Listy kontrolne dla niestandardowych aplikacji przeglądarki

Jeśli posiadasz wszystkie niezbędne pliki i informacje, tworzenie niestandardowej aplikacji przeglądarki przy pomocy narzędzia DPS App Builder to nieskomplikowany proces. Skorzystaj z odpowiednich list kontrolnych, aby upewnić się, że posiadasz wymagane pliki.

Lista kontrolna dla przeglądarki pojedynczego folio (tylko iPad)

Do utworzenia przeglądarki pojedynczego folio dla iPada wymagane są poniższe pliki i informacje.

Aby uzyskać informacje na temat tworzenia certyfikatów i obrazów służących do wysłania niestandardowej przeglądarki do sklepu Apple App Store, pobierz dokument „Step-by-Step Publishing Guide” ze strony Adobe Digital Publishing Suite Dashboard. lub aplikacji DPS App Builder.

Ogólne

 • Identyfikator Adobe ID, który będzie używany dla aplikacji

 • Konto Creative Cloud lub numer seryjny wersji Single Edition (tylko Single Edition)

Pliki wymagane do zabezpieczenia aplikacji

 • Certyfikat P12 dystrybucji (i hasło)

 • Plik dystrybucji mobileprovision

 • Certyfikat P12 programisty (i hasło)

 • Plik mobileprovision programisty

Kompozycja graficzna do identyfikacji aplikacji

 • Ikony aplikacji (SD): 29x29, 50x50, 72x72, 76x76 oraz 1024x1024 pikseli w formacie PNG. Dodawanie efektu połysku lub zaokrąglanie narożników nie jest konieczne.

 • Ikony aplikacji (HD): 58x58, 100x100, 144x144 oraz 152x152 piksele w formacie PNG. Dodawanie efektu połysku lub zaokrąglanie narożników nie jest konieczne.

 • Ekrany tytułowe w rozdzielczości standardowej (SD): obrazy o wymiarach 1024x768 i 768x1024 pikseli w formacie PNG.

Lista kontrolna dla przeglądarki wielu folio (iPad i iPhone)

Do utworzenia przeglądarki wielu folio dla iPada wymagane są poniższe pliki i informacje.

Folia

 • Identyfikator Adobe ID, który będzie używany dla aplikacji

 • Co najmniej jedno folio opublikowane ze statusem Publiczne z wykorzystaniem identyfikatora Adobe ID aplikacji

 • Opcja zakupu wszystkich opublikowanych folio komercyjnych w aplikacji. Podczas tworzenia opcji zakupu w aplikacji oraz publikowania folio należy użyć tego samego identyfikatora produktu.

Pliki wymagane do zabezpieczenia aplikacji

 • Certyfikat P12 dystrybucji (i hasło)

 • Plik dystrybucji mobileprovision

 • Certyfikat P12 programisty (i hasło)

 • Plik mobileprovision programisty

 • Certyfikat P12 (Produkcja) oraz hasło (opcjonalnie)

 • Certyfikat P12 (programisty) oraz hasło (opcjonalnie)

Kompozycja graficzna do identyfikacji aplikacji

 • Ikony aplikacji (SD) na iPady: 29x29, 50x50, 72x72, 76x76 oraz 1024x1024 pikseli w formacie PNG. Dodawanie efektu połysku lub zaokrąglanie narożników nie jest konieczne.
 • Ikony aplikacji dla iPhone w rozdzielczości standardowej: ikony o wymiarach 29x29 i 57x57 pikseli w formacie PNG. Dodawanie efektu połysku lub zaokrąglanie narożników nie jest konieczne.
 • Ikony aplikacji (HD) na iPady: 58x58, 100x100, 144x144 oraz 152x152 piksele w formacie PNG. Dodawanie efektu połysku lub zaokrąglanie narożników nie jest konieczne.
 • Ikony aplikacji (HD) na iPhone’y: 58x58, 87x87, 114x114, 120x120 oraz 180x180 pikseli w formacie PNG. Dodawanie efektu połysku lub zaokrąglanie narożników nie jest konieczne.
 • Ekrany tytułowe iPada w rozdzielczości standardowej (SD): obrazy o wymiarach 1024x768 i 768x1024 pikseli w formacie PNG.
 • Ekrany tytułowe iPada w wysokiej rozdzielczości (HD): obrazy o wymiarach 2048x1536 i 1536x2048 pikseli w formacie PNG. Aby zmniejszyć rozmiar pliku, użyj 8-bitowego formatu PNG.
 • Ekrany tytułowe iPhone’a: obrazy o wymiarach 320x480, 640x960, 640x1136, 750x1334 oraz 1242x2208 pikseli w formacie PNG.

Lista kontrolna dla przeglądarki subskrypcji (iPad i iPhone)

Do utworzenia przeglądarki wielu folio z funkcją subskrypcji dla iPada wymagane są pewne pliki i informacje.

Jeśli tworzysz przeglądarkę z niestandardowymi uprawnieniami lub chcesz utworzyć niestandardowy sklep albo bibliotekę, zapoznaj się z odpowiednimi artykułami w serwisie DPS Developer Center, w których podano dodatkowe wymagania.

Folia

 • Identyfikator Adobe ID, który będzie używany dla aplikacji

 • Co najmniej jedno folio opublikowane ze statusem Publiczne

 • Opcja zakupu wszystkich opublikowanych folio komercyjnych w aplikacji. Podczas tworzenia opcji zakupu w aplikacji oraz publikowania folio należy użyć tego samego identyfikatora produktu.

 • Opcje zakupu w aplikacji dla wszystkich okresów subskrypcji. Jeśli tworzysz bezpłatną aplikację z subskrypcją, musisz utworzyć element zakupu bezpłatnej subskrypcji wewnątrz aplikacji.

 • Wspólny klucz tajny powiązany z identyfikatorem Adobe ID aplikacji (zobacz Narzędzie Account Administration (Zarządzanie kontem))

Pliki wymagane do zabezpieczenia aplikacji

 • Certyfikat P12 dystrybucji (i hasło)

 • Plik dystrybucji mobileprovision

 • Certyfikat P12 programisty (i hasło)

 • Plik mobileprovision programisty

 • Certyfikat P12 (Produkcja) oraz hasło (wymagane dla Kiosku)

 • Certyfikat P12 (programisty) oraz hasło (wymagane dla Kiosku)

Kompozycja graficzna do identyfikacji aplikacji

 • Ikony aplikacji (SD) na iPady: 29x29, 50x50, 72x72, 76x76 oraz 1024x1024 pikseli w formacie PNG. Dodawanie efektu połysku lub zaokrąglanie narożników nie jest konieczne.

 • Ikony aplikacji dla iPhone w rozdzielczości standardowej: ikony o wymiarach 29x29 i 57x57 pikseli w formacie PNG. Dodawanie efektu połysku lub zaokrąglanie narożników nie jest konieczne.

 • Ikony aplikacji HD na iPady: 58x58, 100x100, 144x144, 152x152 oraz 1024x1024 piksele w formacie PNG. Dodawanie efektu połysku lub zaokrąglanie narożników nie jest konieczne.

 • Ikony aplikacji (HD) na iPhone’y: 58x58, 87x87, 114x114, 120x120 oraz 180x180 pikseli w formacie PNG. Dodawanie efektu połysku lub zaokrąglanie narożników nie jest konieczne.

 • Ekrany tytułowe w rozdzielczości standardowej (SD): obrazy o wymiarach 1024x768 i 768x1024 pikseli w formacie PNG.

 • Ekrany tytułowe w wysokiej rozdzielczości HD: obrazy o wymiarach 2048x1536 i 1536x2048 pikseli w formacie PNG. Aby zmniejszyć rozmiar pliku, użyj 8-bitowego formatu PNG.
 • Ekrany tytułowe iPhone’a: obrazy o wymiarach 320x480, 640x960, 640x1136, 750x1334 oraz 1242x2208 pikseli w formacie PNG.
 • Ikona Kiosk w rozdzielczości standardowej (SD): ikona o wymiarach 384x512 pikseli w formacie PNG (wymagana dla funkcji Kiosk)

 • Ikona Kiosk w wysokiej rozdzielczości (HD): ikona o wymiarach 768x1024 pikseli w formacie PNG (wymagana dla funkcji Kiosk)

 • Płytki subskrypcji w rozdzielczości standardowej (SD): obrazy o wymiarach 964x184 i 708x250 pikseli w formacie PNG.

 • Płytki subskrypcji w wysokiej rozdzielczości (HD): obrazy o wymiarach 1928x368 i 1416x500 pikseli w formacie PNG.

 • Niestandardowe ikony nawigacji (opcjonalnie, tylko wersja Enterprise): obrazy o wymiarach 30x30 pikseli (jakość SD) i 60x60 pikseli (jakość HD) z przezroczystym tłem w formacie PNG. System operacyjny zastąpi kolor nieprzezroczystych pikseli kolorem systemowym.

Lista kontrolna dla przeglądarki wielu folio (do Sklepu Windows)

Następujące pliki i informacje są niezbędne do utworzenia przeglądarki wielu folio do Sklepu Windows. Więcej informacji o tworzeniu tych plików: Kompilowanie aplikacji DPS do Sklepu Windows.

Folia

 • Identyfikator Adobe ID, który będzie używany dla aplikacji
 • Opcja bilingu dla wszystkich opublikowanych folio komercyjnych w aplikacji. Podczas tworzenia opcji bilingu w aplikacji oraz publikowania folio należy użyć tego samego identyfikatora produktu.
 • Wspólny klucz tajny powiązany z identyfikatorem Adobe ID aplikacji (zobacz Narzędzie Account Administration (Zarządzanie kontem))

Informacje konieczne do przesłania aplikacji

Kompozycja graficzna do identyfikacji aplikacji

 • Obraz PNG o rozmiarach 310x310 pikseli używany dla aplikacji na ekranie startowym, w sklepie oraz w wynikach wyszukiwania
 • Obraz PNG o rozmiarach 310x150 pikseli używany dla aplikacji na ekranie startowym
 • Częściowo przezroczysty obraz PNG o rozmiarach 620x300 pikseli używany dla ekranu tytułowego aplikacji

Lista kontrolna dla macierzystej przeglądarki wielu folio (Android)

Następujące pliki i informacje są niezbędne do utworzenia przeglądarki wielu folio do sklepu Google Play. Informacje na temat tworzenia tych plików można znaleźć w artykule Publishing Process for Android Devices (tylko w języku angielskim).

Folia

 • Identyfikator Adobe ID, który będzie używany dla aplikacji
 • Opcja bilingu dla wszystkich opublikowanych folio komercyjnych w aplikacji. Podczas tworzenia opcji bilingu w aplikacji oraz publikowania folio należy użyć tego samego identyfikatora produktu.
 • Wspólny klucz tajny powiązany z identyfikatorem Adobe ID aplikacji (zobacz Narzędzie Account Administration (Zarządzanie kontem))

Pliki wymagane do zabezpieczenia aplikacji

 • Ważny certyfikat .p12 (wraz z hasłem) lub plik .keystore oraz hasło/alias

Kompozycja graficzna do identyfikacji aplikacji

 • Dowolnej wielkości ikona aplikacji w formacie PNG (zostanie przeskalowana do rozmiaru 96x96 pikseli)

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?