Tworzenie wersji folio

Czy czytasz odpowiedni artykuł?

Ten artykuł dotyczy programu Digital Publishing Suite. Artykuł dotyczący rozwiązania AEM Mobile można znaleźć tutaj: Methods for authoring content.

Różne warianty tego samego folio zaprojektowane dla różnych urządzeń nazywane są wersjami. Jeśli utworzysz wiele wersji folio, przeglądarka udostępni tylko te wersje, które najlepiej pasują do wymiarów danego urządzenia.

Wersje są szczególnie przydatne do trzech celów:

  • Tworzenie zawartości na telefony iPhone, która ma być pozbawiona letterboksów. Na przykład można utworzyć wersję 480x320 dla telefonów iPhone z proporcjami ekranu 3/4 oraz wersję 1136x640, która wypełnia ekran telefonu iPhone 5 i nowszych urządzeń.
  • Tworzenie zawartości tylko do przeglądarki Web Viewer. Zobacz Dostosowywanie przeglądarki Web Viewer.
  • Tworzenie folio przeznaczonych na urządzenia z systemem Android, które nie wymagają tak intensywnego skalowania i wstawiania pustych pasów (letterbox) albo które mają być wyświetlane na urządzeniach o innych wymiarach.

Wersje są dostępne wyłącznie w przypadku aplikacji do obsługi wielu folio. Jeśli tworzysz aplikację do obsługi pojedynczego folio, pamiętaj, że wersje folio są nieobsługiwane. Zamiast tego należy utworzyć wiele wersji artykułów.

Użycie tej samej nazwy dla wielu folio powoduje, że zostaną one powiązane ze sobą w zbiór wersji. Wartości Nazwa folio dla różnych wersji muszą być takie same, natomiast wartości Rozmiar powinny być różne (wyjątek stanowi wersja tylko dla przeglądarki Web Viewer). Ponadto jeśli wersje folio należą do aplikacji komercyjnej, zaleca się użycie tego samego ID produktu dla wszystkich wersji (przy jednoczesnym użyciu z różnych ID produktu dla różnych zestawów wersji). Daty publikacji wersji stosowanych w aplikacjach dla abonentów muszą być identyczne – w tym celu wybierz datę z widgetu kalendarza.

Uwaga:

Gdy tworzysz wersje folio dla przeglądarki subskrypcji, wybierz takie samo ustawienie parametru Data publikacji dla każdej wersji z widgetu kalendarza.

Tworzenie wielu wersji folio o tej samej nazwie, ale różnym rozmiarze

Gdy przeglądarka sprawdza usługę Distribution Service, oferowana jest wersja najbardziej odpowiednia dla danego urządzenia mobilnego.

W przypadków urządzeń iPad zaleca się tworzenie folio o wymiarach 1024x768 z artykułami w formacie PDF. Inną możliwością jest utworzenie alternatywnych wersji. Jeśli przesłana została jedna wersja folio o wymiarach 2048x1536 oraz druga o wymiarach 1024x768, to iPady z wyświetlaczem HD pobiorą folio o wymiarach 2048x1536, a modele SD — wersję mniejszą. Przeglądarki urządzeń iPad pobierają tylko folia w proporcjach 4:3. Przeglądarki iPhone pobierają jedynie folio o proporcjach 3:2 (lub 16:9 w przypadku wersji 1136x640). Jeśli tworzysz aplikację przeglądarki dla iPada i iPhone'a, utwórz wiele wersji w celu uzyskania najlepszych wyników. Zobacz Tworzenie zawartości DPS dla różnych modeli urządzenia iPad oraz Tworzenie zawartości dla urządzeń iPhone.

Szczegółowe informacje dotyczące przeglądarek Android: Konfigurowanie wersji dla macierzystych przeglądarek Android Viewer.

Uwaga:

W celu uzyskania najlepszych wyników użyj tych samych ustawień metadanych folio dla jego wersji, w tym Nazwa folio, Nazwa publikacji, Numer folio oraz Data publikacji. Publikując wersje, używaj tego samego identyfikatora produktu. Jeśli włączasz Udostępnianie społecznościowe, upewnij się, że korzystasz z tych samych wartości Nazwa artykułu.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto