Folio zawiera jeden lub więcej artykułów publikacji cyfrowej. Folio widoczne jest jako wydanie w bibliotece aplikacji Adobe Content Viewer lub niestandardowej przeglądarki do obsługi wielu wydań. Jeśli tworzysz niestandardową aplikację przeglądarki do obsługi pojedynczego wydania, folio to obejmuje zawartość aplikacji przeglądarki.

Firma Adobe poleca

Firma Adobe poleca
<a href="http://goo.gl/qgbfz">Building Folios</a> (Tworzenie folio)
Colin Fleming

Omówienie panelu Folio Builder

Panel Folio Builder umożliwia tworzenie folio i dodawanie artykułów. Aby otworzyć panel, wybierz polecenie Okno > Folio Builder. Panel Folio Builder wyświetla folio, do których masz dostęp. W panelu Folio Builder dostępne są trzy widoki: widok folio, widok artykułu oraz widok układu. Nawigacja wymaga wykonania jednej z następujących czynności:

 • Kliknij dwukrotnie folio lub kliknij strzałkę po prawej stronie folio, aby wyświetlić artykuły w nim zawarte.

 • Kliknij dwukrotnie artykuł lub kliknij strzałkę po prawej stronie artykułu, aby wyświetlić jego układy.

 • Aby przejść o poziom wyżej, kliknij ikonę strzałki w lewym górnym rogu panelu.

Panel Folio Builder
Panel Folio Builder

A. Widok folio B. Widok artykułów C. Widok układu 

Filtrowanie wyświetlonych folio

Aby określić, które folia mają być wyświetlane, wybierz z rozwijanego menu w widoku Folio opcję Wszystkie, Wszystkie lokalne, W chmurze (aby ukryć folia lokalne), Prywatne (aby ukryć folia udostępniane) lub Udostępniane.

Sortowanie folio

Wybierz opcję z rozwijanego menu Sortuj w widoku Folio, aby określić kolejność sortowania folio w panelu Folio Builder. Wybierz polecenie Odwróć listę, aby odwrócić kolejność wybranych folio.

Logowanie do narzędzia Folio Builder panel

Logowanie do panelu Folio Builder jest opcjonalne. Po zalogowaniu do panelu Folio Builder można przesłać folia do usługi Folio Producer w celu przetestowania ich. Wysłane folio można następnie pobierać do aplikacji Adobe Content Viewer na urządzeniu mobilnym i udostępniać je innym osobom. Jeśli nie zalogujesz się do panelu, nadal możesz tworzyć i podglądać lokalne folio, a także budować aplikacje Single Edition. Użyj potwierdzonego identyfikatora Adobe ID, aby zalogować się do panelu Folio Builder.

 1. Upewnij się, że komputer jest podłączony do Internetu.

 2. W panelu Folio Builder kliknij opcję Zaloguj się, a następnie zaloguj się za pomocą zweryfikowanego identyfikatora Adobe ID.

 3. Jeśli nie masz zweryfikowanego identyfikatora Adobe ID, wykonaj jedną z następujących czynności:

Tworzenie folio

Folio to zbiór artykułów. Folio może tworzyć każda osoba, która ma program InDesign CS5 lub nowszy. Jednak począwszy od wersji 32 pakietu DPS, zaplanowanej na sierpień 2014 r., nie będą już obsługiwane programy InDesign CS5 oraz InDesign CS5.5.

Po zalogowaniu się i utworzeniu folio, na serwerze WWW acrobat.com tworzona jest przestrzeń robocza. Wysyłana jest do niej zawartość każdego artykułu, który dodajesz do folio.

 1. Aby otworzyć panel Folio Builder, wybierz polecenie Okno > Folio Builder.

 2. Jeśli nie masz aktywnej sesji, kliknij opcję Zaloguj się i zaloguj się, używając zweryfikowanego identyfikatora Adobe ID.

  Jeśli nie zalogujesz się do panelu Folio Builder, możesz tworzyć folio offline. Następnie, po zalogowaniu, folio takie możesz wysłać.

 3. Kliknij opcję Nowy, aby utworzyć nowe folio.

  W programie InDesign CS6 można również utworzyć folio za pomocą polecenia Plik > Nowy > Folio.

 4. Określ następujące ustawienia i kliknij przycisk OK.

  Kliknij przycisk OK
  Tworzenie nowego folio.

  Nazwa folio

  Określ nazwę folio. Nazwa folio jest inna od nazwy publikacji, która pojawia się w przeglądarce. Nazwa folio jest używana tylko wewnętrznie, na potrzeby łączy navto:// i konfiguracji wersji, dlatego należy używać prostych nazw i unikać używania znaków z zestawu rozszerzonego. Maksymalna długość nazwy folio w znakach wynosi 60.

  Wersja aplikacji Viewer

  Określ docelową wersję przeglądarki. Ta opcja jest szczególnie przydatna, jeśli najnowsza wersja oprogramowania Adobe Content Viewer oczekuje na zatwierdzenie lub jeśli użytkownik tworzy folia dla starszej wersji przeglądarki, która nie została jeszcze zaktualizowana. Po utworzeniu folio można zwiększyć numer wersji, edytując właściwości, jednak nie można przywrócić numeru starszej wersji. Zamiast tego należy utworzyć nowe folio. Nie można ustawić numeru wersji przeglądarki mniejszego niż 20.

  Uwaga:

  W przypadku większości wersji DPS zmiany obejmują samą przeglądarkę, ale format folio określany dla danej wersji przeglądarki się nie zmienia. Na przykład aplikacje przeglądarki w wersji 26 i w wersji 30 różnią się między sobą, ale formaty folio dla wersji 26 i wersji 30 są takie same. Aby uzyskać najlepsze rezultaty, należy używać domyślnego ustawienia opcji „Wersja przeglądarki”, czyli wersji 26.

  Urządzenie docelowe

  Wybierz urządzenie docelowe lub określ niestandardowe wymiary urządzenia docelowego, np. 1024x768 w przypadku urządzenia iPad.

  Zobacz Tworzenie dokumentów dla wielu urządzeń.

  Orientacja

  Określ, czy folio ma orientację tylko pionową, tylko poziomą lub podwójną. W celu uzyskania podglądu lub opublikowania folio orientacja wszystkich artykułów musi być zgodna z orientacją folio. Na przykład, jeśli folio o podwójnej orientacji zawiera artykuł z układem tylko pionowym, nie będzie go można pobrać z biblioteki aplikacji Adobe Content Viewer.

  Domyślny format

  Wybierz opcję domyślną dla danego folio. Poszczególne artykuły mogą mieć różne ustawienia w polu Format artykułu.

  Wybierz opcję Automatyczny, jeśli chcesz, aby program InDesign sam określał, czy eksportować strony jako pliki JPEG czy PNG. Format PDF pozwala korzystać z funkcji powiększania gestami, a ponadto zachowuje wektory i zmniejsza rozmiar pliku. Określenie formatu domyślnego jest szczególnie ważne w przypadku importowania wielu artykułów. Podczas operacji importowania wielu artykułów wykorzystywany jest domyślny format obrazu. Zobacz Różnice między formatami obrazów JPG, PNG i PDF.

  Domyślna jakość JPEG

  Jeśli dla opcji Domyślny format obrazu wybrano wartość Automatycznie lub JPEG, należy określić jakość JPEG. Wyższa jakość zwiększa rozmiar pliku.

  Podgląd okładki

  Obraz podglądu przedstawia każde folio dodane do przeglądarki w bibliotece przeglądarki. Określ pionowy i poziomy obraz okładki. Utwórz obrazy okładki jako pliki JPG o rozdzielczości 72-dpi lub PNG, używając tych samych wymiarów w pikselach, jakie ma urządzenie docelowe, np. 1024x768.

  Utwórz folio offline

  Zaznacz tę opcję, jeśli w danym momencie nie chcesz wysyłać folio na serwer. Później, gdy zechcesz wysłać zawartość folio, możesz wybrać polecenie Wyślij do narzędzia Folio Producer z menu panelu.

Informacje na temat rozwiązywania problemów z narzędziem Folio Builder zawierają artykuły Rozwiązywanie problemów z narzędziem Folio Builder oraz Rozwiązywanie problemów z niepowodzeniem przesyłania artykułów w panelu Folio Builder.

Zmiana właściwości folio

Po utworzeniu folio możesz użyć okna dialogowego Właściwości folio, aby określić nazwę publikacji, zmienić wersję przeglądarki i wybrać obrazy podglądu okładki. Niektórych właściwości folio, jak orientacja, format obrazu i rozmiar, nie można edytować w oknie dialogowym Właściwości folio. W razie konieczności należy utworzyć nowe folio o pożądanych właściwościach.

Gdy folio jest już gotowe do publikacji, skorzystaj z narzędzia Folio Producer Organizer, aby określić jego właściwości.

