz

  Jeśli opcja ta jest zaznaczona, ramka audio prezentuje pierwszy plik _play.png w podanym folderze zasobów kontrolera audio. Ponadto odpowiednio zmieniana jest wielkość ramki.

  Autoodtwarzanie

  Zaznacz tę opcję, aby odtwarzanie pliku dźwiękowego było uruchamiane po wczytaniu strony na urządzeniu przenośnym. Możesz również określić liczbę sekund opóźnienia. Autoodtwarzanie nie jest obsługiwane w przeglądarkach dla systemu Android.

  Odtwarzaj w tle w całym folio

  Wybierz tę opcję, aby odtwarzać plik dźwiękowy w tle podczas przeglądania artykułu. Użytkownicy mogą zatrzymać lub wznowić odtwarzanie klipu dźwiękowego, dotykając ikony dźwięku na górnym pasku nawigacji. Ta funkcja jest dostępna wyłącznie dla urządzeń iPad lub iPhone.

  We wcześniejszej wersji pakietu DPS dźwięk w tle jest przerywany, gdy użytkownik zamknie folio. Natomiast w wersji DPS 2015 dźwięk w tle nie jest przerywany ani pauzowany, gdy użytkownik zamknie aplikację; użytkownicy mogą wstrzymać odtwarzanie dźwięku w tle za pomocą kontrolek systemu iOS.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto