Tworzenie biblioteki niestandardowej (Enterprise)

Wydawcy korzystający z kont przedsiębiorstwa (Enterprise) mogą zastąpić domyślną bibliotekę przeglądarki samodzielnie utworzoną, niestandardową biblioteką. Niestandardowe biblioteki i interfejsy sklepowe można tworzyć dla aplikacji do systemu iOS. Natomiast dla aplikacji macierzystych systemu Android można tworzyć bibliotekę niestandardową, która zastępuje bibliotekę domyślną.

Niestandardowe interfejsy sklepowe i biblioteki

  1. Utwórz plik .zip zawierający kod HTML, którego chcesz użyć dla niestandardowej biblioteki. Więcej informacji na temat tworzenia plików HTML można znaleźć w artykule Wdrażanie oddzielnej biblioteki i oddzielnego sklepu.

  2. W aplikacji DPS App Builder utwórz lub zmodyfikuj przeglądarkę uprawnień.

  3. Wykonaj dowolną z następujących czynności:

    • (iOS) W sekcji „Pasek nawigacji” w narzędziu DPS App Builder kliknij ikonę Biblioteka, która znajduje się na czarnym pasku w menu „Dostosuj i testuj pasek narzędzi oraz niestandardowe ikony”.
    • (Macierzysta przeglądarka systemu Android) Przejdź do sekcji Biblioteka w narzędziu DPS App Builder w wersji WWW i kliknij ikonę Biblioteka. Następnie podaj plik .zip zawierający odpowiedni kod HTML.
  4. Kliknij ikonę obok opcji Użyj niestandardowej biblioteki przeglądarki i wybierz plik .zip z utworzonym przez siebie kodem HTML.

Dodatkowe informacje na temat tworzenia niestandardowych bibliotek zawiera artykuł Niestandardowe interfejsy sklepowe i biblioteki.

Więcej zasobów tego rodzaju

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online