 1. W panelu Folio Builder zaznacz folio, które chcesz edytować.

 2. Wybierz opcję Właściwości folio z menu panelu Folio Builder.

  Wybieranie właściwości folio
  Edytowanie właściwości folio

 3. Ustaw poniższe ustawienia i kliknij przycisk OK.

  Nazwa publikacji

  Nazwa publikacji, którą podasz, pojawi się w bibliotece przeglądarki. Jeśli jednak użyjesz tej samej wartości Nazwa publikacji dla wszystkich folio wyświetlanych w aplikacji (oraz jeśli użyjesz tej samej wartości określonej w polu „Tytuł (widok biblioteki)” w programie DPS App Builder), nazwa publikacji zostanie celowo pominięta w bibliotece urządzenia iPad. Takie zachowanie dotyczy tylko iPadów.

  Maksymalna długość nazwy publikacji to 60 znaków.

  Uwaga:

  W celu uniknięcia problemów w polu Nazwa publikacji należy użyć znaków alfanumerycznych lub numerycznych. Nie należy używać znaków specjalnych (‘), ponieważ może to grozić nieoczekiwanym zachowaniem, takim jak wyświetlenie komunikatu „[svr.InvalidParameter]”.

  Wersja aplikacji Viewer

  Jeśli chcesz określić inną wersję przeglądarki dla danego folio, wybierz tę, która cię interesuje. Możesz wskazać tylko nowszą wersję. Aby wskazać starszą wersję, utwórz nowe folio.

  Uaktualnianie wersji przeglądarki folio nie powoduje automatycznej aktualizacji artykułów z tego folio. Aby skorzystać z nowej funkcji działającej w nowszej wersji przeglądarki, należy zaktualizować również artykuły.

  Uwaga:

  W przypadku większości wersji DPS zmiany obejmują samą przeglądarkę, ale format folio określany dla danej wersji przeglądarki się nie zmienia. Na przykład aplikacje w wersji 26 i w wersji 30 różnią się między sobą, ale formaty folio dla wersji 26 i wersji 30 są takie same. Aby uzyskać najlepsze rezultaty, należy używać domyślnego ustawienia opcji „Wersja przeglądarki”, czyli wersji 26.

  Oprawa prawostronna

  Zaznaczenie tej opcji umożliwia wyświetlanie artykułów w przeglądarce od prawej do lewej zamiast od lewej do prawej. Opcja ta jest szczególnie ważna w przypadku języków azjatyckich.

  Podgląd okładki

  Obraz podglądu przedstawia każde folio dodane do przeglądarki w bibliotece przeglądarki. Określ pionowy i poziomy obraz okładki. Utwórz obrazy okładki jako pliki JPG o rozdzielczości 72-dpi lub PNG, używając tych samych wymiarów w pikselach, jakie ma urządzenie docelowe, np. 1024x768.

 4. Aby zmienić dodatkowe właściwości folio przed jego publikacją, wybierz w panelu Folio Builder narzędzie Folio Producer, a następnie zmień wybrane właściwości w oknie Folio Producer Organizer. Zobacz Panel Organizer narzędzia Folio Producer

  Nazwa folio

  Nazwa folio pojawia się w narzędziu Folio Producer oraz w panelu Folio Builder, nie jest jednak wyświetlana w przeglądarce. Jeśli tworzysz wersje dla różnych urządzeń, upewnij się, że ustawienia Nazwa folio są takie same dla wszystkich wersji.

  Nazwa publikacji

  Nazwa publikacji pojawia się w bibliotece przeglądarki oraz w pasku nawigacyjnym przeglądarki. Jeśli jednak ta sama nazwa publikacji jest używana dla wszystkich folio w aplikacji, nie jest ona wyświetlana w bibliotece.

  Maksymalna długość nazwy publikacji to 60 znaków.

  Numer folio

  Numer folio może być cyfrą lub opisem, np. „Maj 2013”. Maksymalna liczba znaków numeru folio wynosi 60.

  DPS Folio Producer
  Nazwa publikacji oraz numer folio są wyświetlane w przeglądarce.

  Data publikacji

  Ustawienie Data publikacji decyduje o kolejności folio w bibliotece. Najnowsze folia są wyświetlane na górze. Ustawienie Data publikacji jest szczególnie ważne w przypadku przeglądarek z subskrypcją, których użytkownicy są uprawnieni do przeglądania folio w określonym czasie, o którym decyduje ustawienie Data publikacji. Aby uzyskać najlepsze wyniki, wybierz ręcznie ustawienie Data publikacji.

  Identyfikator produktu

  Wyświetlany jest identyfikator produktu nadany podczas publikowania. Nie można edytować tego pola bezpośrednio. Identyfikator produktu ma szczególne znaczenie w przypadku folio komercyjnych. Powiązuje on folio z identyfikatorem produktu w sklepie z aplikacjami. Dla każdego folio użyj innego identyfikatora produktu (np. „com.pubhouse.mojaapk.styczen2014”). Używaj tego samego identyfikatora produktu dla wielu folio tylko wtedy, gdy stanowią one zestaw wersji.

