Tworzenie filtrów biblioteki

Jeśli określisz nazwy filtrów dla każdego folio w Organizatorze narzędzia Folio Producer, opcje filtrów pojawią się w rozwijanym menu w bibliotece przeglądarki.

Na przykład, jeśli utworzysz różne wersje tego samego folio dla różnych języków, możesz pozwolić swoim klientom przeglądać folio tylko dla jednego języka i ukryć folio dla innych języków. Możesz również utworzyć filtry wyświetlające folio jedynie dla określonego okresu czasu, na przykład „Wydania 2011” i „Wydania 2012”.

Możesz utworzyć tylko jeden poziom filtrów. Klienci mogą jednak wybrać wiele opcji na rozwijanej liście. Na przykład, klienci mogą wyświetlić folio francuskie i niemieckie, a ukryć angielskie i hiszpańskie.

Filtry są obsługiwane tylko na iPadach.

W tej aplikacji są wyświetlane wyłącznie folio podstawowe i informacyjne.

  1. Do tworzenia folio użyj przeglądarki w wersji 22 lub nowszej.

  2. W Organizatorze narzędzia Folio Producer wybierz folio i określ nazwę filtru w polu tekstowym Filtr biblioteki.

    Upewnij się, że używasz tych samych nazw filtrów dla folio należących do określonej kategorii. Na przykład, jeśli dla różnych folio określisz filtry “Niemiecki” i “niemiecki” ”, filtry te pojawią się w bibliotece jako różne opcje.

  3. Utwórz przeglądarkę za pomocą aplikacji DPS App Builder. Przetestuj filtry w bibliotece, aby upewnić się, że działają zgodnie z zamierzeniami.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?