Kompilowanie macierzystych aplikacji DPS dla urządzeń z systemem Android

Czy czytasz odpowiedni artykuł?

Ten artykuł dotyczy programu Digital Publishing Suite. Artykuł dotyczący rozwiązania AEM Mobile: Building apps for Android.

Aplikacja DPS App Builder w wersji WWW umożliwia tworzenie aplikacji DPS dla urządzeń z systemem Android.

We wcześniejszych wersjach pakietu DPS można było tworzyć aplikacje Android starszego typu (oparte na technologii AIR). Tworzenie lub edytowanie starszych aplikacji do systemu Android nie jest już obsługiwane.

Funkcje obsługiwane w macierzystej przeglądarce systemu Android

Macierzysta przeglądarka Android Viewer obsługuje większość funkcji środowiska DPS obsługiwanych w systemie iOS. Najważniejsze funkcje przeglądarki Android Viewer:

 • Telefony i tablety z systemem Android (w wersji 4.0.3 i nowszych)
 • Artykuły w formacie PDF, PNG i JPEG z funkcją powiększania zsuwaniem lub rozsuwaniem palców
 • Skalowanie folio do wymiarów ekranu (przy dowolnym formacie artykułu)
 • Zakup pojedynczych wydań w sklepie Google Play

Diagram z porównaniem funkcji: Lista funkcji obsługiwanych w środowisku DPS.

Pliki niezbędne do skompilowania macierzystej przeglądarki systemu Android

 • Ikona aplikacji w formacie PNG. Zaleca się użycie pliku PNG o wymiarach 96x96.
 • Prawidłowy certyfikat. Certyfikatem może być plik z rozszerzeniem .p12 lub .keystore. Informacje na temat tworzenia prawidłowego certyfikatu .p12 można znaleźć w artykule DPS Publishing Process for Android Devices (Proces publikowania aplikacji DPS dla urządzeń z systemem Android).

Kompilowanie macierzystej aplikacji przeglądarki dla systemu Android

Do skompilowania macierzystej aplikacji DPS systemu Android należy użyć internetowej wersji programu DPS App Builder.

Program DPS App Builder w wersji WWW nie podpisuje plików .apk. Aby podpisać aplikację przeznaczoną do wysłania do sklepu, użyj narzędzia podpisywania (DPS App Signing Tool), opisanego w dalszej części tego dokumentu.

 1. Używając identyfikatora Adobe ID z rolą DPS App Builder, zaloguj się w internetowej wersji programu DPS App Builder:

  https://appbuilder.digitalpublishing.acrobat.com/

 2. Kliknij ikonę plusa, aby rozpocząć kompilowanie nowej aplikacji.

 3. Z menu Platform (Platforma) wybierz opcję Android i kliknij przycisk Dalej.

 4. Postępuj zgodnie z instrukcjami kompilowania aplikacji wyświetlanymi na ekranie.

Ustawienia ogólne

W okienku Ogólne (General) wprowadź poniższe ustawienia.

Nazwa aplikacji (Application Name). Nadaj aplikacji nazwę. Nazwa będzie wyświetlana pod ikoną aplikacji oraz w interfejsie sklepu.

Identyfikator pakietu (Bundle ID). Nadaj pakietowi identyfikator w formacie wyszukiwania wstecznego w systemie DNS, np. com.publisher.publication. Nie używaj myślników ani innych znaków specjalnych.

Jeśli aktualizujesz istniejącą aplikację systemu Android, użyj tego samego identyfikatora pakietu jak zdefiniowany wcześniej w programie DPS App Builder.

Adres URL zasad ochrony prywatności (Privacy Policy URL). (Opcjonalnie) Podaj adres URL strony internetowej, na której jest opisana Twoja polityka prywatności.

Zastąp numer wersji aplikacji (Override the App Version Number). Ta opcja jest niezbędna, jeśli aktualizujesz aplikację, a do utworzenia istniejącej aplikacji został użyty program DPS App Builder lub inne narzędzie. Po zaznaczeniu opcji podaj nowszy numer wersji. Informacje na temat ustalania numerów wersji aplikacji: Ustawianie numerów wersji w internetowym programie DPS App Builder.

Konto aplikacji/Hasło (Application Account / Password). Zaznacz konto aplikacji (zwane również „identyfikatorem tytułu”), które zostanie użyte do opublikowania folio widocznych później w bibliotece aplikacji.

Szczegóły aplikacji (konto Enterprise)

Zasoby

Ikona aplikacji (App Icon). Określ plik obrazu w formacie PNG. Jeśli plik PNG będzie mniejszy lub większy niż 96x96, program automatycznie go przeskaluje w górę lub w dół.

Baner biblioteki (Library Banner). Jeśli się logujesz przy użyciu konta Enterprise, jest dostępna opcja Baner biblioteki (Library Banner). Umożliwia ona przesłanie na serwer pliku .zip zawierającego pliki HTML używane przez baner biblioteki. Źródłowy plik HTML powinien mieć nazwę „index.html”. Baner dopasuje swoją szerokość do całej szerokości ekranu urządzenia. Za pomocą klas multimediów CSS w kodzie HTML możesz określić, że na urządzeniach o różnych rozmiarach mają być wyświetlane inne obrazy.

Jeśli nie chcesz, aby baner był wyświetlany po zalogowaniu się użytkownika, zaznacz opcję „Hide banner when the reader is signed in”. Ta opcja jest szczególnie użyteczna w przypadku banerów subskrypcji promocyjnej.

Biblioteka

Biblioteka (Library). Jeśli zalogujesz się z konta Enterprise, możesz wskazać plik .zip zawierający kod HTML niestandardowej biblioteki. Źródłowy plik HTML powinien mieć nazwę „index.html”. Więcej informacji: Tworzenie biblioteki niestandardowej (Enterprise).

Blokowanie biblioteki w orientacji poziomej (Lock the Library to Landscape). Zaznacz tę opcję, jeśli biblioteka ma być zawsze wyświetlana w orientacji poziomej, nawet jeśli użytkownik obróci urządzenie.

Skonfiguruj zaawansowaną obsługę wersji (Configure Advanced Rendition Support). Zaznacz tę opcję, jeśli chcesz określić, jakie rozmiary folio mają być dostępne na telefonach z systemem Android, a jakie na tabletach z tym systemem. Rozmiary folio wyświetlane na rozwijanej liście obejmują wszystkie folia opublikowane z ustawieniem „Publiczne” w ramach wybranego konta aplikacji. Google uznaje urządzenia o rozdzielczości 600 dpi lub mniejszej za telefony.

Na urządzeniu danego typu będą dostępne tylko te rozmiary folio, które wybierzesz. Jeśli nie wybierze się rozmiaru folio dla żadnego z tych typów, to folio w takim rozmiarze nie będzie wyświetlane w aplikacji Android na danym typie urządzenia. Jeśli wybierze się wiele rozmiarów folio dla danego typu urządzenia i skonfiguruje wersje, to przeglądarka będzie wybierać tylko tę wersję, która najlepiej pasuje do wymiarów urządzenia.

Szczegółowe informacje: Konfigurowanie wersji dla macierzystych przeglądarek Android Viewer.

Bezpośrednie uprawnienia (tylko wersja Enterprise)

Opcję Włącz bezpośrednie uprawnienia (Enable Direct Entitlement) należy zaznaczyć tylko w przypadku, gdy aplikacja używa tego typu uprawnień (dotyczy wyłącznie wersji Enterprise). W przeciwnym razie kliknij przycisk Dalej.

Identyfikator Integrator ID. Gdy konto uprawnień znajduje się na serwerach firmy Adobe, zapewnia ona identyfikator „Integrator ID”. Opcja ta dostępna jest jedynie dla posiadaczy wersji Enterprise pakietu DPS. Skontaktuj się z przedstawicielem firmy Adobe, aby uzyskać informacje na temat identyfikatora Integrator ID.

Adres URL tworzenia konta (Create Account URL). Określ adres URL, pod którym użytkownicy mogą się zarejestrować, aby uzyskać subskrypcję od wydawcy. Jest to adres otwierany po wybraniu przez użytkownika przycisku „Utwórz konto” w oknie dialogowym Zaloguj się.

Adres URL odnowienia danych logowania (Forgot Account URL). Określ adres URL, który umożliwi klientom odzyskanie zapomnianego hasło.

Zakup z poziomu aplikacji

Informacje na temat konfigurowania ustawień rozliczania zakupów z poziomu aplikacji w systemie Android można znaleźć w artykule DPS Publishing Process for Android Devices (Proces publikowania aplikacji DPS dla urządzeń z systemem Android).

Usuwanie i edytowanie aplikacji

Aby usunąć aplikację, zaznacz ją i kliknij ikonę Kosza.

Aby zmodyfikować instancję aplikacji, zaznacz ją, kliknij ikonę Edytuj aplikację (Edit App) i wykonaj wyświetlane instrukcje. Aplikacja zostanie skompilowana ponownie z użyciem najnowszej wersji przeglądarki.

Aktualizowanie i zastąpienie istniejącej aplikacji systemu Android opartej na środowisku AIR

Tworząc nową wersję istniejącej aplikacji systemu Android opartej na środowisku AIR, pamiętaj o następujących kwestiach:

 • Dotychczasowe ustawienia ani pliki nie są zachowywane.
 • Aktualizacja nie powoduje usunięcia folio pobranych w przeglądarce opartej na środowisku AIR. Pozostają one na urządzeniu użytkownika.

Podpisywanie pliku .apk za pomocą narzędzia podpisywania (DPS App Signing Tool)

Po zakończeniu kompilowania aplikacji pobierz plik .apk dla każdego sklepu, w którym zamierzasz umieścić aplikację. Przed wysłaniem aplikacji do sklepu podpisz plik .apk przy użyciu tego narzędzia.

W celu podpisania aplikacji potrzebujesz pliku z rozszerzeniem .p12 lub .keystore.

 1. W internetowej wersji programu DPS App Builder w sekcji „Do pobrania” (Downloads) kliknij łącze Niepodpisana aplikacja (Unsigned App) i pobierz plik .apk na swój komputer.

  Ten plik .apk jest niepodpisany. Przed wysłaniem do sklepu trzeba go podpisać.

 2. Pobierz i zainstaluj narzędzie podpisywania (DPS App Signing Tool). Można je pobrać z głównej strony internetowej wersji programu Web DPS App Builder. W prawym górnym rogu kliknij ikonę przedstawiającą osobę i z wyświetlonego menu wybierz polecenie Pobierz narzędzie podpisywania (Download Signing Tool).

 3. Uruchom narzędzie podpisywania (DPS App Signing Tool) i wykonując wyświetlane instrukcje, podpisz aplikację.

  W przypadku użycia certyfikatu .p12 musisz podać hasło. Informacje o tworzeniu certyfikatu .p12 znajdują się w artykule DPS Publishing Process for Android Devices.

  Jeśli wybierzesz plik .keystore, podaj hasło dostępu do magazynu kluczy, alias klucza prywatnego oraz hasło klucza prywatnego.

 4. Wyślij plik .apk do odpowiedniego sklepu. Szczegółowe informacje znajdziesz w artykule DPS Publishing Process for Android Devices.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?