  Długość identyfikatora produktu nie może przekraczać 60 znaków.

  Opublikowane

  Jeśli folio zostało opublikowane, w kolumnie Opublikowane jest widoczny znacznik wyboru.

  Zablokowane

  Wybierz tę opcję, aby uniemożliwić wysłanie nowej wersji artykułu lub zmianę jego metadanych. Ikona zamkniętej kłódki pojawia się obok danego artykułu w panelu Folio Builder w przypadku każdej osoby, która ma dostęp do danego folio.

  Podgląd okładek

  Określ pliki .png lub .jpg dla obrazów wyświetlanych w bibliotece przeglądarki.

  Opis

  Opis pojawia się w bibliotece przeglądarki oraz w pasku nawigacyjnym przeglądarki.

  Filtr biblioteki

  Wpisz nazwę filtra dla każdego folio w swojej aplikacji. Maksymalna liczba znaków pozycji filtra biblioteki wynosi 60. Zobacz Tworzenie filtrów biblioteki.

  Oprawa prawostronna

  Zaznaczenie tej opcji w obszarze Szczegóły folio powoduje, że artykuły są wyświetlane w przeglądarce od prawej do lewej zamiast od lewej do prawej. Opcja ta jest szczególnie ważna w przypadku języków azjatyckich.

  Data okładki

  Opcja Dane okładki to dodatkowy element sterujący metadanymi, który zapewnia określonym wydawcom posiadającym konto Enterprise dodatkową kontrolę nad bezpośrednim upoważnianiem.

Tworzenie folio offline

Folio offline lub folio lokalne nie jest wysyłane do usługi acrobat.com w Internecie. Tworzenie folio offline jest szczególnie przydatne wtedy, gdy nie masz połączenia z Internetem lub gdy usługa acrobat.com jest chwilowo wyłączona.

Firma Adobe poleca

Firma Adobe poleca
<a href="http://goo.gl/RUv2b">Working Offline</a> (Praca offline)
Colin Fleming

Wysłanego folio nie można przekonwertować na folio offline.

Ikona folio offline
Gdy folio jest offline, informuje o tym ikona.

 1. Aby utworzyć folio offline, wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Nie logując się (sesja logowania nie może być aktywna), kliknij polecenie Utwórz nowe folio w panelu Folio Builder.

  • Kliknij polecenie Utwórz nowe folio w panelu Folio Builder, a następnie wybierz polecenie Utwórz folio offline.

 2. Dodaj artykuły i edytuj folio.

  Folio offline można przejrzeć na komputerze lub za pomocą funkcji Podgląd na urządzeniu. Zobacz Przeglądanie folio i artykułów.

  Gdy przeglądasz lub wysyłasz folio offline, folio to jest automatycznie aktualizowane, tak aby uwzględnić zmiany w źródłowych dokumentach programu InDesign. Wybór polecenia Aktualizacja w celu aktualizacji folio offline nie jest konieczne.

 3. Aby wysłać folio, zaloguj się do panelu Folio Builder, zaznacz folio i wybierz polecenie „Wyślij do Folio Producer” z menu panelu.

  Folio offline można wysłać tylko wtedy, gdy są dostępne jego pliki źródłowe.

  Po przesłaniu folio nie można z powrotem nadać mu statusu lokalnego.

Udostępnianie folio

Udostępnij folio, jeśli chcesz, aby inni ludzie mogli oglądać folio, nad którym pracujesz lub aby im je udostępnić. Na przykład, jeśli tworzysz reklamę dla wydawcy, możesz udostępnić mu folio, które ją zawiera. Jeśli jesteś wydawcą, możesz udostępnić folio różnym projektantom, tak aby mogli przesyłać artykuły.

Po każdej aktualizacji artykułu w udostępnionym folio, jego odbiorcy otrzymają powiadomienie o dostępnej aktualizacji przy następnym uruchomieniu przeglądarki Adobe Content Viewer. Jeśli nie chcesz, aby odbiorcy otrzymywali informacje o aktualizacjach, wyłącz udostępnianie folio.

Samouczek wideo

Samouczek wideo
<a href="http://tv.adobe.com/watch/learn-digital-publishing-suite/sharing-folios/">Sharing Folios</a> (Udostępnianie folio)
Colin Fleming

 1. W panelu Folio Builder wybierz dane folio.

 2. Wybierz polecenie Udostępnij z menu panelu Folio Builder.

 3. W oknie dialogowym Udostępnij, wpisz adresy e-mail osób, którym chcesz udostępnić swoje folio. Do oddzielenia adresów e-mail użyj przecinka lub średnika. Naciśnij Tab, aby przejść do następnego pola.

 4. Wpisz temat i wiadomość, a następnie kliknij opcję Udostępnij.

Gdy odbiorcy otworzą aplikację Adobe Content Viewer na urządzeniu mobilnym, udostępnione folio będzie dostępne do pobrania.

Jeśli odbiorcy otworzą folio w panelu Folio Builder, obok nazwy folio pojawi się ikona udostępniania . Odbiorcy mogą otworzyć folio i dodawać artykuły. Nie mogą jednak edytować istniejących artykułów.

Anulowanie udostępniania folio

Aby anulować udostępnianie folio współdzielono z innymi użytkownikami, należy zaznaczyć folio w panelu Folio Builder i wybrać opcję Anuluj udostępnianie z menu panelu. Wybierz odbiorców, którym nie chcesz udostępniać folio i kliknij przycisk OK. Wyłączenie udostępnienia sprawia, że folio nie jest dostępne do pobrania i usuwa je z panelu Folio Builder współodbiorców, ale nie usuwa folio, które zostały pobrane na urządzenia. Usunięcie współdzielonych folio uniemożliwia również ich pobranie.

Usuwanie folio, które zostało Ci udostępnione

Jeśli ktoś udostępnił Tobie folio, a Ty nie chcesz mieć do niego dostępu, wybierz folio w panelu Folio Builder i kliknij ikonę kosza. Usunięcie współdzielonego folio kasuje informacje o Tobie z listy właściciela dotyczącej wspólnych odbiorców.

Kopiowanie folio

Możesz skopiować folio z własnego konta lub folio, które zostało Ci udostępnione z innego konta. Kopiowanie opublikowanego lub nieopublikowanego folio powoduje utworzenie nowego folio na serwerze Folio Producer (acrobat.com), a nie w usłudze Distribution Service. Możesz następnie edytować i opublikować skopiowane folio.

Obejrzyj film wideo na temat kopiowania folio w celu optymalizacji procesu produkcyjnego.

 1. W organizatorze Folio Producer zaznacz folio i kliknij opcję Kopiuj.

 2. Określ nazwę kopiowanego folio i kliknij opcję Kopiuj.

Przy kopiowaniu folio nie istnieje pomiędzy nimi żadne połączenie. Aby edytować artykuły przez zmianę plików źródłowych, trzeba mieć dostęp do tych plików źródłowych. Jeśli folio zostało Ci udostępnione z innego komputera, możesz uzyskać pliki źródłowe i podłączyć ponownie artykuły, aby edytować zawartość folio.

Jeśli pliki źródłowe muszą być utrzymywane na oryginalnym komputerze, właściciel powinien wprowadzić zmiany w tych plikach w folio macierzystym i zaktualizować artykuł. Wprowadzone zmiany zostaną uwzględnione w folio udostępnionym odbiorcy, ale nie pojawią się w skopiowanym folio. Odbiorca może w takiej sytuacji ponownie skopiować folio (nie zaleca się tej metody, jeśli kopiowane folio ma status Publiczne) albo użyć opcji „Kopiuj do” lub „Dodaj”, aby dodać zaktualizowany artykuł do skopiowanego folio i usunąć poprzednią wersję artykułu. Kopiowanie zaktualizowanego artykułu zaleca się w sytuacji, gdy skopiowane folio zostało opublikowane w taki sposób, że można je aktualizować zamiast wycofywać publikację i publikować ponownie.

Nie można kopiować zablokowanych folio.

Usuwanie folio

Gdy usuwasz folio, usuwasz daną przestrzeń roboczą z serwera i kasujesz wszystkie artykuły z tego folio, jednak nie z dokumentów źródłowych. Jeśli folio zostało opublikowane w usłudze Distribution Service, użyj organizatora Folio Producer do anulowania publikacji folio przed jego skasowaniem. Unikaj anulowania publikacji i kasowania folio komercyjnych.

 1. Jeśli folio zostało opublikowane, kliknij przycisk Unpublish (Cofnij publikację) w panelu Folio Producer Organizer, aby usunąć folio z usługi Distribution Service.

 2. Zaznacz folio w panelu Folio Builder, a następnie kliknij przycisk Trash (Kosz).

Jeśli folio zostało pobrane w przeglądarce przed jego usunięciem, pozostanie ono w bibliotece przeglądarki aż do usunięcia.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online